Osnovni principi duhovne prakse

Osnovni principi duhovne prakse

Kako da osiguramo brzo duhovno napredovanje ka dostizanju Blaženstva?

Brz duhovni napredak može da se ostvari obavljanjem duhovne prakse koja je u skladu sa osnovnim principima Duhovnosti. Iako ima mnogo različitih vrsta duhovne prakse, one su efikasne samo ukoliko su usklađene sa osnovnim principima Duhovnosti. Ako to nije slučaj, postoji opasnost da u nešto uložimo puno energije, a da ne ostvarimo željene rezultate.

abc3

Šest osnovnih principa su:

  1. Postoji onoliko puteva ka Bogu koliko ima i ljudi
  2. Ići od mnoštva ka jednom
  3. Napredovanje od materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
  4. Obavljanje duhovne prakse koja je u skladu sa duhovnim nivoom, ili duhovnim kapacitetom
  5. Obavljanje duhovne prakse koja odgovara vremenu u kojem živimo
  6. Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima