Osnovni principi duhovne prakse

Osnovni principi duhovne prakse

Osnovni principi duhovne prakse

Kako da osiguramo brzo duhovno napredovanje ka dostizanju Blaženstva?

Brz duhovni napredak može da se ostvari obavljanjem duhovne prakse koja je u skladu sa osnovnim principima Duhovnosti. Iako ima mnogo različitih vrsta duhovne prakse, one su efikasne samo ukoliko su usklađene sa osnovnim principima Duhovnosti. Ako to nije slučaj, postoji opasnost da u nešto uložimo puno energije, a da ne ostvarimo željene rezultate.

abc3

Šest osnovnih principa su:

  1. Postoji onoliko puteva ka Bogu koliko ima i ljudi
  2. Ići od mnoštva ka jednom
  3. Napredovanje od materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
  4. Obavljanje duhovne prakse koja je u skladu sa duhovnim nivoom, ili duhovnim kapacitetom
  5. Obavljanje duhovne prakse koja odgovara vremenu u kojem živimo
  6. Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima