Pojanje Božjeg Imena

Prema duhovnoj nauci, pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni preporučuje se kao osnova duhovne prakse u vremenu u kome živimo tj. u eri razdora (Kalijuga).

Uvodni članci

Kako je pojanje kao duhovna praksa usklađeno sa osnovnim principima Duhovnosti?

Koje Božje Ime treba da ponavljamo?

Često postavljana pitanja o Imenima koje treba da pojemo

Kako pojanje pročišćava naš um?

Stvaranje centra Bogoljublja

Kako se odvija pojanje Božjeg Imena – metoda skretanja

Mehanizam pojanja – pregled

Dobrobiti pojanja

Zdravstvene dobrobiti

Psihološke dobrobiti

Duhovne dobrobiti

Odgovori na praktična pitanja o pojanju

Da li nam treba posebno vreme i mesto za pojanje?

Da li je neophodno da zauzmemo određeni položaj kada pojemo?

Osetio sam nemir kada sam prvi put počeo pojanje – zašto je to tako?

Kako treba da pojem? Naglas ili u sebi?

Usklađivanje pojanja sa disanjem

Pojanje pri radu ili pričanju

Kako postepeno povećavati pojanje?

Da li pojanje bez vere koristi?

Da li je neophodno da napustimo postojeću duhovnu praksu da bismo počeli pojanje?

Kako da pojemo sa koncentracijom?

Odgovori na ostala pitanja o pojanju

Više volim da pojem Ime svog omiljenog Božanstva nego porodičnog Božanstva – da li je to u redu?

Šta je to pojanje Božjeg Imena koje se preporučuje?

Šta je biđ-mantra?

Šta je mantra?

Koje su dobrobiti i kakav je efekat pojanja Om?

Koja je razlika izmedju pojanja i mantre?

Gurumantra ili pojanje Božjeg Imena?

Šta je bolje, pojanje ili meditacija?