duhovi i demoni

O ovoj grupi članaka

duhoviNegativne energije,  iako nevidljive za golo oko i neprimetne za druga čula, um i intelekt, su faktori koji utiču na celi ljudski rod. Problemi koji su prouzrokovani  negativnim energijama su različiti i mogu da se kreću od neuobičajenog ponašanja neke osobe do nastranog nasilnog ponašanja, zavisnosti, različitih psiholoških i fizičkih bolesti, porodičnih problema, poslovnih problema, itd. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je sprovela sveobuhvatno istraživanje u ovoj oblasti i poseduje više od 1000 sati video materijala kojim je zabeležen ovaj fenomen. Prikazaćemo ga na naučni način da bismo demistifikovali ovaj fenomen. To treba da pomogne našim čitaocima da prepoznaju i otklone negativne efekte koje izazivaju negativne energije korišćenjem isprobanih metoda zasnovanih na duhovnoj nauci.

Da li životinje i biljke/drveće takođe mogu biti zaposednuti?

Kako možemo intelektom prepoznati osobu napadnutu, ili zaposednutu duhom?

Kako prepoznati duha u sebi?

Kako neko zna koja vrsta duha ga muči?

Šta znači kada kažemo da je duh ‘ispoljen’ a šta kada kažemo da je ‘neispoljen’?

Stepen zaposednutosti duhom (demonska zaposednutost)

Kakvi su simptomi delovanja duha na osobu?

Kakvi su simptomi kuće zaposednute duhovima?

Prestanak zaposednutosti

 Šta se događa kad duhovi zadovolje sve svoje želje? Da li odlaze, ili prestaju opsedati dotičnu osobu?

Koja sredstva možemo da primenimo da bi prekinuli zaposednutost?

Koje mere možemo da primenimo kako bi očistili svoju kuću, ili okolinu?

Da li je korisno posetiti isterivača duhova radi prevazilaženja problema izazvanih negativnim energijama?

Koja sredstva možemo upotrebiti da prevaziđemo svoj problem sa duhovima?

 

Razno

Da li životinje imaju šesto čulo da osete prisustvo negativnih energija? Ako je tako, da li se mogu trenirati da nađu duhove i oblasti koje su pod uticajem duhova?

Ako negativne energije rade duhovnu praksu, zašto ne postanu bolja bića?

Spontana izgaranja i paljevine stvorene jačim negativnim energijama

Rupe izazvane negativnim energijama u raznim  predmetima i njihov uticaj

Analiza slučaja – Tokom priprema kokosovih oraha u duhovne svrhe mnogi od njih su spontano pucali

Istraživanje slučaja – Težak slučaj oticanja lica izlečenog pomoću slike Sveca

Case studies

Zaštrašujući natprirodni događaji – Epizoda 1
duhovi - napad duha Ovo je dokumentarni film koji objašnjava fenomen mrlja krvi koje se spontano pojavljuju bez bilo kakvog racionalnog objašnjenja. Analiza slučaja se fokusira na mokre mrlje od krvi koje su se pojavile na pantalonama Dr. Pramod Golea, tragaoca za Istinom iz Čandigara u Indiji.

Case studies

Kontrola migrene /jake glavobolje pomoću sredstava za duhovno isceljivanje
duhovi izazivaju migrenu - Aparna
Aparna se rešila migrena/teških glavobolja putem sredstava za duhovno isceljivanje. Pročitajte više
Prevazilaženje zavisnosti od pušenja cigareta putem duhovnog isceljivanja
duhovi kao uzrok zavisnosti - Om Prakash
Omprakaš je pobedio svoju 11-godišnju zavisnost od pušenju cigareta za 7 dana ponavljanjem Božjeg Imena prema religiji u kojoj je rođen.

Pročitajte više

Prevazilaženje straha i bojažljivosti pomoću sredstava za duhovno isceljivanje i duhovne prakse
duhovi kao uzrok straha - Svati
Svati je pobedila depresiju u kojoj je bila zbog teških mana karaktera i prevazišla ispoljavanje  zaposednutosti duhom putem sredstava duhovnog isceljivanja i svakodnevne duhovne prakse. Pročitajte više
Gubitak kose
demoni kao uzrok opadanja kose - Anupama
Anupama je prevazišla skoro potpun gubitak kose pomoću sredstava za duhovno isceljivanje i duhovne prakse. Pročitajte više

Jaki menstrualni bolovi i krvarenje
demoni i duhovi kao uzrok menstrualnih problema Pam se oslobodila jakih menstrualnih bolova i krvarenja putem pojalica za duhovno isceljivanje. Pročitajte više

Paraliza tokom spavanja