1. பிரார்த்தனையின் முக்கியத்துவம் 18 பிப்ரவரி 2019
 2. பிரார்த்தனையின் பயன்கள் 17 பிப்ரவரி 2019
 3. ஏன் நாம் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறோம்? 17 பிப்ரவரி 2019
 4. வாழ்க்கையின் உண்மை நிலை 17 பிப்ரவரி 2019
 5. குழந்தை போன்ற ஆன்மீக உணர்வால் வெளிப்பட்டுள்ள பக்தி சித்திரங்கள் 24 ஜனவரி 2019
 6. ஆன்மீக பயிற்சியை தொடர்ந்து அதிகரித்தல் 16 ஜனவரி 2019
 7. பிரார்த்தனையின் வரைவிலக்கணம் 16 ஜனவரி 2019
 8. உங்கள் ஆன்மீக சக்தியை வீணாக்காதீர்கள் 16 ஜனவரி 2019
 9. ஆன்மீக பயிற்சியின் வரைவிலக்கணம் 11 ஜனவரி 2019
 10. சத்யத்திற்கு செய்யும் சேவை (ஸத்சேவை) 4 ஜனவரி 2019
 11. சமூக சேவையை ஆன்மீக பயிற்சியாக கருதலாமா? 22 டிசம்பர் 2018
 12. நன்றியுணர்வின் முக்கியத்துவம் என்ன? 7 டிசம்பர் 2018
 13. சௌரப் ஜோஷி – மறைமுகமான ஒரு ஆசீர்வாதம் 16 நவம்பர் 2018
 14. ஆன்மீகத்தின் பொதுவான கருத்துகள் 11 நவம்பர் 2018
 15. கர்மயோகம் 28 அக்டோபர் 2018
 16. ஆளுமை முன்னேற்றம் 28 அக்டோபர் 2018
 17. யோகா வகுப்புகள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவுமா? 26 அக்டோபர் 2018
 18. ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியின் நிலைகள் 16 அக்டோபர் 2018
 19. சுய விழிப்புணர்வு ஏற்படுவதில் உள்ள இடையூறுகள் 12 அக்டோபர் 2018
 20. ஆன்மீக பயிற்சியினால் விளையும் நன்மைகள் 5 அக்டோபர் 2018
 21. பிரார்த்தனை எவ்வாறு வேலை செய்கிறது மற்றும் எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்வது? 21 செப்டம்பர் 2018
 22. ஸாதகர் என்பவர் யார்? 14 செப்டம்பர் 2018
 23. ஆன்மீக சாஸ்திரத்தின்படி ஒரு மகான் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறார்? 13 செப்டம்பர் 2018
 24. ஒரு மகானை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது? 13 செப்டம்பர் 2018
 25. உலகத்தில் எத்தனை மகான்கள் இருக்கிறார்கள்? 13 செப்டம்பர் 2018
 26. மகிழ்ச்சியைப் பற்றி 13 செப்டம்பர் 2018
 27. வலியைத் தாங்கும் மன வலிமை அதிகரித்தல் 12 செப்டம்பர் 2018
 28. மகான் நிலையைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் 12 செப்டம்பர் 2018
 29. ஜோதிடத்தின் துல்லியம், ஒரு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் 25 ஆகஸ்ட் 2018
 30. ஆன்மீக நிலை என்றால் என்ன? 14 ஜூலை 2018
 31. கண் திருஷ்டி – ஒருவரின் அசூயை, பொறாமை போன்ற குறைகளினால் மற்றவர் மீது கண் திருஷ்டி படலாம் 24 ஜூன் 2018
 32. சுய பரிசீலனை கருவியை கற்றுக் கொள்ளுதல், ஆளுமை குறைகளை களையும் அட்டவணையை எவ்வாறு நிரப்புவது (பகுதி 2) 30 மார்ச் 2018
 33. மூன்றாம் உலகப் போரின் கணிப்புகள் 16 பிப்ரவரி 2018
 34. இவ்வுலகத்தின் குடிமகனாக நான் என்ன செய்ய முடியும்? 10 பிப்ரவரி 2018
 35. உப்பு நீர் ஆன்மீக நிவாரணம் 30 ஜனவரி 2018
 36. சுய பரிசீலனை கருவியை கற்றுக் கொள்ளுதல், ஆளுமை குறைகளை களையும் அட்டவணையை எவ்வாறு நிரப்புவது (பகுதி 1) 23 டிசம்பர் 2017
 37. உறக்க முடக்கம், காரணமும் நிவாரணமும் 22 நவம்பர் 2017
 38. சுய விழிப்புணர்வு ஆளுமை முன்னேற்றத்திற்கான முதற்படி 28 ஜூலை 2017
 39. ஒருவரின் ஆளுமைக் குறைகள் அவரின் ஆன்மீக பயிற்சியின் மீது ஏற்படுத்தும் எதிர்மறை தாக்கம் 7 ஜூலை 2017
 40. ஆளுமையில் காணப்படும் விரும்பப்படும் மற்றும் விரும்பத்தகாத பண்புகள் 30 ஜூன் 2017
