Ko je tragalac?

1. Uvod

Putem duhovnog istraživanja naučili smo da postoje dva razloga zašto smo rođeni:

  1. Da prođemo kroz svoju sudbinu
  2. Da duhovno napredujemo

Prolaženje kroz sudbinu je proces nad kojim uglavnom nemamo kontrolu, ali možemo da ulažemo svestan trud da bismo duhovno napredovali. Ako imamo duhovni cilj u životu i određene kvalitete, biće nam lakše da pravimo taj trud. U ovom članku opisujemo ko je tragalac, koji kvaliteti su korisni na duhovnom putu tragaoca i kako možemo da počnemo da ih razvijamo.

2. Ko je tragalac?

Tragalac je neko ko:

  • Svakodnevno čini iskren trud da duhovno raste.
  • Ima jaku želju za duhovnim rastom.
  • Svakodnevno se trudi da popravi svoju duhovnu praksu kvantitativno i kvalitativno.

Važno je da trud koje tragalac ulaže u duhovni rast bude u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

3. Razlika između tragaoca i onoga ko to nije

Za pravog Božjeg tragaoca je potrebno da bude duhovno introvertan ili da ima fokus na Boga. Duhovna introvertnost polako vodi smanjenju identifikovanja sa pet čula, umom i intelektom. Oni koji nisu tragaoci, sa druge strane, rade na tome da pojačaju identifikovanje sa pet čula, umom i intelektom. Sledeća tabela pokazuje razlike između tragaoca i onoga ko to nije.

Nije tragalac Tragalac
Glavni cilj je da raste materijalno Glavni cilj je da raste duhovno
Trudi se da pojača um, telo i intelekt Trudi se da razgradi um, telo i intelekt
Spoljašnje putovanje Unutrašnje putovanje
Razvija mane ličnosti kao što su vezanost, ponos, bes, itd. Razvija Božanske kvalitete kao što su duhovna ljubav, introvertnost, duhovna emocija ka Bogu itd.
Oseća „Ja sve radim!“ Oseća da Bog sve radi

4. Kvaliteti tragaoca

Tragalac ima neke osnovne kvalitete. Ovi kvaliteti mu pomažu u duhovnoj praksi na sledeći način.

Qualities of a seeker

Pored toga, idealni tragalac ima i neke posebne kvalitete. Nabrojaćemo neke od njih.

Kako tragalac duhovno napreduje, tako usvaja sve više i više ovih idealnih kvaliteta. Duhovni učenik u svakoj aktivnosti pokazuje mnoge od ovih kvaliteta.

5. Kako da se razvijate kao tragalac

Ako imate želju da se promenite i postanete bolji tragalac i ljudsko biće, sav trud će biti mnogo lakši. U Duhovnosti želja da duhovno rastemo ima 80% značaja.

Slede neki konkretni koraci koje možete preduzeti kako bi usvojili kvalitete tragaoca, a koje možete vežbati u svakodnevnom životu, na poslu, kod kuće itd.

  • Konzistentno povećavajte kvalitet i kvantitet duhovne prakse koju trenutno obavljate. Na primer, ako pojemo 2 sata dnevno uz druge dnevne aktivnosti, možemo probati da pojemo 3 sata sledećeg meseca, onda 4 sata narednog meseca itd.
  • Obratite pažnju na kvalitete koje imaju drugi i probajte da ih sledite. Na primer, urednost, tačnost. Ako primetimo da naš prijatelj uvek dolazi tačno u dogovoreno vreme, možemo se zapitati da li mi uvek dolazimo na sastanke na vreme i uložiti trud da budemo tačni.
  • Razvijajte stav učenja iz situacija. Na primer, ako se kolega stalno ljuti , umesto da i mi budemo ljuti, možemo da pokušamo da ostanemo mirni, da naučimo kako da pomognemo drugoj osobi, da imamo duhovnu perspektivu da je razvijanje ljubavi bez očekivanja ka drugima Božanski kvalitet itd.

Spremno prihvatanje i praktikovanje prethodno nabrojanih tačaka će nas samo po sebi učiniti tragaocima. Važno je da se setimo da biti tragalac nije status već stav koji se praktikuje u svakodnevnom životu.

6. Zaključak

Duhovni rast će biti brz ako usvojimo kvalitete tragaoca i duhovno putovanje će teći glatko sa ovim kvalitetima, a mi ćemo biti u mogućnosti da  iskusitimo više Blaženstva.

Sreli smo ljude koji su iskreno sledili neki oblik duhovne prakse, ponekad i po 20 ili 30 godina, a nisu ostvarili očekivani duhovni rast. Da biste ovo izbegli, pored usvajanja kvaliteta tragaoca, preporučujemo da obavljate duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovnosti.

Tragaoci, krećite se brzo, vaše Izbavljenje je u vašim rukama.- Njegova Svetost Dr. Atavle