1. எனக்கு குரு உபதேசித்த குரு மந்திரத்தை மட்டுமே ஜபித்தால் போதுமா அல்லது நான் சார்ந்துள்ள எனது மதத்தை சேர்ந்த இறைவனது நாமத்தையும் ஜபிக்க வேண்டுமா? 20 மே 2019
 2. எதிர்பார்ப்புடன் மற்றும் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் செய்யப்படும் ஆன்மீக பயிற்சி 13 மே 2019
 3. நாமஜபம் செய்யும்போது மன ஒருமைப்பாட்டை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது 13 மே 2019
 4. நாமஜபமும் தியானமும் – என்ன வேறுபாடு ? 10 மே 2019
 5. அடிப்படை இயல்பு – நம் ஆழ்மன பதிவுகளை சார்ந்தது 10 மே 2019
 6. யாரிடம் ஆன்மீக உணர்வு விழிப்பு நிலையில் உள்ளது? 6 மே 2019
 7. உணவிற்கு முன் பிரார்த்தனை – ஒரு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் 27 ஏப்ரல் 2019
 8. ஆன்மீக உணர்வின் வகைகளும் அதன் வெளிப்பாடுகளும் யாவை ? 15 ஏப்ரல் 2019
 9. ஆன்மீக உணர்வை அதிகரிப்பது எப்படி? 15 ஏப்ரல் 2019
 10. ஆனந்தம் 31 மார்ச் 2019
 11. அடிப்படை இயல்பு மற்றும் மூன்று அடிப்படை சூட்சும கூறுகள் (த்ரிகுணங்கள்) என்பது என்ன? 31 மார்ச் 2019
 12. ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை எவ்வாறு பெறுவது? 23 மார்ச் 2019
 13. ஒருவரின் ஆற்றலையும் திறமையையும் கடவுளிடம் சமர்ப்பணம் செய்தல் 28 பிப்ரவரி 2019
 14. உணர்வுக்கும் ஆன்மீக உணர்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? 27 பிப்ரவரி 2019
 15. ஆன்மீக பயிற்சியின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் 27 பிப்ரவரி 2019
 16. ஆன்மீக உணர்வு என்றால் என்ன? 22 பிப்ரவரி 2019
 17. தினசரி அடிப்படையில் ஆன்மீக பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் 22 பிப்ரவரி 2019
 18. குருக்ருபாயோகம் 22 பிப்ரவரி 2019
 19. சுய விருப்பம், மற்றயவர் விருப்பம் மற்றும் இறைவனுடைய விருப்பம் 22 பிப்ரவரி 2019
 20. ஆன்மீக பயிற்சியின் வாழ்க்கை சுழற்சி 22 பிப்ரவரி 2019
 21. பிறப்பு இறப்பு சக்கர சுழற்சியில் இருந்து விடுதலை 22 பிப்ரவரி 2019
 22. தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு ஆன்மீக பயிற்சி 22 பிப்ரவரி 2019
 23. தன்னை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தல் – தவறு ஒன்றை எவ்வாறு எழுதுவது 22 பிப்ரவரி 2019
 24. பிரார்த்தனையின் முக்கியத்துவம் 18 பிப்ரவரி 2019
 25. பிரார்த்தனையின் பயன்கள் 17 பிப்ரவரி 2019
 26. ஏன் நாம் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறோம்? 17 பிப்ரவரி 2019
 27. வாழ்க்கையின் உண்மை நிலை 17 பிப்ரவரி 2019
 28. குழந்தை போன்ற ஆன்மீக உணர்வால் வெளிப்பட்டுள்ள பக்தி சித்திரங்கள் 24 ஜனவரி 2019
 29. ஆன்மீக பயிற்சியை தொடர்ந்து அதிகரித்தல் 16 ஜனவரி 2019
 30. பிரார்த்தனையின் வரைவிலக்கணம் 16 ஜனவரி 2019
 31. உங்கள் ஆன்மீக சக்தியை வீணாக்காதீர்கள் 16 ஜனவரி 2019
 32. ஆன்மீக பயிற்சியின் வரைவிலக்கணம் 11 ஜனவரி 2019
 33. சத்யத்திற்கு செய்யும் சேவை (ஸத்சேவை) 4 ஜனவரி 2019
 34. சமூக சேவையை ஆன்மீக பயிற்சியாக கருதலாமா? 22 டிசம்பர் 2018
