1. இறைவனுக்கு சேவை செய்வதன் முக்கியத்துவமும் நன்மைகளும்- ஸத்சேவை 29 மார்ச் 2020
 2. அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமியின் ஆன்மீக விளைவுகள் 29 மார்ச் 2020
 3. தினசரி வேலைகள் செய்யும்பொழுது நாமஜபம் செய்தல் 29 மார்ச் 2020
 4. ஆன்மீக ரீதியாக பாதுகாப்பளிக்கின்ற ‘ஸ்ரீ குருதேவ தத்தவின்’ நாமம் எதைக் குறிக்கின்றது? 4 மார்ச் 2020
 5. மனதில் தெளிவை ஏற்படுத்தி தூய்மைப்படுத்துவதற்கு நாமஜபம் எவ்வாறு உதவுகிறது? 12 பிப்ரவரி 2020
 6. மாற்றத்தின் விதி 12 பிப்ரவரி 2020
 7. அஹம்பாவத்தின் வகைகள் 6 பிப்ரவரி 2020
 8. ஆன்மீக பயிற்சியாக நாமஜபம் எவ்வாறு ஆன்மீகத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளுடன் ஒத்துப்போகின்றது 28 ஜனவரி 2020
 9. குழந்தையை தத்து எடுத்தல் – நாம் அதை செய்ய வேண்டுமா? 8 நவம்பர் 2019
 10. Newsletter 21 அக்டோபர் 2019
 11. ஆன்மீகத்தைப் பற்றிய கட்டுரைகளை படித்துக் கொண்டிருக்கும்போது சந்தன வாசனையையும் ருசியையும் உணர்ந்த ஆன்மீக அனுபவம் 16 அக்டோபர் 2019
 12. நாமஜபத்தின் செயல்பாடு பற்றிய ஒரு பார்வை 13 அக்டோபர் 2019
 13. விலகல் முறையின் மூலம் நாமஜபம் ஆழ்மனதில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது 12 அக்டோபர் 2019
 14. பிரபஞ்சத்தின் ஒரு சக்தியாக விளங்கும் ஸங்கல்பம் 12 அக்டோபர் 2019
 15. நான் முதன்முறையாக நாமஜபம் செய்யத் துவங்கியபோது சில அசௌகரியங்களை உணர்ந்தேன் 5 அக்டோபர் 2019
 16. பல்வேறு அலுவல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது எவ்வாறு நாமஜபத்தை செய்வது? 5 அக்டோபர் 2019
 17. பீஜ மந்திரம் என்பது என்ன? 25 செப்டம்பர் 2019
 18. குரு என்பவர் யார், அவரை எவ்வாறு கண்டுகொள்வது? 15 செப்டம்பர் 2019
 19. கடவுளின் எந்த நாமத்தை ஜபிப்பது? 14 செப்டம்பர் 2019
 20. எந்தவித வெளிப்புற மூல காரணமும் இல்லாமல் சுகந்தம் அனுபவித்தல் 3 செப்டம்பர் 2019
 21. உண்மைக்காக செய்யும் தியாகம் 3 செப்டம்பர் 2019
 22. மகான் என்பவர் யார்? 2 செப்டம்பர் 2019
 23. அஹம்பாவம் என்றால் என்ன? 11 ஜூலை 2019
 24. நான் எனது குலதெய்வ நாமஜபத்தைக் காட்டிலும் எனது இஷ்ட தெய்வத்தின் நாமஜபத்தை செய்ய விரும்புகிறேன் – அது சரிதானா ? 11 ஜூலை 2019
 25. குருபூர்ணிமாவிலிருந்து அதிக அளவு பயன்களை எவ்வாறு பெறுவது 11 ஜூலை 2019
 26. கால்களை குறுக்கே மடித்து உட்கார்ந்து நாமஜபம் செய்ய வேண்டுமா? 7 ஜூலை 2019
 27. நாம் நாமஜபம் செய்வதற்கு குறிப்பிட்ட இடமோ அல்லது நேரமோ தேவையா? 7 ஜூலை 2019
 28. திட நம்பிக்கை இன்றி நாமஜபம் செய்தால் நமக்கு ஏதாவது பயன் கிடைக்குமா? 28 ஜூன் 2019
 29. நமது சுவாசத்துடன் நாமஜபத்தை இணைப்பதால் என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன? 28 ஜூன் 2019
 30. நிபந்தனைகளற்ற அன்பு, எதிர்பார்ப்பில்லாத ஆன்மீக அன்பு 28 ஜூன் 2019
 31. ஒருவர் நாமஜபம் செய்யத் துவங்குவதற்காக ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கும் ஆன்மீக பயிற்சியை விட்டுவிட வேண்டுமா? 28 ஜூன் 2019
 32. ஓம் ஜபம் – அதை ஜபம் செய்பவரின் மீது ஏற்படும் விளைவு 7 ஜூன் 2019
