Šta je vitalna energija?

To je vitalna energija koja održava život individualnog tela i Univerzuma.

Postoji pet vrsta vitalnih energija koje se odnose na ljude:

  1. Energija za aktivnost udisanja (pran)

  2. Energija za aktivnost izdisanja i govora (udan)

  3. Energija za aktivnost stomaka i creva (saman)

  4. Energija za svesne i nesvesne pokrete tela (vijan)

  5. Energija za uriniranje, izlučivanje, ejakulaciju, rađanje deteta, itd. (apan)