Šta su kosmički elementi?

Prema  duhovnoj nauci sve što postoji je napravljeno od pet Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančatatva).

 To su:

  1. Element Apsolutne Zemlje ili princip Apsolutne Zemlje (Prutvi tatva).
  2. Element Apsolutne Vode ili princip Apsolutne Vode (Ap tatva).
  3. Element Apsolutne Vatre ili princip Apsolutne Vatre (Teđ tatva).
  4. Element Apsolutnog Vazduha ili princip Apsolutnog Vazduha (Vaju tatva).
  5. Element Apsolutnog Etra ili princip Apsolutnog Etra (Akaš tatva).