 41. ஆளுமை குறைகள் மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் திறனை பாதிக்கும் 30 ஜூன் 2017
 42. தவறுகளை வகைப்படுத்துதல் 31 மே 2017
 43. சத்சங்கத்தின் நன்மைகளுக்கான ஒரு அறிமுகம் 9 மே 2017
 44. சத்சங்கத்தின் வகைகள் 9 மே 2017
 45. சத்சங்கம் என்றால் என்ன? 9 மே 2017
 46. மகான்களுடன் சத்சங்கம் 9 மே 2017
 47. பரம் பூஜ்ய டாக்டர் ஆடவலே, விரைவான ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்பட ஆளுமை குறைகளை களைதல் வழிமுறையை உருவாக்கியவர் 13 ஏப்ரல் 2017
 48. ஆளுமை குறைகளை நீக்குதல் – ஒரு அறிமுகம் 13 ஏப்ரல் 2017
 49. ஆளுமை என்றால் என்ன? 25 மார்ச் 2017
 50. வெளிப்பட்ட மற்றும் வெளிப்படாத பேய் பிடித்தல் 25 மார்ச் 2017
 51. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 25 மார்ச் 2017
 52. நம் ஆளுமையின் மீது முற்பிறவிகளின் பாதிப்பு 15 மார்ச் 2017
 53. சத்வ, ரஜ மற்றும் தம படைப்பின் மூன்று சூட்சும அடிப்படை கூறுகள் 13 மார்ச் 2017
 54. உலகின் மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவிகிதம் ஆவிகளால் (பேய்கள், பிசாசுகள், தீய சக்திகள் போன்றவை) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 13 மார்ச் 2017
 55. ஆன்மீக நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 56. உளவியல் நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 57. நாமஜபத்தின் நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 58. மருத்துவ நன்மைகள் 5 மார்ச் 2017
 59. பிரபஞ்சம், காலம் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி 23 பிப்ரவரி 2017
 60. ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்? 25 ஜனவரி 2017
 61. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 25 ஜனவரி 2017
 62. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 21 ஜனவரி 2017
 63. வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பத்திற்கான ஆன்மீக மூல காரணங்களின் ஒரு அறிமுகம் 31 டிசம்பர் 2016
 64. கர்மாவும் கொடுக்கல்-வாங்கல் கணக்கு வழக்கும் 31 டிசம்பர் 2016
 65. எத்தனை மனிதர்கள் உள்ளனரோ, இறைவனை அடைய அத்தனை பாதைகள் உள்ளன 31 டிசம்பர் 2016
 66. உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தை துவங்குங்கள் 31 டிசம்பர் 2016
 67. பொதுவான ஆன்மீக நிவாரண முறைகள் 31 டிசம்பர் 2016
 68. மூதாதையர்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 69. ஆன்மீக கோட்பாடுகள் 31 டிசம்பர் 2016
 70. மனிதர்கள் எவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள்? 31 டிசம்பர் 2016
 71. பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு செல்வது 31 டிசம்பர் 2016
 72. தெய்வம் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 73. பஞ்ச பூதங்கள் என்பவை எவை? 31 டிசம்பர் 2016
 74. ஆன்மீக நிலை அல்லது திறனுக்கு ஏற்றவாறு ஆன்மீக பயிற்சியை மேற்கொள்ளுதல் 31 டிசம்பர் 2016
 75. சக்கரங்கள் என்றால் என்ன? 31 டிசம்பர் 2016
 76. ஸ்தூலத்திலிருந்து (உருவம்) சூட்சுமத்திற்கு (அருவம்) முன்னேறுதல் 31 டிசம்பர் 2016
 77. வாழ்வின் நோக்கம் 31 டிசம்பர் 2016
 78. பிரபஞ்ச சக்திகளின் வரிசைக்கிரமம் 31 டிசம்பர் 2016
 79. அசுர சக்திகளுக்கு வசப்படுதல் மற்றும் பேய் பிடித்தலின் அர்த்தம் 22 டிசம்பர் 2016
 80. Search 11 ஜூன் 2014
 81. ஆன்மீக அனுபவம் என்றால் என்ன? 11 நவம்பர் 2018