Osnovni principi duhovne prakse

Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima

Svako od nas ima na raspolaganju određene resurse. Sve njih dobili smo od Boga. Osnovni princip u duhovnoj praksi je koristiti upravo ove resurse kao deo naše duhovne prakse i za duhovni rast kako bi služili Bogu. Resursi koje imamo mogu da se generalno podele  u sledeće kategorije:

1. Naše telo

2. Naša imovina  i svetovne veze

3. Naš um i intelekt

4. Naše šesto čulo

Pogledajmo ova četiri aspekta malo detaljnije:

 

1. Naše telo

1-SERB_Offering-to-God Služiti telom znači da koristimo telo za služenje Bogu. Na primer:

 • Čišćenje i spremanje neke prostorije za predavanje o Duhovnosti
 • Prevoz drugih tragalaca do tog prostora
 • Stavljanje postera za oglašavanje predavanja o Duhovnosti

 

2. Našu imovinu i svetovne veze

2-SERB_Offering-to-God Primer služenja Bogu uz pomoć korišćenja naše imovine i svetovnih veza bi bio:

 • Plaćanje za iznajmljivanje prostora gde će da se održava neko predavanje o Duhovnosti
 • Organizovanje predavanja o Duhovnosti u nekoj instituciji sa kojom smo povezani na bilo koji način

 

3. Naš um i intelekt

3-SERB_Offering-to-God Korišćenje našeg uma i intelekta je korišćenje naših kreativnih i intelektualnih kapaciteta za služenje Bogu. Primeri za ovo mogu da budu:

 • Korišćenje intelekta za proučavanje Duhovnosti, za njeno praktikovanje i prenošenje tih iskustava drugima
 • Korišćenje naših veština pisanja za širenje Duhovnosti putem pisanja članaka o Duhovnosti
 • Pružanje pomoći u vođenju evidencije i administracije predavanja ili drugih vrsta duhovnih manifestacija

 

4. Naše šesto čulo

4-SERB_Offering-to-God Neki od nas su obdareni šestim čulom od detinjstva. To možemo da zahvalimo duhovnoj praksi iz prošlih života, ili iz ovog života. Na nama je da koristimo tu sposobnost kako bi podstakli duhovni rast u nama i u drugima. Poželjno je da šesto čulo koristimo uz vođstvo duhovnog učitelja.

Ukratko:

 • Kada  stalno nudimo ono što imamo da bi služili Boga kao deo naše duhovne prakse, mi duhovno rastemo.
 • Čak i ako neko nema imovinu  ili razvijen intelekt, može da ponudi svoje telo za služenje Bogu i tako duhovno da raste.
 • Četiri spomenute vrste ponuda ne isključuju se međusobno. Ako osoba ima razvijen intelekt i odlično razumevanje Duhovnosti ona može da  ponudi samo intelekt. Međutim, princip se odnosi na „nuđenje svega šta  neko ima“. Kako osoba ima i telo, a ima i neku  imovinu, treba da ih ponudi zajedno sa  intelektom.
 • Od svega što možemo da ponudimo, um i intelekt su najsuperiorniji, jer kroz to možemo pomoći drugima da shvate i sprovedu  Duhovnost u praksi.