Dobrobiti od duhovne prakse

Prevazilaženje sudbine

Šta je sudbina (karma) a šta slobodna volja

Da bismo objasnili ove pojmove, treba da razumemo šta je sudbina:

  • Uobičajeni je stav zapadnog sveta da mi kontrolišemo svoj život i da je sve što nam se događa posledica našeg izbora.
  • S druge strane, uobičajeni je stav istočnog sveta da sve što nam se događa nije pod našom kontrolom i da smo svi mi samo puke marionete u predodređenim događanjima.
Sudbina ili slobodna volja

Međutim, ni jedno od ovih gledišta nije u potpunosti tačno. Prema duhovnoj nauci, u današnje vreme, u proseku 65% našeg života rukovođeno je sudbinom, a 35% slobodnom voljom.

Ipak, možemo da nadvladamo ovih 65% sudbinskog dela, koristeći 35% slobodne volje, ako obavljamo ispravnu duhovnu praksu.

Sudbinu čine događaji u životu koji nisu pod našom kontrolom. Slobodna volja je onaj deo našeg života na koji možemo  da utičemo.

Primer akcije slobodne volje: Pogledajmo primer osobe koja u pijanom stanju vozi neispravan auto. Ta osoba odluči da vozi auto strmim planinskim putem, ne poštujući ograničenje brzine. Gubi kontrolu nad vozilom, sklizne sa puta i surva se niz liticu. Da li je ta nesreća prouzrokovana sudbinom ili slobodnom voljom? Slobodnom voljom, jer je osoba mogla da odluči da ne vozi u pijanom stanju. Takođe, bila je u mogućnosti da održava auto u ispravnom stanju i da za vreme vožnje poštuje ograničenje brzine.

Primer sudbinskog događaja: Sada ćemo da vidimo kako bi ista osoba doživela saobraćajnu nesreću u slučaju sudbinskog događaja. Osoba ne pije, vozi pažljivo svoj auto koji redovno održava u ispravnom stanju niz isti planinski put, poštujući ograničenje brzine. Iznenada, deo puta se ruši zbog odrona i dogodi se nesreća. U tom slučaju osoba nije uopše imala kontrolu nad odronom koji se desio, pa to predstavlja sudbinski događaj.

Sudbina je duhovne prirode i može da se prevaziđe jedino uz pomoć duhovnog leka, a to je duhovna praksa. Zavisno od jačine sudbine, odgovarajući nivoi duhovne prakse neophodni su za prevazilaženje sudbine. Sledeća tabela daje primere različitih tipova sudbine i duhovnih mera za njihovo prevazilaženje:

 

Sta je sudbina (karma) - Tipovi sudbina

Napomena:

Intenzivna duhovna praksa u smislu kvantiteta značila bi 12-14 sati duhovne prakse dnevno. U smislu kvaliteta, to bi značilo da osoba radi sve dnevne aktivnosti kao služenje Bogu, sa puno želje i prvenstveno sa ciljem spoznaje Boga.

Umerena duhovna praksa u smislu kvantiteta značila bi 4-5 sati duhovne prakse dnevno. U smislu kvaliteta, to bi značilo da osoba radi veći deo svojih dnevnih aktivnosti kao služenje Bogu.

1. Zaštita od teške sudbine

Gospodin Takar se spasio od teške sudbine moguće smrti u mladosti zahvaljujući dobrobitima duhovne prakse i milosti njegovog  duhovnog učitelja. Pročitajte više