 35. நன்றியுணர்வின் முக்கியத்துவம் என்ன? 7 டிசம்பர் 2018
 36. சௌரப் ஜோஷி – மறைமுகமான ஒரு ஆசீர்வாதம் 16 நவம்பர் 2018
 37. ஆன்மீகத்தின் பொதுவான கருத்துகள் 11 நவம்பர் 2018
 38. கர்மயோகம் 28 அக்டோபர் 2018
 39. ஆளுமை முன்னேற்றம் 28 அக்டோபர் 2018
 40. யோகா வகுப்புகள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவுமா? 26 அக்டோபர் 2018
 41. ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியின் நிலைகள் 16 அக்டோபர் 2018
 42. சுய விழிப்புணர்வு ஏற்படுவதில் உள்ள இடையூறுகள் 12 அக்டோபர் 2018
 43. ஆன்மீக பயிற்சியினால் விளையும் நன்மைகள் 5 அக்டோபர் 2018
 44. பிரார்த்தனை எவ்வாறு வேலை செய்கிறது மற்றும் எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்வது? 21 செப்டம்பர் 2018
 45. ஸாதகர் என்பவர் யார்? 14 செப்டம்பர் 2018
 46. ஆன்மீக சாஸ்திரத்தின்படி ஒரு மகான் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறார்? 13 செப்டம்பர் 2018
 47. ஒரு மகானை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது? 13 செப்டம்பர் 2018
 48. உலகத்தில் எத்தனை மகான்கள் இருக்கிறார்கள்? 13 செப்டம்பர் 2018
 49. மகிழ்ச்சியைப் பற்றி 13 செப்டம்பர் 2018
 50. வலியைத் தாங்கும் மன வலிமை அதிகரித்தல் 12 செப்டம்பர் 2018
 51. மகான் நிலையைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் 12 செப்டம்பர் 2018
 52. ஜோதிடத்தின் துல்லியம், ஒரு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் 25 ஆகஸ்ட் 2018
 53. ஆன்மீக நிலை என்றால் என்ன? 14 ஜூலை 2018
 54. கண் திருஷ்டி – ஒருவரின் அசூயை, பொறாமை போன்ற குறைகளினால் மற்றவர் மீது கண் திருஷ்டி படலாம் 24 ஜூன் 2018
 55. சுய பரிசீலனை கருவியை கற்றுக் கொள்ளுதல், ஆளுமை குறைகளை களையும் அட்டவணையை எவ்வாறு நிரப்புவது (பகுதி 2) 30 மார்ச் 2018
 56. மூன்றாம் உலகப் போரின் கணிப்புகள் 16 பிப்ரவரி 2018
 57. இவ்வுலகத்தின் குடிமகனாக நான் என்ன செய்ய முடியும்? 10 பிப்ரவரி 2018
 58. உப்பு நீர் ஆன்மீக நிவாரணம் 30 ஜனவரி 2018
 59. சுய பரிசீலனை கருவியை கற்றுக் கொள்ளுதல், ஆளுமை குறைகளை களையும் அட்டவணையை எவ்வாறு நிரப்புவது (பகுதி 1) 23 டிசம்பர் 2017
 60. உறக்க முடக்கம், காரணமும் நிவாரணமும் 22 நவம்பர் 2017
 61. சுய விழிப்புணர்வு ஆளுமை முன்னேற்றத்திற்கான முதற்படி 28 ஜூலை 2017
 62. ஒருவரின் ஆளுமைக் குறைகள் அவரின் ஆன்மீக பயிற்சியின் மீது ஏற்படுத்தும் எதிர்மறை தாக்கம் 7 ஜூலை 2017
 63. ஆளுமையில் காணப்படும் விரும்பப்படும் மற்றும் விரும்பத்தகாத பண்புகள் 30 ஜூன் 2017
 64. ஆளுமை குறைகள் மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் திறனை பாதிக்கும் 30 ஜூன் 2017
 65. தவறுகளை வகைப்படுத்துதல் 31 மே 2017
 66. சத்சங்கத்தின் நன்மைகளுக்கான ஒரு அறிமுகம் 9 மே 2017
 67. சத்சங்கத்தின் வகைகள் 9 மே 2017
 68. சத்சங்கம் என்றால் என்ன? 9 மே 2017
 69. மகான்களுடன் சத்சங்கம் 9 மே 2017
 70. பரம் பூஜ்ய டாக்டர் ஆடவலே, விரைவான ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்பட ஆளுமை குறைகளை களைதல் வழிமுறையை உருவாக்கியவர் 13 ஏப்ரல் 2017
