1. साधना गर्दा फाइदाहरु, जन्म अनि मृत्युको चक्रबाट मुक्ति 20th October 2017
 2. कोसँग हाम्रो लेन-देन खाता हुन्छ ? 16th October 2017
 3. हाम्रो व्यक्तित्वमा पहिलाका जन्मका प्रभाव 16th October 2017
 4. मृत्युपछि हामी कहाँ जान्छौं ? 16th October 2017
 5. स्वास्थ्यको लागि र्इश्वरको नामजप 4th October 2017
 6. बाथटबमा स्नान गर्दा आध्यात्मिक प्रभाव 28th September 2017
 7. तेस्रो विश्व युद्धको भविष्यवाणि 7th August 2017
 8. केश खुल्ला राख्दा स्त्रीमा हुने आध्यात्मिक प्रभाव 2nd August 2017
 9. म र्इसार्इ हूँ; किन मैले दत्त भगवानको नामजप गर्ने? 24th July 2017
 10. आध्यात्मिक उपचार के हो ? 8th July 2017
 11. के श्री गुरुदेव द्त्तको रक्षात्मक जप गर्नाले पूर्खाको साथ लेन देन (कर्म) शून्य हुन जान्छ? 3rd July 2017
 12. अलङ्कर धारण गर्दा आध्यात्मिक प्रभाव 18th June 2017
 13. घरको आध्यात्मिक स्पन्दन एवं त्यसको प्रभाव 18th June 2017
 14. दाँत माझ्नु पहिलनै आेछयानमा चिया पिउदा – आध्यात्मिक दुष्परिणाम 10th June 2017
 15. मृत्युपछि व्यक्तिलार्इ आध्यात्मिक सहायताको आवश्यक किन हुन्छ ? 9th June 2017
 16. अंगालो – आध्यात्मिक प्रभाव 9th June 2017
 17. शरीर छेड्ने – नाक, कान तथा अन्य अङ्ग छेड्दा प्रभाव 21st May 2017
 18. हस्तमिलाप – एक आध्यात्मिक परिप्रेक्षय 15th May 2017
 19. अनिष्ट शक्तिले समाजलार्इ कसरी प्रभावति गर्छ ? 29th April 2017
 20. सत्व, रज तथा तम 15th April 2017
 21. मृत्युपछिको जीवनमा हामी आफ्ना पूर्खाहरुलार्इ सहायता कसरी गर्न सक्छौं ? 25th March 2017
 22. आध्यात्मिक स्वास्थयमा मद्यपानको (रक्सी सेवनको) प्रभाव 9th March 2017
 23. स्व-उपचार पद्धति – न्यास 9th March 2017
 24. आध्यात्मिक दृष्टिले सुरक्षा प्रदान गर्ने श्री गुरुदेव दत्तको नामजप के दर्शाउँछ ? 2nd March 2017
 25. टैटू – आध्यात्मिक दृष्टिकोण 2nd March 2017
 26. अनिष्ट शक्तिद्वारा आविष्ट हुनुबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? 1st March 2017
 27. घरमा आध्यात्मिक स्पन्दन सुधारनको लागि व्यावहरिक सुझावहरु 27th February 2017
 28. मानिसमा चन्द्रमाको आध्यात्मिक प्रभाव 27th February 2017
 29. नमस्कार (नमस्ते) को अर्थ – आध्यात्मिक शोध 27th February 2017
 30. जीवनको समस्याहरुमा मूल आध्यात्मिक कारण 13th February 2017
 31. व्यसनबाट बचाआेट – व्यसनको लत लाग्नु पहिलानै त्यसलार्इ रोक्नुहोस् 6th February 2017
 32. र्शतहीन प्रेम, निरपेक्ष आध्यात्मिक प्रेम (प्रीति) 6th February 2017
 33. मृत परिवारको सदस्य र आफन्तहरुको सपना 6th February 2017
 34. प्रारब्ध तथा क्रियामाण कर्म के हुन् ? 2nd February 2017
 35. नरिवल फुटाएर कुदृष्टि (नराम्रो नजर) हटाउने धार्मिक कृत्य 1st February 2017
 36. मनुष्य कुन घटकले बनेको छ ? 1st February 2017
 37. नुन, तोरीको बिउ अनि खुर्सानीले गरिने विधि 1st February 2017
 38. कुदृष्टि (नराम्रो नजर) हटाउनको लागि फिटकिरी-विधि 1st February 2017
 39. कुदृष्टि (नराम्रो नजर) हटाउने विधिको अर्थ 1st February 2017
 40. साधनाको जीवन चक्र 28th January 2017
 41. आध्यात्मिक उपचार पद्धति । गत्ताको बक्सबाट उपचार 27th January 2017
 42. कृदृष्टि (नराम्रो नजर) के हो ? 27th January 2017
 43. नुन-मिश्रित पानीद्वारा आध्यात्मिक उपचार 1st January 2017
 44. धार्मिक विधिको विषयमा आध्यात्मिक शोध – अग्निहोत्र 21st December 2016
 45. सत्सङ्गको प्रकार 19th December 2016
 46. सत्सङ्गको अर्थ के हो ? 19th December 2016
 47. अहं के हो ? 19th December 2016
 48. विश्वको कति प्रतिशत जनसंख्या अनिष्ट शक्तिबाट (भूत, राक्षस, चुडेल इत्यादि बाट) प्रभावित छ ? 18th December 2016
 49. चक्र के हो ? 18th December 2016
 50. आध्यात्मिक उपचार पद्धतिका सामान्य प्रकार 17th December 2016
 51. पितृदोष के हे ? 17th December 2016
 52. अध्यात्म अनुभूतिको शास्त्र हो 17th December 2016
 53. अनिष्ट शक्ति के हो तथा व्यक्ति अनिष्ट शक्ति कसरी बन्न जान्छ ? 17th December 2016
 54. मन सन्तुलित अवस्थामा 15th December 2016
 55. प्रार्थनाको महत्त्व 15th December 2016
 56. प्रारब्ध अनि लेन-देनको नियम 15th December 2016
 57. सत्सङ्गको लाभ – प्रस्तावना 7th December 2016
 58. आफ्नो कुशलता तथा क्षमता अनुसार र्इश्वरलार्इ अर्पित गर्ने 5th December 2016
 59. राम्रो अथवा नराम्रोको युद्ध 4th December 2016
 60. अनिष्ट शक्ति द्वारा प्रभावित तथा आविष्ट हुनुको परिभाषा 4th December 2016
 61. देवता को हुनुहुन्छ ? 4th December 2016
 62. मूलभूत पञ्चतत्त्व के हुन् ? 2nd December 2016
 63. जति व्यक्ति छ त्यति नै र्इश्वर प्राप्तिका मागहरु छन् 2nd December 2016
 64. ब्रह्माण्डको शक्तिको पदक्रम 2nd December 2016
 65. स्थूलबाट सूक्ष्मतर्फ प्रगति 2nd December 2016
 66. अनेकबाट एक तर्फ जाने 2nd December 2016
 67. साधनाको मूलभूत सिद्धान्त 2nd December 2016
 68. अध्यात्मिक स्तर अथवा आध्यात्मिक क्षमता अनुसार साधना गर्नुहोस् 2nd December 2016
 69. हाम्रो विषयमा 2nd December 2016
 70. जीवनको उद्देश्य 2nd December 2016
 71. आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा (साधना) आरम्भ गरर्नुहोस् 2nd December 2016
 72. Search 7th June 2009