Osnovni principi duhovne prakse

Postoji onoliko puteva ka Bogu koliko ima i ljudi

Kada obavljamo duhovnu praksu potrebno je da imamo na umu da je svaka osoba drugačija. I da samim tim nešto što je za jednu osobu dobro, za drugu možda neće biti. Svaki alpinista kada se penje na planinu misli da je njegov put jedini. Međutim, kad stigne na vrh planine on uvidi da postoji beskonačno puno puteva koji su ga mogli dovesti na vrh. Slično tome, postoji onoliko puteva ka Bogu koliko postoji i ljudi.

Ukoliko pet pacijenata koji boluju od različitih bolesti odu kod lekara i tamo dobiju isti lek, to sigurno neće da dovede do ozdravljenja svih pet pacijenata. Svi mi smo različiti, tako da je nemoguće svima savetovati istu duhovnu praksu. U duhovnom smislu, svako od nas je jedinstven u odnosu na sledeće parametre.