Definicija duhovne prakse

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) definiše duhovnu praksu kao iskren i istinit svakodnevni trud, da se izgrade i razviju Božanski kvaliteti i postigne trajna sreća ili Blaženstvo.

Na drugi način duhovna praksa se definiše kao naše lično putovanje prema unutra, izvan naših pet čula, uma i intelekta, da doživimo Dušu (Boga) u svakom od nas. Jedan od Božjih kvaliteta je neprestano Blaženstvo i zato ulaženjem u dušu, mi takođe doživljavamo Blaženstvo.

Da bismo duhovnom praksom postigli brz duhovni rast ona treba da je: