Služenje Istini (Satseva)

Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi. Obično nastupa kada smo razumeli značaj duhovne prakse i bili blagosloveni određenim brojem duhovnih iskustava kroz pojanje Božjeg Imena i prisustva na satsanzima. Osoba uviđa kako duhovna praksa pozitivno utiče na njen život i oseća da je srećnija, bez obzira s kojom situacijom se suočava. U tom trenutku duhovnog putovanja, osoba započinje služenje Istini (satsevu). Najbolji način kako možemo da služimo Istini je da pomognemo u širenju ovog znanja. To  može da se radi na mnogo načina. Na primer, može da se ispriča drugim ljudima o tome šta smo naučili kako bi i oni mogli da osete pozitivne promene u svojim životima. Imamo tragaoce koji šire Duhovnost držanjem besplatnih predavanja, kako bi ljudi stvorili svest o duhovnoj nauci. Oni ne zarađuju nikakav novac za to – a kakvu korist onda ostvaruju? Dobijaju unutrašnji osećaj Blaženstva, koji ni novac, ni svetovni uspesi ne mogu da pruže. Nekima ne leži držanje predavanja, pa pišu članke za novine, ili koriste svoje veštine na računarima da pomognu oko internet sajta. Ovaj internet sajt je takođe primer služenja Istini. Neki služe Boga kroz umetnost, dizajnirajući prelepe naslove duhovnih knjiga. Neki tragaoci pomažu drugima kupujući karte za voz kada ovi putuju da bi držali predavanja. Jedna jednostavna i predana tragateljka nema ni jedno od gore navedenih sposobnosti, ali dobro kuva. Ona ponekad spakuje ručak za tragaoce koji putuju da bi držali predavanja. Šta god najbolje radimo, to treba da ponudimo Bogu, sa bogoljubljem u srcu. Naš stav treba biti ponizan, a ne iz ega – da toliko mnogo dajem.

Evo poređenja koliko dobijamo koristi od svakog koraka duhovne prakse. Ako uporedimo koristi satsanga i pojanja, onda nam satsang daje 30% koristi u poređenju sa pojanjem, koje bi u ovom slučaju iznosilo 5% koristi, a služenje Istini ili ‘Satu’ daje 100% duhovne koristi.