 71. ஆளுமை குறைகளை நீக்குதல் – ஒரு அறிமுகம் 13 ஏப்ரல் 2017
 72. ஆளுமை என்றால் என்ன? 25 மார்ச் 2017
 73. வெளிப்பட்ட மற்றும் வெளிப்படாத பேய் பிடித்தல் 25 மார்ச் 2017
 74. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 25 மார்ச் 2017
 75. நம் ஆளுமையின் மீது முற்பிறவிகளின் பாதிப்பு 15 மார்ச் 2017
 76. சத்வ, ரஜ மற்றும் தம படைப்பின் மூன்று சூட்சும அடிப்படை கூறுகள் 13 மார்ச் 2017
 77. உலகின் மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவிகிதம் ஆவிகளால் (பேய்கள், பிசாசுகள், தீய சக்திகள் போன்றவை) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 13 மார்ச் 2017
 78. ஆன்மீக நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 79. உளவியல் நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 80. நாமஜபத்தின் நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 81. மருத்துவ நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 82. பிரபஞ்சம், காலம் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி 23 பிப்ரவரி 2017
 83. ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்? 25 ஜனவரி 2017
 84. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 25 ஜனவரி 2017
 85. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 21 ஜனவரி 2017
 86. வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பத்திற்கான ஆன்மீக மூல காரணங்களின் ஒரு அறிமுகம் 31 டிசம்பர் 2016
 87. கர்மாவும் கொடுக்கல்-வாங்கல் கணக்கு வழக்கும் 31 டிசம்பர் 2016
 88. எத்தனை மனிதர்கள் உள்ளனரோ, இறைவனை அடைய அத்தனை பாதைகள் உள்ளன 31 டிசம்பர் 2016
 89. உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தை துவங்குங்கள் 31 டிசம்பர் 2016
 90. பொதுவான ஆன்மீக நிவாரண முறைகள் 31 டிசம்பர் 2016
 91. மூதாதையர்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 92. ஆன்மீக கோட்பாடுகள் 31 டிசம்பர் 2016
 93. மனிதர்கள் எவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள்? 31 டிசம்பர் 2016
 94. பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு செல்வது 31 டிசம்பர் 2016
 95. தெய்வம் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 96. பஞ்ச பூதங்கள் என்பவை எவை? 31 டிசம்பர் 2016
 97. ஆன்மீக நிலை அல்லது திறனுக்கு ஏற்றவாறு ஆன்மீக பயிற்சியை மேற்கொள்ளுதல் 31 டிசம்பர் 2016
 98. சக்கரங்கள் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 99. ஸ்தூலத்திலிருந்து (உருவம்) சூட்சுமத்திற்கு (அருவம்) முன்னேறுதல் 31 டிசம்பர் 2016
 100. வாழ்வின் நோக்கம் 31 டிசம்பர் 2016
 101. பிரபஞ்ச சக்திகளின் வரிசைக்கிரமம் 31 டிசம்பர் 2016
 102. அசுர சக்திகளுக்கு வசப்படுதல் மற்றும் பேய் பிடித்தலின் அர்த்தம் 22 டிசம்பர் 2016
 103. Search 11 ஜூன் 2014
 104. எதிர்பார்ப்புடன் பிரார்த்தனை செய்யலாமா? 27 பிப்ரவரி 2019
 105. ஆன்மீக அனுபவம் என்றால் என்ன? 11 நவம்பர் 2018