SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti.

Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru.

Ko god oseti toplinu ili bilo kakvu vrstu nelagode dok radi pojanje, može da izostavi “Om” ispred Imena. “Om” sadrži nemanifestovanu energiju koja kod nekoga može da izazove nelagodnost. Osobe koje ne osećaju neprijatnost mogu da nastave pojanje  sa “Om”.

Instrukcije za pronalaženje i korišćenje pojalica za duhovno isceljivanje

U ovom odeljku smo kategorisali različite bolesti i naveli pojalice za duhovno isceljivanje i mantre za prevazilaženje duhovnih faktora koji doprinose određenim bolestima. Ovo su instrukcije kako da koristite ovaj odeljak:

 1. Korak 1: Kliknite na padajući meni ispod Koraka 1. Izaberite kategoriju ili telesni sistem u okviru kojeg je bolest ili obolenje za koje biste voleli da saznate sredstvo za duhovno isceljivanje.
 2. Korak 2: Nakon što izaberete kategoriju u Koraku 1, aktiviraće se Korak 2. Ovde možete da sa liste izaberete specifičnu bolest ili simptom koji najbolje opisuje stanje o kome biste želeli da dobijete više informacija.
  • Da biste bolje razumeli teoretske aspekte bolesti ili simptoma iz medicinske perspektive, možete popričati sa svojim lekarom ili bilo kojim drugim autoritetom u ovoj oblasti. U nekim slučajevima smo stavili i komentare da bismo objasnili bolest.
  • U ovom padajućem meniju smo pored bolesti naveli i njihove simptome jer neki simptomi mogu imati isključivo duhovne uzroke.
  • Ukoliko ne možete da pronađete svoje specifično oboljenje, u padajućem meniju u okviru Koraka 2, unutar odgovarajućeg telesnog sistema možete izabrati kategoriju –„Sve ostale…“
 3. O pojalicama: Svakim sistemom u našem telu upravlja odgovarajuće Božanstvo.Više o tome možete pročitati u odeljku pojanje za zdravlje. Ime Božanstva koje treba pojati i biđ-mantra će biti prikazani ispod bolesti ili obolenja koje ste izabrali. Pored toga, u današnja vremena je najaktivniji princip Božanstva Krišne pa pored pojalice Božanstva koje kontroliše određenu funkciju/sistem, treba da ponavljamo i pojalicu Božanstva Krišne.
 4. Odabir pojalica:Možete izabrati da ponavljate Ime Božanstva ili biđ-mantru. Koje god Božansko Ime ste odabrali da pojete u skladu sa vašim medicinskim problemom, pola vremena koje ste odvojili za pojanje u toku dana možete posvetiti ponavljaju Imena Božanstva ili biđ-mantre. Drugu polovinu vremena treba da posvetite pojalici Božanstva Krišne, to jest da ponavljate Om Namo Bhagavate Vasudevaja
  • Zapamtite da je biđ-mantra efikasna samo ako je izgovaramo baš kako treba. Molimo vas pritisnite simbol zvučnika koji se nalazi pored biđ-mantre da biste čuli tačan izgovor jer je ovo veoma važno kod pojanja mantre. Iako vam se može učiniti da je jednostavnije pojati biđ-mantru obzirom da je to samo jedan slog, preporučujemo vam da slušate audio zapis da biste usvojili tačan izgovor. I iskusnim praktičarima pojanja je teško da tačno izgovore biđ-mantru.
  • Iz ove perspektive, jednostavnije je pojati Ime Božanstva iako se ono sastoji od više reči. U ovom slučaju, čak i ako izgovor nije tačan, imamo dobrobit od pojanja Imena Božanstva. Štaviše, obzirom da Božanstvo ima oblik, lakše je razviti bogoljublje prema Božanstvu i tako povećati kvalitet pojanja.
  • U slučajevima gde je za bolest navedeno dva ili više Imena Božanstava ili biđ-mantri, možete izabrati bilo koje od njih. Možete izabrati ono koje vam je najprijatnije za pojanje.
 5. Efektivnost: Po pitanju efektivnosti, biđ-mantra je višestruko efektivnija od Imena Božanstva. Biđ-mantra je vezana za Nemanifestovani princip Boga (Nirgun) dok Ime Božanstva predstavlja više Manifestovanu formu Boga (Sargun-Nirgun). Bez obzira šta izabrali da pojete, pokušajte svako malo da probudite duhovnu emociju dok pojete, a onda će ova duhovna emocija aktivirati istinski potenijal pojalice.
 6. Koliko treba da pojete: Pojte Ime Božanstva ili biđ-mantru i pojalicu Božanstva Krišne koliko god možete tokom celog dana. Polovinu vremena koje ste odvojili za pojanje tokom dana možete posvetiti ponavljanju Imena Božanstva ili biđ-mantre. Drugu polovinu vremena treba da posvetite pojalici Bođanstva Krišne koja glasi Om Namo Bhagavate Vasudevaja. Možete pojati naglas ili mentalno. Mentalno pojanje je snažnije i efektnije od pojanja naglas. Pročitajte naš članak o kretanju od materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom).
 7. Kada pojati: Iako možete pojati bilo kad tokom celog dana, preporučuje se da počnete sa pojanjem ujutro jer će time biti manje prepreka u pojanju. Ovo će se posebno pokazati kao tačno u slučajevima kada su uzroci nečijeg oboljenja duhovni faktori kao što su negativne energije ili problemi sa suptilnim telima preminulih predaka. Obzirom da su negativne energije aktivnije posle zalaska sunca, verovatnije je da će tada da vam otežavaju pokušaje da pojete.
 8. Slike Božanstava: Gde god se pored pojalice nalazi i slika Božanstva, bilo bi korisno gledati u sliku dok pojete da biste lakše mogli da razvijete duhovnu emociju prema Božanstvu i/ili pojalici.

