Preci – Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?

 

Napomena: Da biste bolje razumeli ovaj članak, preporučujemo da pročitate članak ”Život posle smrti”

Ovo je veoma često postavljano pitanje. Ljudi razmišljaju o bliskim i dragim osobama koje su preminule i ne mogu da zamisle da bi im oni namerno izazivali probleme u životu. Navodimo dva osnovna razloga zašto suptilna tela preminulih predaka stvaraju razna ometanja svojim potomcima.

  • Zbog neostvarenih želja i
  • Zbog nemogućnosti da napreduju posle života i stignu do viših pozitivnih regiona, ili podregiona.

Ometanja zbog neostvarenih želja

U ovom slučaju, suptilna tela predaka nam stvaraju razna ometanja, jer imaju neostvarene želje ili zahteve. Ove želje i zahtevi mogu obuhvatiti:

  • Bes usmeren ka potomcima koji se svojim nasleđem ne koriste u skladu sa željama predaka.
  • Preci koji su vezani za porodicu i još uvek žele da se stvari obavljaju na njihov način.

  • Preci koji su zavisni od neke telesne želje kao što su cigarete, droga, seks, hrana, itd. Oni koriste preostali račun uzimanja i davanja između sebe i svojih potomaka da bi zaposeli svoje potomke i ispunili svoje želje. Suptilna tela preminulih predaka stvaraju razna ometanja svojim potomcima umesto drugima sa kojima bi mogli imati račun uzimanja i davanja; ovo je zbog toga što je veza među krvnim srodnicima najjača.

Ometanja zbog poziva predaka da im pomognemo

Kad čovek umre, vitalna energija se oslobađa nazad u Univerzum. Fizičko telo ostaje na Zemlji, dok suptilno telo putuje do suptilnog regiona koje zavisi od njegovih vrlina, ili grehova, kao i od njegovog duhovnog nivoa. Za razliku od regiona Zemlje, jedini parametar koji je važan u životu posle smrti je duhovni nivo, ili duhovna čistota suptilnog tela. Fizičko telo i razni svetovni aspekti, kao što su novac, prestiž, posao, koliko smo dobrih kontakata ostvarili, itd. nemaju apsolutno nikakvu važnost u duhovnoj dimenziji, ili suptilnom svetu.

Suptilno telo, kako je prikazano na dijagramu, postaje “teško” zbog grehova i prevelikog ega. Zato ono ostaje u nižim suptilnim regionima postojanja kao što je Čistilište. Ako su mane i gresi izraženiji, suptilno telo ide u jedan od regiona Pakla. Sa druge strane, suptilno telo postaje “lakše” usled dobrih dela (vrlina) i intenziteta duhovne prakse. Što je viši duhovni nivo, to je lakše suptilnom telu da brže napreduje do viših pozitivnih regiona Univerzuma.

Suptilno telo uzvišenijeg tragaoca odmah preskače Čistilište usled duhovne prakse i ide ka višim suptilnim regionima postojanja kao što je Raj (Svargaloka). Samo suptilna tela onih preminulih predaka koji imaju duhovni nivo preko 60% su u stanju da stignu u više suptilne regione, kao što je Raj, i mogu da pristupe Božjoj zaštiti koja im je neophodna da se brane od uticaja negativnih energija. Manje od 5% svetske populacije spada u ovu kategoriju. 

Prikazana tabela koja sledi, je analiza svetske populacije prema duhovnom nivou:

(Molimo vas, obratite pažnju na članak o stepenu duhovnog razvoja i analizu svetske populacije prema duhovnom nivou

Ovo znači da će ogromna većina suptilnih tela naših preminulih predaka (preko 95%)  posle smrti otići u regione ispod Raja, kao što su Čistilište, ili u neki od regiona Pakla. Veliki procenat svetske populacije je na duhovnom nivou ispod 30%. Kada umru, oni će imati malo duhovne snage da pomognu sebi u nižim suptilnim regionima. To znači da neće biti u stanju da sami sebi duhovno pomognu kako bi napredovali ka višim pozitivnim suptilnim podregionima.

U nižim suptilnim regionima, oni pate zbog mana i ne znaju kako sebi da pomognu. Njih takođe ometaju i muče moćniji duhovi koji ih kontrolišu za razne ciljeve. Suptilna tela preminulih predaka pokušavaju da stignu u pozitivniji region, ili podregion Univerzuma, ali ne mogu to da postignu bez duhovne pomoći.

Suptilna tela koja su na duhovnom nivou preko 30%, mogu sebi da pomognu samo ako rade duhovnu praksu, ali i ovo je retko ako nemaju snažnu ugrađenu impresiju da rade duhovu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Svi drugi načini duhovne prakse su neefikasni i ustvari ne osiguravaju duhovnu pomoć suptilnom telu pretka.

Sve te neprijatnosti koje trpe suptilna tela naših predaka u nižim regionima Univerzuma izbijaju iz njih kao frekvence/vibracije tih neprijatnosti koje putuju kroz razne suptilne regione kao i kroz region Zemlje. Članovi njihovih porodica, ili njihovi potomci imaju najviše podudarnih frekvencija i iz tog razloga su oni najpodobniji da prime ove frekvence.

Samo u regionu Zemlje mi imamo mogućnost da učinimo nešto za suptilna tela naših preminulih predaka. Njihovi srodnici iz raznih drugih suptilnih regiona su manje-više u istoj situaciji, tako da ne mogu da im pomognu. U sadašnjim vremenima, kako većina potomaka nije dovoljno duhovno razvijena da bi mogli da suptilno osete negativne energije, preci se koriste duhovnom energijom kako bi ometali živote svojih potomaka da bi potomci mogli da primete njihove potrebe. Prema tome, neprijatnost koju naprave suptilna tela preminulih predaka u stvari je način da saopšte svoje patnje. Kada potomak shvati da problemi neće nestati uprkos svakom trudu, on ponekad traži duhovno vođstvo. Ako  uspe da dobije i primeni odgovarajući duhovni savet, to ne osigurava samo potrebnu zaštitu potomku od suptilnih tela njegovih preminulih predaka, već suptilnim telima preminulih predaka takođe osigurava neophodan podsticaj za njihovo putovanje napred u duhovnoj dimenziji.

U zavisnosti od prirode i duhovnog nivoa predaka varira i stepen neprijatnosti. Suptilna tela dobrih predaka će praviti neprijatnosti samo do stepena koji će potomku dati svest o njihovim potrebama. Sa druge strane, suptilna tela osvetoljubivih predaka mogla bi da prouzrokuju velike neprijatnosti svojim potomcima.

  • Suptilno telo preminulog pretka koji želi da ostvari svoje želje moglo bi uznemiravati potomke sličnim željama.
  • Suptilno telo preminulog pretka koje želi da napreduje u viši suptilni region, tražiće i uznemiravaće potomke koji obavljaju duhovnu praksu