Sudbina i karma – zakon karme

Sudbina se krije iza mnogih događaja u našem životu i počinje rođenjem u određenoj porodici. Rađamo se u porodici u kojoj ćemo imati pogodne uslove da proživimo sudbinu i u kojoj imamo značajan račun uzimanja i davanja (Karmu) sa svakim članom porodice. Dakle, sudbina u ovom životu je samo deo Karme (računa uzimanja i davanja) iz svih prethodnih života.

Zakon karme kaže da svako dobro delo stvara zasluge, dok svako loše delo stvara greh. Prema tome, svako treba da preuzme na sebe odgovornost za posledice svojih dela. Kada neko učini drugome dobro delo, dobrim će mu se vratiti (u formi neke sreće). Kada neko nekome naškodi, vratiće mu se kao nešto loše (u vidu neke patnje) i ne može da se poništiti izvinjenjem.

Ovaj zakon karme je neminovan. To je nešto kao treći Njutnov zakon koji kaže: “Svakoj akciji odgovara suprotna, jednaka reakcija”.

Tokom svog života mi, ili podmirujemo stari račun ili stvaramo novi. Kada račun ne može biti podmiren tokom ovog života prenosi se u sledeći život. Mi nismo svesni svojih računa koje smo napravili u prošlim životima.

Osim toga, odnosi i pol osobe se mogu menjati u sledećim životima. Tako na primer, otac neke osobe može biti rođen kao ćerka te iste osobe u sledećem životu.

Slede neki primeri kako se stvaraju i podmiruju računi kao deo nečije sudbine. Oni objašnjavaju i kako duhovna praksa može da poništi efekte sudbine.

Karma - kako se stvara po zakonu karme?

Prema duhovnoj nauci, većina članova naše porodice su ljudi sa kojima imamo pozitivne ili negativne račune iz prethodnih života. To je zato što moramo biti u blizini osoba sa kojima imamo karmu kako bismo mogli da iskusimo sreću ili patnju.

Kada razumemo zakon karme lakše je videti kako Duhovnost može biti korisna čak i onima koji nemaju nikakve duhovne aspiracije i samo žele da uživaju u svetovnim zadovoljstvima. Da bi i ovi svetovni odnosi bili plodni, moraju biti zaštićeni od uticaja sudbine.