Ići od mnoštva ka jednom

Rezultat našeg truda je puno jači kada se koncentrišemo na jedan cilj umesto na više njih.

Šta je efikasnije?

  • Kopati jedan bunar dubine deset metara ili kopati deset bunara od jednog metra.
  • Sakupljati nagradne kilometre za često letenje kod nekoliko avio kompanija ili da se držimo samo jedne avio kompanije.

U nastavku ćemo da vidimo kako ovo funkcioniše u zavisnosti od različitih puteva ka Bogu.

Put Akcije (Karmajoga): U početnoj fazi tragalac daje priloge prosjacima. U sledećoj fazi usredsredi sav svoj trud na jedan slučaj kao što su donacije školi, ili bolnici.
Put Znanja (Nijanjoga): Posle proučavanja više duhovnih tekstova, od ”new age” filozofije, do religioznih tekstova, tragalac se konačno okreće jednom tekstu koji ima najveći procenat duhovne istine.
Put Bogoljublja (Baktijoga): Tragalac napreduje od Bogosluženja većem broju Božanstava ka jednom, odlazi na samo jedno mesto hodočašća umesto na mnoga, čita jednu knjigu sa Svetim tekstovima umesto više njih.
Put pojanja Božijeg Imena (Namasankirtanjoga): Tragalac poje Ime samo jednog Božanstva umesto više njih.
Put Guruove blagodati (Gurukrupajoga): Tragalac je posećivao mnoge Svece, tragalac konačno posećuje samo jednog Gurua. Bez obzira na to koji duhovni put se sledi, duhovni napredak iznad određenog nivoa je moguć samo pomoću Guruove milosti (blagodati).