Kako se koristi Sveta voda nastala dodavanjem Svetog pepela od SSRF mirišljavih štapića?

1.  Kako se koristi Sveta voda nastala dodavanjem Svetog pepela od SSRF mirišljavih štapića ili punjenjem?

Kako Sveta voda sadrži pozitivnu energiju dobijenu od Božanske svesnosti (Čaitanije), koristi se da bi se iz nje upila pozitivna energija. Koristi se kao preventivna mera kao i mera za uklanjanje negativne energije duhova.

Da biste razumeli način delovanja Svete vode, pročitajte članak ‘Kako napraviti Svetu vodu dobijenu iz Svetog pepela od  SSRF mirišljavih štapića?

Sveta voda dobijena od Svetog pepela od  SSRF mirišljavih štapića ili punjenjem putem pojanja, može da se koristi kao moćna metoda duhovnog isceljivanja na tri načina:

  1. Prskanjem po osobi, oko osobe, prskanjem po krevetu, prskanjem u prostoriji u kojoj boravimo
  2. Nanošenjem na bolna mesta na telu
  3. Sveta voda dobijena punjenjem putem pojanja takođe može da se pije kao mera za duhovno isceljivanje

2. Prskanje po osobi, oko osobe i po krevetu

Potrebna je čaša Svete vode napunjene pozitivnom energijom od pojanja ili voda kojoj je dodat Sveti pepeo od SSRF mirišljavih štapića. Počnite sa molitvom da prskanje Svete vode privuče pozitivnu i uništi svu negativnu energiju duhova. Zatim poprskajte osobu koja je pod uticajem negativnih energija i sebe Svetom vodom.

Sveta voda može da se prska po krevetu pre nego što legnemo da  spavamo, da bismo dobili dobrobit od pozitivne energije i da bismo sprečili ometanja od negativnih energija. To je delotvorna metoda kojom možemo da sprečimo noćne more, neprijatne snove i nesanicu koju mogu da izazovu duhovi ili  suptilna tela preminulih predaka.

Na isti način, Svetu vodu možemo da prskamo po sebi i oko sebe, na taj način se stvara zaštitni omotač koji nas štiti od uticaja negativnih energija dok učimo ili radimo.

Prskanje Svete vode u prostoru u kome živimo i radimo pomaže duhovnom pročišćavanju životnog prostora.

3. Efekat prskanja Svete vode na negativne energije

Redovno prskanje Svetom vodom stvara veliku neprijatnost negativnim energijama tako da su one primorane da se sklone ili čak i da napuste osobu. Sledeći video pokazuje reakciju duha na Svetu vodu dobijenu od SSRF mirišljavih štapića. Na snimku su duhovi  ispoljeni, ali čak i kad nisu ispoljeni, trpe veliku količinu bola kada se osoba prska Svetom vodom. Iscelitelji koji koriste Svetu vodu kao meru duhovnog isceljivanja imaju duhovni nivo koji prelazi 60%, što se odražava na to da Sveta voda jače deluje.

Pročitajte članak Šta znači kada kažemo da je duh ‘ispoljen’, a šta kada kažemo da je ’neispoljen’?

4. Primena Svete vode

Nanošenje Svete vode na bolne delove tela pomaže u smanjenju bola, posebno kada je on izazvan duhovnim uzrokom, kao što je uticaj duhova. Da li je uzrok bola duhovne prirode, može da se sazna samo putem visoko razvijenog šestog čula. Na intelektualnom nivou sa sigurnošću možemo da znamo da je bol duhovnog porekla ako ne može da se utvrdi konačna dijagnoza i pored najboljih testova ili ukoliko nema poboljšanja ni posle primene najboljih metoda lečenja. Božanska svesnost (Čaitanija) u Svetoj vodi pomaže da se ukloni osnovna suptilna tama  komponenta u  delovima tela, kao i da se uništi negativna energija koja izaziva bol u određenom delu tela. Nanošenje Svete vode na oči, pomaže u smanjenju nekontrolisane pospanosti.

5. Kako se pije Sveta voda

Kada se pije Sveta voda napravljena putem pojanja, dolazi do povećanja osnovne suptilne satva komponente u telu i time se povećava pozitivna enegija u telu. To doprinosi povećanju duhovnog blagostanja i prevazilaženju raznih vrsta neprijatnosti kao što su bolovi, različite bolesti, nesanica, apatija, depresija kao i prevazilaženje ekonomskih i socijalnih problema u životu. Svakodnevno uzimanje jedne kašike Svete vode deluje kao duhovni lek koji povećeva nivo pozitivne energije i tako stvara zaštitu od uticaja negativnih energija.