Ko je Božanstvo?

Koncept Božanstva se u duhovnoj nauci može najbolje objasniti pomoću jedne analogije. Da li ste se ikad zapitali zašto postoji mnoštvo boja u svetu kada imamo samo tri osnovne boje tj. crvenu, plavu i žutu?

Znamo da razne permutacije i varijacije ove tri boje stvaraju bezbroj novih boja.

Isto tako, iako je Bog samo jedan, On se ispoljava na različite načine kako bi vršio mnoge pojedinačne funkcije u Univerzumu. Da bi izvršio razne funkcije u Univerzumu, Bog se ispoljava u pet osnovnih principa. Oni su:

  • Stvaranje: Sve je stvoreno

  • Održavanje: Sve što je stvoreno održava se

  • Razaranje: Sve što je stvoreno i održavano na kraju bude razoreno

  • Mnoštvo  – Bog je u svemu

  • Blaženstvo – Kvalitet Boga je vrhunska i trajna sreća

Ovih pet osnovnih principa se međusobno kombinuju na bezbroj načina kako bi proizveli milione jedinstvenih aspekata Boga da bi obavili razne funkcije u Univerzumu. Na primer, postoji aspekt Boga koji olakšava učenje, podučavanje, pruža zaštitu, leči, itd. Po duhovnoj nauci, svaki takav aspekt Boga ima oblik i poznat je kao Božanstvo. Ukupno postoji 330 miliona Božanstava, i svaki ima svoju jedinstvenu ulogu u Univerzumu.