Kako SSRF štapići pomažu u duhovnom isceljivanju?

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) savetuje kontinuiran i uobičajen medicinski tretman zajedno s metodama duhovnog isceljivanja u okviru tretmana fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitaocima se savetuje da započnu bilo koji tretman duhovnog isceljivanja prema vlastitoj želji.

1. Upoznavanje sa SSRF štapićima kao metodom duhovnog iscjeljivanja

U članku o duhovnom isceljivanju, objasnili smo da  ono može da se sprovede pomoću posebnih mirisa. Takvi mirisi privlače specifične aspekte Boga (Božanstava) i na taj način šire Božansku svesnost (Čaitanija). Božanska svesnost (Čaitanija) povećava duhovnu čistotu i tako se bori protiv negativnih energija.

Kroz duhovno istraživanje, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je stvorila SSRF štapiće sa  specifičnim mirisima. Zbog toga su SSRF štapići odilčno oruđe u duhovnom isceljivanju koje povećava duhovnu čistotu prostora ili osobe i pomaže u duhovnoj praksi kao što je meditacija i pojanje Božjeg imena, kao i u borbi protiv negativnih energija.

Naveli smo neke od mirisa koji su od najveće koristi većini ljudi u društvu i koji su ručno napravljeni od SSRF-a da bi pomogli u duhovnom isceljivanju. Svaki od ovih mirisa privlači specifičan aspekt Boga ili Božanstva. To su:

  • Jasmin (ćameli)
  • Kevda
  • Sandalovina
  • Mogra
  • Kus

Zavisno od trenutka, pojedino Božanstvo ili aspekt  Boga koji je privučen mirisom štapića će da se pokaže u formi spasioca ili u formi uništitelja. Na primer, ako osoba radi duhovnu praksu pojanja ili meditacije i nеma problema sa ometanjima negativne energije ili je negativna energija koja ga ometa mala, onda će privući spasiteljsku formu Boga. Ako postoji bilo kakva negativna energija kojoj je cilj da ometa osobu, uglavnom će biti privučena uništiteljska forma Boga da bi se izborila sa takvim negativnim energijama.

Na kraju ono najznačajnije, štapići su izrađeni prema neispoljenoj odluci osnivača Fondacije za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, Sveca na višem duhovnom nivou, Njegove Svetosti Dr. Atavlea. To je najmoćnija osobina SSRF štapića koja im omogućava duhovno isceljivanje.

2. Kako SSRF proverava sposobnost štapića za duhovno isceljivanje?

Imena specifičnih mirisa sa njihovim optimalnim sposobnostima duhovnog isceljivanja su dobijena pomoću razvijenog šestog čula tragaoca. Zatim su testirani različiti mirisi i različiti tipovi svakog mirisa. Tragaoci za Bogom u SSRF-u sa razvijenim šestim čulom (ESP) suptilno proveravaju sve mirise. Delotvornost svakog od ovih mirisa u duhovnom isceljivanju je testirana putem razvijenog šestog čula tragaoca.

Njihova suptilna iskustva su zapisana odvojeno i onda su skupljena. U svim slučajevima, pojedina čitanja su se poklapala i jedina razlika je bila dubina iskustva. Suptilna iskustva su ponovo proverena od Njegove Svetosti Dr. Athavlea. Takva proverena čitanja su iskorištena da se napravi konačna verzija mirisa u SSRF štapićima kao i različite nijanse određenog mirisa.

Kasnije smo ih testirali na ljudima koji su zaposednuti duhovima. Kada su se duhovi u osobama koje su zaposednute ispoljavali, izložili smo ih stimulusu štapića. Tada smo videli delotvornost različitih štapića s različitim mirisima kao i različitih nijansi istog mirisa. U svim slučajevima sam miris i različiti tip mirisa koji je izabran suptilnim čitanjem, pokazao se kao najdelotvorniji u borbi protiv duhova koji su se ispoljili u osobama.

3. Mehanizam delovanja štapića

Pogledajte članke o duhovnom isceljivanju.

SSRF štapići su dizajnirani kao lično pomagalo u duhovnom isceljivanju. Kao što je ranije napomenuto, specifični miris u svakoj vrsti SSRF štapića privlači određeni aspekt Boga ili Božanstva. Aspekt Boga (Božanstva) koji je privučen bilo kojim mirisom propraćen je Božanskom svesnošću (Čaitanija) koja odgovara tom Božanstvu. Time se povećava satva i smanjuje tama osnovna suptilna komponenta.

Sledi suptilna slika SSRF štapića koja je dobijena putem šestog čula.