Pojalice za duhovno isceljivanje za zaštitu od korona virusa (COVID-19)

Kada ponavljamo Božje Ime, privlačimo Božansku pozitivnu energiju povezanu sa tim određenim Imenom Božanstva, i oko nas se stvara zaštitni omotač duhovne energije od tog Imena.

U nastavku se nalazi posebna pojalica za duhovnu zaštitu od korona virusa. Imena Božanstava u ovoj pojalici su na Sanskritu (drevni indijski jezik). Određeni redosled pojanja dobijen je putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci. Pojalica priziva duhovnu energiju tri Božanstva ili Božanska principa. Božanstvo Durga predstavlja Božanski princip koji ima ulogu u uništenju zla. Božanstvo Data, između ostalih uloga u Univerzumu, štiti od problema koje izazivaju suptilna tela preminulih predaka i negativne energije. Božanstvo Šiva predstavlja Božanski princip zadužen za uništenje. Pojalicu treba da ponavljamo na sledeći način.

 1. Shri Durgadevyai Namaha
 2. Shri Durgadevyai Namaha
 3. Shri Durgadevyai Namaha
 4. Shri Gurudev Datta
 5. Shri Durgadevyai Namaha
 6. Shri Durgadevyai Namaha
 7. Shri Durgadevyai Namaha
 8. Om Namah Shivaya

Kliknite ovde za slušanje pojalice

Kliknite ovde za preuzimanje i slušanje pojalice

Koliko puta treba da ponovim pojalicu ?

 • Nisam zaražen : Ako ne osećate bilo kakve simptome korona virusa, možete mentalno da ponavljate ovu pojalicu 108 puta dnevno. To traje nešto više od jednog časa (tj. da se izgovore svih 8 redova u nizu, 108 puta)
 • Zaražen sam ili imam simptome : U slučaju da osećate simptome ili ste zaraženi virusom, možete mentalno da ponavljate ovu pojalicu 648 puta na dan kako biste ojačali svoju duhovnu snagu za borbu protiv virusa. To traje oko 5 časova.

Da li je ova pojalica dovoljna za moju zaštitu ?

 • Ova pojalica štiti osobu na duhovnom nivou – jer je glavni uzrok kreacije i širenja virusa duhovne prirode.
 • U svakom slučaju, pošto su simptomi fizičke prirode, moramo da koristimo i sve mere na fizičkom nivou (kao što su pranje ruku, držanje društvene distance, izbegavanje diranja lica, kašljanje u unutrašnju stranu rukava itd.) kao što savetuju lekari, zajedno sa primenom lečenja prema njihovim savetima.

Molimo imajte na umu da pojanje nije zamena za fizičke ili psihološke mere koje savetuju zdravstveni radnici.  

Pročitajte naš glavni članak o korona virusu i saznajte više.

Najčešća pitanja

Kako da znam da li moja bolest ima duhovni ili fizički uzrok?

Odgovor: Duhovno istraživanje koje smo sproveli je pokazalo da u skoro svim slučajevima postoji duhovni element koji doprinosi bolesti od koje patimo. Zato je najbolje primeniti duhovne mere isceljenja zajedno sa vašom redovnom terapijom. Pogledajte članak- Koji znaci ukazuju na to da duhovi ili duše preminulih predaka doprinose mojoj bolesti?

Da li da nastavim sa mojom terapijom baziranom na modernoj medicinskoj nauci (Alopatija)?

