Koje mere treba preduzeti da se duhovno pročisti zaposednuta kuća ili okruženje?

1. Uvod u razloge negativnih vibracija i zaposednutosti prostora

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci  otkrilo je da većina kuća na svetu ima neki oblik negativnih vibracija. Ove negativne vibracije mogu da se jave iz različitih razloga kao što su:

 • Ljudi  koji žive u određenom prostoru:
 • Za koje namene se koristi prostor?
 • Stambeni prostor: vrsta građevine, čistoća kuće, stvari u kući i njihov razmeštaj, itd.
 • Plac na kome je sagrađena kuća
 • Okolina kuće

Važno je napomenuti da negativne vibracije privlače duhove ili suptilna tela preminulih predaka. Sledeći grafikon pokazuje faktore i u kom procentu svaki od njih utiče na to da prostor koji ima negativne vibracije privlači duhove i suptilna tela preminulih predaka. 

Kada na primer ljudi koji stanuju u nekom prostoru imaju mnogo ličnih mana kao što su bes, pohlepa, zavisnosti itd, to će privući duhove ili suptilna tela preminulih predaka. Prostor koji se koristi da bi se prepuštalo zavisnostima, tamasik muzici itd, takođe privlači duhove. Posle smrti gotovo 60% suptilnih tela naših predaka ostaje vezano za zemlju. Polovina ovih suptilnih tela predaka luta oko svojih omiljenih mesta (doma u kome su živeli) ili objekata, a druga polovina oko ljudi koje su najviše voleli. Suptilna tela preminulih predaka koji su vezani za zemlju će najverovatnije da prave probleme svojim potomcima, ili ljudima koji sada žive u njihovom nekadašnjem domu.

Pročitajte članak – Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?

Međutim, većina ljudi  nije svesna ometajućih vibracija u svom domu, jer su i oni sami pod uticajem crne energije duhova. Zbog toga ne osećaju prisustvo duhova, suptilnih tela preminulih predaka, ni negativne vibracije. Zbog prisustva omotača crne energije (u proseku debelog 4 cm) koji postoji oko većine ljudi i nerazvijenosti njihovog šestog čula, većina ljudi ne oseća suptilno neprijatnost koja potiče od prisustva duhova. 

Ovo je isto kao na primer kad zdravstveni radnici više ni ne osećaju, niti im smeta miris lekova ili sredstava za dezinfekciju u bolnici. Isto tako, oni koji oko sebe imaju omotač od crne energije (tj. rađa-tame) bolje se osećaju u prostoru u kome ima više rađa-tama aktivnosti. Na primer, alkoholičar koji je zaposednut biće srećan jedino kad u kući ima dosta alkoholnih pića.

2. Mere za otklanjanje zaposednutosti i negativnih vibracija iz prostora

Sledeća tabela pokazuje uporedni značaj mera za duhovno pročišćenje nekog prostora:

 

Napomena – Sledeće mere za duhovno isceljivanje su efikasna sredstva za smanjivanje negativnosti u prostoru:

Mere za isceljivanje imaju veću moć kada se primenjuju sa Bogoljubljem i duhovnom emocijom, uz redovnu duhovnu praksu. Nauke Vastušastra i Feng Šui imaju ograničenu ulogu u otklanjanju zaposednutosti. Odgovarajući obredi koji se primenjuju radi duhovnog pročišćenja prostora donose mnogo više koristi od strukturnih promena koje savetuju i Vastušastra i Feng Šui. I pored toga, samo niži duhovi male duhovne moći odlaze posle primene obreda za duhovno pročišćenje prostora. Sledeća tabela pokazuje rezultate istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci o efektima truda isterivača duhova da očiste kuću zaposednutu duhovima. 

Fusnote:

 1. Prema prirodi zaposednutosti postoje:
  1. Stvarne: Ovo su slučajevi stvarne zaposednutosti duhom ili suptilnim telom preminulog pretka.
  2. Izmišljene: To su slučajevi kada ljudi zamišljaju ili haluciniraju da je kuća zaposednuta.
  3. Razne: U slučajevima u kojima kuća može izgledati zaposednuta zbog negativnih vibracija koje prouzrokuju: struktura kuće, plac oko kuće, misli stanara itd.
 2. Ova kolona daje prosečnu verovatnoću da je zaposednutost stvarna, izmišljena ili se radi samo o negativnim vibracijama.
 3. Mala je verovatnoća da će isterivač duhova / čarobnjak / tantrik / mantrik / duhovni iscelitelj / sveštenik / vidovnjak prosečnih sposobnosti biti u stanju da ukloni duha.
 4. To znači da će 30% ljudi koji su umislili da je prostor bio zaposednut biti umireno na psihološkom nivou time da je duh oteran, kada prostor čiste isterivači duhova prosečnih sposobnosti. Dodatnih 10% će osetiti neko poboljšanje ako su uzrok navodne zaposednutosti bile sekundarne negativne vibracije, a ne u duh.

Samo duhovna praksa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse omogućava da se duh ukloni iz prostora.