A subtle vision of the frequencies emitted by a lit SSRF incense stick

3.1 Dobrobiti od paljenja SSRF štapića u poređenju sa dobrobitima od molitve i pojanja

Relation between lighting an incense stick, prayer and chanting

Na predhodnom dijagramu je prikazana dobrobit od paljenja SSRF štapića u poređenju sa molitvom i pojanjem. Budući da većina nas nema mogućnosti da obavlja molitve i pojanje na način koji će privući Božanski Princip, štapić kao pomoćna mera to olakšava.

Napomena:

3.2 Delovanje na individualnom nivou

U današnja vremena dolazi do povećanja negativnih energija koje ometaju ljude i na pojedinačnom nivou i na nivou celokupnog čovečanstva. Ovo smo detaljnije objasnili u članku Dobro i zlo – večna borba i Armagedon.

Duhovi i preminuli preci nas ometaju na način da prave crni omotač oko nas.

Povezano sa člankom – Zašto bi me moji preminuli voljeni i drugi moji preci želeli povrediti?

U sadašnjoj eri, zbog nedostatka duhovne prakse u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, prosečna osoba ima omotač od crne energije debljine najmanje 4 centimetra. Prosečne osobe su uglavnom zaposednute preminulim precima ili duhovima iz suptilnog nivoa Buvaloka (Čistilišta) i prvog nivoa Pakla.

Slika u nastavku pokazuje, suptilno gledano, kako izgleda osoba pokrivena suptilnim (nevidljivim) crnim omotačem. Takvim crnim omotačem, duhovi i preminuli preci mogu nam stvoriti brojne probleme u životu. Problemi se kreću između fizičkih i psihičkih bolesti do bračnih i finansijskih problema.

Effectiveness of spiritual healing and black covering

Kroz crni omotač debljine 4cm, Božanska svesnost (Čaitanija) od bilo kakvog duhovnog isceljivanja ne može da prodre. SSRF štapići su savršeno oružje za uklanjanje crnog omotača. Crni omotač prave crne energije i on po prirodi sadrži rađa – tamu.

Paljenjem SSRF štapića rađa-tama u okolini i u osobi se smanjuje za 0.001% do 0.5%. Sledeći dijagram pokazuje kako se smanjenje rađa-tame podudara sa smanjenjem crnog omotača.

Reduction in raja-tama and corresponding reduction in thickness of black covering

Sledeća suptilna slika prikazuje šta se zaista događa kada je duh izložen štapićima i Božanskoj svesnosti (Čaitanija) koja izvire iz njih.

Effect of incense on negative energy (ghost)

Redovna upotreba SSRF štapića stvara stalnu iritaciju za duhove sve dok se konačno ne odluče da odu na neko drugo mesto.

Sledeći video pokazuje delovanje SSRF štapića na duha. Osoba na videu je bila zaposednuta duhom. Duhovni iscelitelj SSRF-a je uticao na duha da se ispolji. Na videu uočavamo kako pozitvnost SSRF štapića stvara neprijatnost duhu.

Napomena : video je trenutno na engleskom jeziku, u pripremi je verzija na srpskom jeziku

3.3 Čišćenje prostora

Negativne energije koje se nalaze u nekom prostoru ometaju osobe koje žive u tom prostoru. To može da dovede do preteranih svađa, smanjenja sposobnosti da se donose odluke, pa i do bolesti. Ljudi koji imaju razvijeno, aktivno šesto čulo mogu suptilno da osete negativan pritisak koji se stvara u takvim prostorima. Takav negativni pritisak je povećan delovanjem duhova ili preminulih predaka ili negativnim vibracijama u prostoru, i može da ima značajan negativan uticaj na stanare tog prostora. Mirisi koje šire SSRF štapići izuzetno su korisni u borbi protiv negativnog pritiska i povećavaju pozitivne vibracije u prostoru.

Upaljeni SSRF štapić širi Božansku svesnost (Čaitaniju) u formi Apsolutnog elementa Vatre. To se aktivira pomoću Apsolutnog elementa Vazduha u dimu upaljenog štapića. Aktivirana Božanska svesnost se podiže brzo  prema gore kao fontana. Zatim se  brzo spušta dole i unistava suptilne rađa-tama čestice na zemlji i u atmosferi i uništava negativne energije. Ovo pomaže u duhovnom pročišćenju prostora.

3.4 Praktični saveti o upotrebi SSRF štapića

Molimo vas pogledajte članak – Praktični saveti kako da koristimo SSRF štapiće za duhovno isceljivanje

4. Zaključak

  • Duhovna praksa je najbolja vrsta duhovnog isceljivanja.

  • Paljenje štapića je odlična vrsta duhovnog isceljivanja uz duboku molitvu i pojanje. Takođe može biti pomoćno sredstvo u potpunoj molitvi, pojanju i drugim vrstama duhovnog isceljivanja.

  • Upotreba SSRF štapića pomaže u dnevnom pročišćavanju prostora.