Odgovor: Da.SSRF preporučuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Molimo vas koristite ove pojalice kao dodatak vašoj medicinskoj terapiji jer će one povećati delotvornost terapije.

Koliko dugo treba da ponavljam pojalice za duhovno isceljivanje?

Odgovor: Treba da nastavite sve dok problem ne bude otklonjen. Mere za duhovno isceljivanje treba primenjivati svakodnevno u vremenskom periodu čije trajanje zavisi od težine simptoma.

 • U slučaju blagih simptoma, pojalice za duhovno isceljivanje se mogu ponavljati 1-2 sata dnevno u jednoj sesiji, ili podeljeno u više sesija.
 • Ukoliko su simptomi nešto izraženiji, može biti potrebno 3-4 sata ili više.
 • Ukoliko su simptomi jako izraženi, molimo vas primenjujte duhovne mere što više možete svakog dana (najmanje 8-10 sati dnevno).

Pojanje možete rasporediti na sledeći način:

 • Polovinu vremena posvetite pojanju Božjeg Imena specifičnog za određeni zdravstveni problem
 • Drugu polovinu treba posvetiti pojalici Boga Krišne koja glasi II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II

Da li da pojem Ime Boga prema religiji u kojoj sam rođen ili da ponavljam pojalicu datu u ovoj sekciji?

Odgovor: Prioritet treba dati pojalicama za duhovno isceljenje. Nakon što smo njih pojali odgovajući vremenski period, kao što je gore pomenuto, možemo se vratiti pojanju Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni.

Koliko vremena će biti potrebno za moje isceljenje?

Odgovor: Za izlečenje problema koji ima duhovni uzrok može biti potrebno od nekoliko sekundi do mnogo meseci ili godina. Na primer, neko može osetiti trenutno olakšanje od svraba uzrokovanog kožnim osipom nakon primene Svete vode ili Gomutre (kravljeg urina) ako je problem uzrokovan dušama preminulih predaka. Međutim, ako je zavisnost od pušenja prisutna delom zbog toga što osoba voli da puši (psihološki nivo), a delom zbog zaposednutosti (duhovni nivo), može biti potrebna i godina dana duhovne prakse da se prevaziđe ova navika.
Vreme potrebno za izlečenje zavisi od više faktora:

 • Težine pacijentove sudbine
 • Konzistentnosti u primeni mera za duhovno isceljenje
 • Intenziteta duhovne prakse
 • Snage duha koji napada ili zaposeda osobu

Broj i stepen ličnih defekata osobe povećava vreme potrebno za izlečenje. To je zato što duhovi koriste ove defekte i bes, strah i druge emocije osobe da u njihovom umu izgrade centre crne energije koje koriste da lako uđu i zaposednu ih.
Pogledajte i članak- Faktori koji utiču na efikasnost sredstava za duhovno isceljivanje

Kako da duhovnu praksu pojanja učinim efikasnijom?

Odgovor: Efikasnost prakse pojanja se može uvećati povećanjem koncentracije, povećanjem vere u pojalicu, pojanjem sa duhovnom emocijom zajedno sa stalnim molitvama. Pogledajte i članak- Pojanje za zdravlje.

Šta ako je bolesna osoba u komi i ne može da poje za sebe?

Odgovor: U tom slučaju, rođak pacijenta u komi može pojati za njega. Pre početka pojanja, rođak treba da izgovori molitvu koja otprilike treba da kaže, “Ovo pojanje koje činim u ime ….., namenjujem njegovom oporavku od duhovnih uzroka koji doprinose njegovoj bolesti”.

Šta ako moju bolest ne nađem na gore prikazanoj listi?

Odgovor: U slučaju da na padajućem meniju u Koraku 2 ne možete da nađete svoju specifičnu bolest, možete izabrati iz kategorije “sve druge…” koja se odnosi na sistem koji je pogođen vašom bolešću.

Koji je značaj metoda duhovnog isceljivanja u vremenima koja dolaze?

Odgovor: Svet se nalazi u stanju previranja. Mnogi Sveci su predvideli mogućnost Trećeg svetskog rata i prirodnih katastrofa neviđenih razmera u nekoliko narednih godina. Kao posledica ovog rata, zavladaće nestašica mnogih osnovnih potrepština. Fabrike će biti zatvorene, a lekovi nedostupni. Tokom tog vremena ljudi će morati da se oslanjaju na mere za duhovno isceljivanje i raspoložive alternativne terapije da izleče bolesti. Samo zbog ove činjenice su učenje i praktikovanje mera duhovnog isceljivanja veoma važni.