 33. ஆன்மீக நிவாரணம் எனக்கு தேவை என்று எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது? 5 ஜூன் 2019
 34. ஒருவர் எவ்வாறு நாமஜபத்தை படிப்படியாக அதிகரிப்பது? 5 ஜூன் 2019
 35. குருமந்திரமா அல்லது இறை நாமமா? 20 மே 2019
 36. எதிர்பார்ப்புடன் மற்றும் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் செய்யப்படும் ஆன்மீக பயிற்சி 13 மே 2019
 37. நாமஜபம் செய்யும்போது மன ஒருமைப்பாட்டை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது 13 மே 2019
 38. நாமஜபமும் தியானமும் – என்ன வேறுபாடு ? 10 மே 2019
 39. அடிப்படை இயல்பு – நம் ஆழ்மன பதிவுகளை சார்ந்தது 10 மே 2019
 40. யாரிடம் ஆன்மீக உணர்வு விழிப்பு நிலையில் உள்ளது? 6 மே 2019
 41. உணவிற்கு முன் பிரார்த்தனை – ஒரு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் 27 ஏப்ரல் 2019
 42. ஆன்மீக உணர்வின் வகைகளும் அதன் வெளிப்பாடுகளும் யாவை ? 15 ஏப்ரல் 2019
 43. ஆன்மீக உணர்வை அதிகரிப்பது எப்படி? 15 ஏப்ரல் 2019
 44. ஆனந்தம் 31 மார்ச் 2019
 45. அடிப்படை இயல்பு மற்றும் மூன்று அடிப்படை சூட்சும கூறுகள் (த்ரிகுணங்கள்) என்பது என்ன? 31 மார்ச் 2019
 46. ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை எவ்வாறு பெறுவது? 23 மார்ச் 2019
 47. ஒருவரின் ஆற்றலையும் திறமையையும் கடவுளிடம் சமர்ப்பணம் செய்தல் 28 பிப்ரவரி 2019
 48. உணர்வுக்கும் ஆன்மீக உணர்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? 27 பிப்ரவரி 2019
 49. ஆன்மீக பயிற்சியின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் 27 பிப்ரவரி 2019
 50. ஆன்மீக உணர்வு என்றால் என்ன? 22 பிப்ரவரி 2019
 51. தினசரி அடிப்படையில் ஆன்மீக பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் 22 பிப்ரவரி 2019
 52. குருக்ருபாயோகம் 22 பிப்ரவரி 2019
 53. சுய விருப்பம், மற்றயவர் விருப்பம் மற்றும் இறைவனுடைய விருப்பம் 22 பிப்ரவரி 2019
 54. ஆன்மீக பயிற்சியின் வாழ்க்கை சுழற்சி 22 பிப்ரவரி 2019
 55. பிறப்பு இறப்பு சக்கர சுழற்சியில் இருந்து விடுதலை 22 பிப்ரவரி 2019
 56. தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு ஆன்மீக பயிற்சி 22 பிப்ரவரி 2019
 57. தன்னை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தல் – தவறு ஒன்றை எவ்வாறு எழுதுவது 22 பிப்ரவரி 2019
 58. பிரார்த்தனையின் முக்கியத்துவம் 18 பிப்ரவரி 2019
 59. பிரார்த்தனையின் பயன்கள் 17 பிப்ரவரி 2019
 60. ஏன் நாம் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறோம்? 17 பிப்ரவரி 2019
 61. வாழ்க்கையின் உண்மை நிலை 17 பிப்ரவரி 2019
 62. குழந்தை போன்ற ஆன்மீக உணர்வால் வெளிப்பட்டுள்ள பக்தி சித்திரங்கள் 24 ஜனவரி 2019
 63. ஆன்மீக பயிற்சியை தொடர்ந்து அதிகரித்தல் 16 ஜனவரி 2019
 64. பிரார்த்தனையின் வரைவிலக்கணம் 16 ஜனவரி 2019
 65. உங்கள் ஆன்மீக சக்தியை வீணாக்காதீர்கள் 16 ஜனவரி 2019
 66. ஆன்மீக பயிற்சியின் வரைவிலக்கணம் 11 ஜனவரி 2019
 67. சத்யத்திற்கு செய்யும் சேவை (ஸத்சேவை) 4 ஜனவரி 2019
 68. சமூக சேவையை ஆன்மீக பயிற்சியாக கருதலாமா? 22 டிசம்பர் 2018
 69. நன்றியுணர்வின் முக்கியத்துவம் என்ன? 7 டிசம்பர் 2018
 70. சௌரப் ஜோஷி – மறைமுகமான ஒரு ஆசீர்வாதம் 16 நவம்பர் 2018
 71. ஆன்மீகத்தின் பொதுவான கருத்துகள் 11 நவம்பர் 2018
 72. கர்மயோகம் 28 அக்டோபர் 2018
 73. ஆளுமை முன்னேற்றம் 28 அக்டோபர் 2018
 74. யோகா வகுப்புகள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவுமா? 26 அக்டோபர் 2018
 75. ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியின் நிலைகள் 16 அக்டோபர் 2018
 76. சுய விழிப்புணர்வு ஏற்படுவதில் உள்ள இடையூறுகள் 12 அக்டோபர் 2018
 77. ஆன்மீக பயிற்சியினால் விளையும் நன்மைகள் 5 அக்டோபர் 2018
 78. பிரார்த்தனை எவ்வாறு வேலை செய்கிறது மற்றும் எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்வது? 21 செப்டம்பர் 2018
 79. ஸாதகர் என்பவர் யார்? 14 செப்டம்பர் 2018
 80. ஆன்மீக சாஸ்திரத்தின்படி ஒரு மகான் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறார்? 13 செப்டம்பர் 2018
 81. ஒரு மகானை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது? 13 செப்டம்பர் 2018
 82. உலகத்தில் எத்தனை மகான்கள் இருக்கிறார்கள்? 13 செப்டம்பர் 2018
 83. மகிழ்ச்சியைப் பற்றி 13 செப்டம்பர் 2018
 84. வலியைத் தாங்கும் மன வலிமை அதிகரித்தல் 12 செப்டம்பர் 2018
 85. மகான் நிலையைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் 12 செப்டம்பர் 2018
 86. ஜோதிடத்தின் துல்லியம், ஒரு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் 25 ஆகஸ்ட் 2018
 87. ஆன்மீக நிலை என்றால் என்ன? 14 ஜூலை 2018
 88. கண் திருஷ்டி – ஒருவரின் அசூயை, பொறாமை போன்ற குறைகளினால் மற்றவர் மீது கண் திருஷ்டி படலாம் 24 ஜூன் 2018
 89. சுய பரிசீலனை கருவியை கற்றுக் கொள்ளுதல், ஆளுமை குறைகளை களையும் அட்டவணையை எவ்வாறு நிரப்புவது (பகுதி 2) 30 மார்ச் 2018
 90. மூன்றாம் உலகப் போரின் கணிப்புகள் 16 பிப்ரவரி 2018
 91. இவ்வுலகத்தின் குடிமகனாக நான் என்ன செய்ய முடியும்? 10 பிப்ரவரி 2018
 92. உப்பு நீர் ஆன்மீக நிவாரணம் 30 ஜனவரி 2018
 93. சுய பரிசீலனை கருவியை கற்றுக் கொள்ளுதல், ஆளுமை குறைகளை களையும் அட்டவணையை எவ்வாறு நிரப்புவது (பகுதி 1) 23 டிசம்பர் 2017
 94. உறக்க முடக்கம், காரணமும் நிவாரணமும் 22 நவம்பர் 2017
 95. சுய விழிப்புணர்வு ஆளுமை முன்னேற்றத்திற்கான முதற்படி 28 ஜூலை 2017
 96. ஒருவரின் ஆளுமைக் குறைகள் அவரின் ஆன்மீக பயிற்சியின் மீது ஏற்படுத்தும் எதிர்மறை தாக்கம் 7 ஜூலை 2017
 97. ஆளுமையில் காணப்படும் விரும்பப்படும் மற்றும் விரும்பத்தகாத பண்புகள் 30 ஜூன் 2017
 98. ஆளுமை குறைகள் மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் திறனை பாதிக்கும் 30 ஜூன் 2017
 99. தவறுகளை வகைப்படுத்துதல் 31 மே 2017
 100. சத்சங்கத்தின் நன்மைகளுக்கான ஒரு அறிமுகம் 9 மே 2017
 101. சத்சங்கத்தின் வகைகள் 9 மே 2017
 102. சத்சங்கம் என்றால் என்ன? 9 மே 2017
 103. மகான்களுடன் சத்சங்கம் 9 மே 2017
 104. பரம் பூஜ்ய டாக்டர் ஆடவலே, விரைவான ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்பட ஆளுமை குறைகளை களைதல் வழிமுறையை உருவாக்கியவர் 13 ஏப்ரல் 2017
