Započnite svoje duhovno putovanje

Kroz celu ovu Internet prezentaciju SSRF (Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci) naglašava značaj obavljanja redovne duhovne prakse.

U ovom poglavlju možete da saznate kako da započnete svoj duhovni put (duhovnu praksu), već danas.

Bez obzira kojem verskom putu ili kulturi pripadate, SSRF preporučuje tri stvari koje možete preduzeti odmah da bi započeli ili obogatili svoje duhovno putovanje.

1. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja

Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. U skladu s tim, Božji princip koji slavimo u našoj religiji će u tom trenutku da bude najkorisniji za naš duhovni rast . Različita Imena Boga, prema različitim religijama, predstavljaju različite principe istog Vrhovnog Boga. Ponavljanjem Božjeg Imena, prema religiji rođenja, prizivamo taj određeni Božji princip i Njegovu Božansku energiju. To je slično kao kada bi uzimali  univerzalni duhovni napitak koji nam je najpotrebniji.

Pogledajmo nekoliko primera Božjeg Imena koje bismo trebali da pojemo u zavisnosti od religije rođenja.

Nekoliko saveta o pojanju:

1. Pojte na način koji vam najviše odgovara: Možete da pojete mentalno ili na glas ili možete da pojete uz pomoć brojanice ili male. Možete  da odaberete  način koji vam najviše odgovara.

2. Bilo kada i bilo gde: Možete da pojete bilo kada i bilo gde. Možete, na primer da pojete dok idete na posao, dok kuvate ili šetate psa.
3. Povećavajte trajanje pojanja: Što više pojete veća će biti duhovna dobrobit. Možete da počnete sa pet minuta pojanja dnevno i kroz nekoliko meseci postepeno da povećate na nekoliko sati dnevno. Možete  da rasporedite u više etapa u toku dana i da radite uporedo sa drugim aktivnostima kao što su na primer kuvanje itd.
4. Neka vam pojanje bude redovno: Iskreni trud uložen u pojanje donosi dobrobit poput osećaja smirenosti u životu koji dugo niste osetili, ili opšteg poboljšanja u svetovnom životu.

Napomena: Potrudite se da obavljate ovu duhovnu praksu najbolje što možete najmanje 6 meseci i videćete kakve ćete dobrobiti imati u vašem životu.

2. Pojalica koja je duhovno pogodna za sadašnji period do 2025. godine

Kroz duhovno istraživanje, otkrili smo pojalicu koja je duhovno najpovoljnija za ponavljanje do 2025. godine.

Pojalica je ||Om Namo Bagavate Vasudevaja||

https://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/download.php?path=%2Fuserfiles%2Faudio%2Fchants_deities%2F7.+Shree+Krushna.mp3&as3cf-fix-wp-check-file-type-ext=.php

Kliknite ovde da preuzmete pojalicu

https://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/download.php?path=/userfiles/audio/chants_deities/20210830_Krushna_MAV_T_30min.mp3&as3cf-fix-wp-check-file-type-ext=.php

Kliknite ovde da preuzmete pojalicu

Značenje pojalice je, ,,Klanjam se Božanskom Principu Održanja, koji održava sve što je stvoreno.“

Sa obzirom na sadašnja vremena i nestabilnost koja postoji u svetu, preporučuje se da pojemo pojalicu Om Namo Bagavate Vasudevaja kao našu primarnu pojalicu. Ova pojalica će vam dati neophodnu duhovnu energiju i zaštitu u predstojećim vremenima. U slučaju da počnete pojati Om Namo Bagavate Vasudevaja, onda ponavljanje pojalice prema religiji rođenja nije potrebno.

Koje god Božije Ime neko izabere da poje, mnogo je važnije biti redovan u pojanju. Ovo je zbog toga što se duhovna praksa pojanja preporučuje u sadašnjoj eri i pomaže nam da idemo ka Bogu.

3. Pojanje pojalice za zaštitu od problema prouzrokovanih  suptilnim telima preminulih predaka

U današnje vreme smo gotovo svi pod uticajem onoga što nazivamo „problemi prouzrokovani suptilnim telima preminulih predaka“. Ovaj problem je detaljno objašnjen u poglavlju pod naslovom Problemi uzrokovani suptilnim telima preminulih predaka.

Ponavljanjem Imena Boga Date (Božji princip koji nas štiti od problema prouzrokovanih suptilnim telima preminulih predaka) smo zaštićeni od ovih problema.

Kliknite ovde da čujete zaštitnu pojalicu.

Pojalica glasi ‘Šri Gurudeva Data’. Kliknite ovde da čujete zaštitnu pojalicu.

Nekoliko saveta o pojanju ‘Šri Gurudeva Data

  • Količina: Preporučujemo pojanje Imena ‘Šri Gurudeva Data’  u trajanju koje je u srazmeri sa neprijatnosti koju neko doživljava zbog problema prouzrokovanih suptilnim telima preminulih predaka. Molimo pročitajte članak: Šta su problemi prouzrokovani suptilnim telima preminulih predaka kako bi razumeli koje sve vrste neprijatnosti/problema mogu da budu prouzrokovane od strane naših preminulih predaka.
  • Napomena: Prethodno spomenuto preporučeno trajanje pojanja je nedavno povećano. Preporučeno je da se radi više pojanja ako se povećaju neprilike koje su prouzrokovane suptilnim telima preminulih predaka i negativnim energijama, kako u sadašnjem tako i u vremenima koja dolaze.

  1. U slučaju da osoba ne oseća nikakvu, do slabu neprijatnost, može da poje 1-2 sata dnevno da bi izbegla takve probleme u budućnosti.
  2. U slučaju da je neprijatnost  srednje izražena, treba da poje 2-4 sata dnevno.

  3. Ukoliko je neprijatnost jako izražena, osoba mora da poje Šri Gurudeva Data 4-6 sati dnevno.
  • Prilagodite pojanje sebi: Možete da pojete sve odjednom ili to vreme da  podelite na više manjih perioda pojanja.

4. Povećanje vašeg duhovnog znanja

Učenje: Redovno proučavanje različitih aspekata duhovne nauke će vam pomoći da shvatite važnost redovne duhovne prakse i da dobijete odgovore na pitanja koja ćete možda da imate. Preporučujemo vam da pročitate sledeća poglavlja ili članke:

Napomena: Budite slobodni da podelite vaše iskustvo ili postavite bilo koje pitanje koje može da vam se javi kada započnete vašu duhovnu praksu.