1. नरिवल फुटाएर कुदृष्टि (नराम्रो नजर) हटाउने धार्मिक कृत्य 1st February 2017
 2. मनुष्य कुन घटकले बनेको छ ? 1st February 2017
 3. नुन, तोरीको बिउ अनि खुर्सानीले गरिने विधि 1st February 2017
 4. कुदृष्टि (नराम्रो नजर) हटाउनको लागि फिटकिरी-विधि 1st February 2017
 5. कुदृष्टि (नराम्रो नजर) हटाउने विधिको अर्थ 1st February 2017
 6. नुन-मिश्रित पानीद्वारा आध्यात्मिक उपचार 1st January 2017
 7. सत्सङ्गको प्रकार 19th December 2016
 8. सत्सङ्गको अर्थ के हो ? 19th December 2016
 9. अहं के हो ? 19th December 2016
 10. विश्वको कति प्रतिशत जनसंख्या अनिष्ट शक्तिबाट (भूत, राक्षस, चुडेल इत्यादि बाट) प्रभावित छ ? 18th December 2016
 11. चक्र के हो ? 18th December 2016
 12. आध्यात्मिक उपचार पद्धतिका सामान्य प्रकार 17th December 2016
 13. पितृदोष के हे ? 17th December 2016
 14. अध्यात्म अनुभूतिको शास्त्र हो 17th December 2016
 15. मन सन्तुलित अवस्थामा 15th December 2016
 16. प्रार्थनाको महत्त्व 15th December 2016
 17. प्रारब्ध अनि लेन-देनको नियम 15th December 2016
 18. सत्सङ्गको लाभ – प्रस्तावना 7th December 2016
 19. आफ्नो कुशलता तथा क्षमता अनुसार र्इश्वरलार्इ अर्पित गर्ने 5th December 2016
 20. राम्रो अथवा नराम्रोको युद्ध 4th December 2016
 21. अनिष्ट शक्ति द्वारा प्रभावित तथा आविष्ट हुनुको परिभाषा 4th December 2016
 22. देवता को हुनुहुन्छ ? 4th December 2016
 23. मूलभूत पञ्चतत्त्व के हुन् ? 2nd December 2016
 24. जति व्यक्ति छ त्यति नै र्इश्वर प्राप्तिका मागहरु छन् 2nd December 2016
 25. ब्रह्माण्डको शक्तिको पदक्रम 2nd December 2016
 26. स्थूलबाट सूक्ष्मतर्फ प्रगति 2nd December 2016
 27. अनेकबाट एक तर्फ जाने 2nd December 2016
 28. साधनाको मूलभूत सिद्धान्त 2nd December 2016
 29. अध्यात्मिक स्तर अथवा आध्यात्मिक क्षमता अनुसार साधना गर्नुहोस् 2nd December 2016
 30. हाम्रो विषयमा 2nd December 2016