 105. ஆளுமை குறைகளை நீக்குதல் – ஒரு அறிமுகம் 13 ஏப்ரல் 2017
 106. ஆளுமை என்றால் என்ன? 25 மார்ச் 2017
 107. வெளிப்பட்ட மற்றும் வெளிப்படாத பேய் பிடித்தல் 25 மார்ச் 2017
 108. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 25 மார்ச் 2017
 109. நம் ஆளுமையின் மீது முற்பிறவிகளின் பாதிப்பு 15 மார்ச் 2017
 110. சத்வ, ரஜ மற்றும் தம படைப்பின் மூன்று சூட்சும அடிப்படை கூறுகள் 13 மார்ச் 2017
 111. உலகின் மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவிகிதம் ஆவிகளால் (பேய்கள், பிசாசுகள், தீய சக்திகள் போன்றவை) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 13 மார்ச் 2017
 112. ஆன்மீக நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 113. உளவியல் நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 114. நாமஜபத்தின் நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 115. மருத்துவ நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 116. பிரபஞ்சம், காலம் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி 23 பிப்ரவரி 2017
 117. ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்? 25 ஜனவரி 2017
 118. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 25 ஜனவரி 2017
 119. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 21 ஜனவரி 2017
 120. வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பத்திற்கான ஆன்மீக மூல காரணங்களின் ஒரு அறிமுகம் 31 டிசம்பர் 2016
 121. கர்மாவும் கொடுக்கல்-வாங்கல் கணக்கு வழக்கும் 31 டிசம்பர் 2016
 122. எத்தனை மனிதர்கள் உள்ளனரோ, இறைவனை அடைய அத்தனை பாதைகள் உள்ளன 31 டிசம்பர் 2016
 123. உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தை துவங்குங்கள் 31 டிசம்பர் 2016
 124. பொதுவான ஆன்மீக நிவாரண முறைகள் 31 டிசம்பர் 2016
 125. மூதாதையர்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 126. ஆன்மீக கோட்பாடுகள் 31 டிசம்பர் 2016
 127. மனிதர்கள் எவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள்? 31 டிசம்பர் 2016
 128. பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு செல்வது 31 டிசம்பர் 2016
 129. தெய்வம் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 130. பஞ்ச பூதங்கள் என்பவை எவை? 31 டிசம்பர் 2016
 131. ஆன்மீக நிலை அல்லது திறனுக்கு ஏற்றவாறு ஆன்மீக பயிற்சியை மேற்கொள்ளுதல் 31 டிசம்பர் 2016
 132. சக்கரங்கள் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 133. ஸ்தூலத்திலிருந்து (உருவம்) சூட்சுமத்திற்கு (அருவம்) முன்னேறுதல் 31 டிசம்பர் 2016
 134. வாழ்வின் நோக்கம் 31 டிசம்பர் 2016
 135. பிரபஞ்ச சக்திகளின் வரிசைக்கிரமம் 31 டிசம்பர் 2016
 136. அசுர சக்திகளுக்கு வசப்படுதல் மற்றும் பேய் பிடித்தலின் அர்த்தம் 22 டிசம்பர் 2016
 137. Search 11 ஜூன் 2014
 138. எதிர்பார்ப்புடன் பிரார்த்தனை செய்யலாமா? 27 பிப்ரவரி 2019
 139. ஆன்மீக அனுபவம் என்றால் என்ன? 11 நவம்பர் 2018