Praktični saveti kako da koristimo SSRF štapiće za duhovno isceljivanje

SSRF preporučuje da kod lečenja bolesti i psihijatrijskih poremećaja nastavimo uobičajen medicinski tretman i uporedo sa njim preduzmemo metode duhovnog iseljivanja.

Čitaocima se savetuje da metode duhovnog isceljivanja preduzimaju po svom nahođenju.

P1: Koliko puta dnevno treba da palim SSRF štapiće? 

Odgovor: Preporučujemo da se štapići pale od dva do pet puta dnevno zavisno od jačine ometanja koje osoba oseća ili jačine ometanja koje se oseća u prostoru. Posebno je dobro paliti štapiće u svitanje i sumrak. Paljenjem štapića u svitanje pomaže da se rastera negativna energija skupljena u toku noći, a paljenje u sumrak je preventivna mera da se smanji količina crne energije duhova, koja se povećava posle zalaska sunca.

Paljenje štapića pred spavanje pomaže da se smanji mogućnost ometanja negativnih energija ili suptilnih tela preminulih predaka tokom noći.

P2: Koliko SSRF štapića treba da upalim istovremeno? 

Odgovor: To zavisi od duhovnog nivoa osobe, od jačine ometanja koje osoba oseća ili od jačine ometanja u prostoru. Kada se kaže duhovni nivo misli se na duhovnu zrelost ili duhovni kapacitet osobe. Duhovni kapacitet pokazuje meru u kojoj se osoba poistovećuje sa Bogom (Dušom) iznutra više nego sa svojih pet čula umom i intelektom.

Prema duhovnm nivou:

  • Duhovni nivo iznad 60% nema potrebe za štapićima jer je unutrašnja duhovna snaga osobe dovoljno jaka.
  • Duhovni nivo 50-60%, dovoljno je upaliti jedan štapić s vremena na vreme.
  • Duhovni nivo ispod 50%, treba paliti bar po dva štapića da se dobije optimalna korist.

Prema jačini ometanja: U proseku su dovoljna dva mirišljava štapića. Kad je ometanje jako, onda se pet puta dnevno može upaliti do pet mirišljavih štapića da se smanji crni omotač oko osobe ili da se prostor duhovno pročisti.

P3: Kako da koristim upaljen SSRF štapić? 

Odgovor: Da se pročisti prostor treba upaliti stapiće (staviti ih na stalak da pepeo ne bi padao na pod) i proneti ih kroz sve prostorije. Treba se kretati u smeru kazaljke na satu i upaljene štapiće nositi duž zidova i po ćoskovima. Takođe, dobro bi bilo tada  da radimo pojanje, jer ono doprinosi većoj dobrobiti od pročišćenja. Pojanje može da se radi naglas ili u sebi.

Pročitajte članak – ‘Koje Božje Ime trebamo pojati?

Kada ima više spratova koje treba pročistiti štapiće treba posebno paliti za pročišćenje svakog sprata.

P4: Na kojoj udaljenosti deluje upaljeni SSRF štapić?

Odgovor: Delovanje upaljenog štapića je suptilno i ne može da se vidi. Upaljen štapić deluje u prostoru u svim pravcima, najviše do 5 metara udaljenosti. Deluje i pravcu ispod i iznad tako da pročišćava prostor i između spratova. Kada sa upaljenim štapićem prođemo kroz sve prostorije ostavljamo ga da gori u prostoriji u kojoj se suptilno oseća neprijatan pritisak. Dejstvo upaljenog stapića obuvata sav prostor u kući.

P5: Zašto su neki ljudi alergični na SSRF štapiće?

Odgovor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci navodi sledeće razloge, koji pokazuju zašto su ljudi alergični na mirise koje šire štapići.

Why some are allergic to incense sticks

P6: Koji miris SSRF štapića je najbolji za mene? 

Odgovor: SSRF štapići sa posebnim mirisima su napravljeni da pomognu ljudima koji imaju ometanja od negativnih energija i da doprinesu povećanju duhovne čistote.

Najjednostavniji način da se odluči koji nam je miris najpotrebniji je proba. Miris koji prouzrokuje najviše ometanja, kao što je recimo glavobolja, je onaj koji vam je najpotrebniji. Zato što simptomi kao što su: glavobolja, teškoće pri disanju ili osećaj mučnine, nastaju zbog suptilne bitke između negativne energije koja stvara ometanje i pozitivne energije koju šire štapići.

U sledećoj tabeli prikazani su mirisi štapića prema mogućnosti korišćenja za duhovno isceljivanje. Eksperiment izbora mirisa može da se počne sa Jasminom (Cameli), jer je najverovatnije da će potreba za njim biti najveća.

Vrsta mirisa štapića Korisnost za duhovno isceljivanje
Jasmin (Čameli) 30%
Kevda 20%
Sandalovina (Čhandan) 20%
Mogra 10%
Vétiver ( Kas ) 10%

P7: Da li treba da palim SSRF štapiće jedan za drugim? 

Odgovor: SSRF štapiću je potrebno u proseku 40-45 minuta da potpuno izgori, pozitivan efekat traje 30 minuta posle toga. Ako se ometanje nije smanjilo posle prvog seta štapića, treba upaliti drugi set. Posle drugog seta pozitivan efekat traje 25 minuta. Paljenje štapića po treći put ne donosi dodatnu korist.

Residual effect of incense

P8: Kako će da mi koristi SSRF štapići? 

Odgovor: Kao što je u ranijem članku objašnjeno, upaljeni SSRF štapić, zbog specifičnog mirisa koji širi privlači određeni aspekt (princip) Boga (Božanstva). Svi ljudi koji se nalaze u blizini dobijaju korist od Božanske svesnosti (Čaitanije) tog Božjeg principa. Ako neko ima ometanja od suptilnih tela preminulih predaka ili negativnih energija, tada će Božanska energija da se bori sa ometajućom energijom i osoba će da oseti olakšanje. Kad osoba ne oseća nikakvo ometanje, osetiće pozitivnost kao: opuštanje, poboljšanje u pojanju, stanje bez misli, stanje meditacije, itd.

Isto važi i za prostor u kome se živi ili boravi u kojem su negativne energije uklonjene  u njemu se stvara se pozitivna energija.