Šta su preporučene pojalice?

Preporučene pojalice služe za prevazilaženje problema čiji se glavni uzrok nalazi u duhovnoj dimenziji. Na neki način imaju dejstvo kao duhovna sredstva isceljenja i zbog toga su drugačije od pojalica za duhovni rast.

Lakše ćemo da razumemo ovaj koncept kroz jednu analogiju. Kada smo bolesni, idemo kod doktora koji postavlja dijagnozu za specifičan medicinski uzrok naše bolesti i preporučuje nam lek u zavisnosti od dijagnoze. Na primer:

  • U slučaju infekcije prepisuje se antibiotik koji ublažava bolest uništavajući bakterije koje izazivaju infekciju.
  • U slučaju visokog krvnog pritiska, preporučuju se antihipertenzivni lekovi koji deluju na nekoliko nivoa ublažujuci hipertenziju, tj. visok krvni pritisak.

Važno je da napomenemo da bez obzira na to gde su lekovi otkriveni, ili proizvedeni i bez obzira na kulturno nasleđe, ili religiju pacijenta, oni imaju univerzalano dejstvo na sve.

Slično, kroz istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci pronašli smo specifične pojalice koje deluju kao specifični lekovi za ublažavanje određenih duhovnih problema. Na primer, pojalica Šri Gurudeva Data je specifičan duhovni lek za probleme kao što su nemogućnost sklapanja braka, nesklad u braku, nemogućnost začeća, itd. koji predstavljaju ispoljavanje problema čiji su uzrok suptilna tela preminulih predaka. Razne pojalice koje se preporučuju za ublažavanje specifičnih fizičkih i mentalnih bolesti su date na našem sajtu.

Važno je da napomenemo  da je delotvornost gore spomenutih pojalica univerzalna i van granica kultura i religija.