Šta znači kada kažemo da je duh ‘ispoljen’, a šta kada je ’neispoljen’?

1. Uvod u ispoljavanje demonske zaposednutosti

Osoba može biti potpuno zaposednuta negativnim energijama, na takav način da ni ona sama, a ni ljudi oko nje toga ne budu svesni. Razlog za to je što duh ne želi da otkrije svoje prisustvo, jer mu je cilj da zaposednutost osobe ostane neotkrivena. Kada je zaposednutost otkrivena, zaposednuta osoba će po svoj prilici sve da učini da se reši zaposednutosti duhom.

1.1 Definicija neispoljene demonske zaposednutosti

Kada kažemo da je zaposednutost duhom neispoljena, mislimo da na to da duh nije otkrio svoju prisutnost. Osoba je svesna sebe i svojih postupaka, ali može biti izmanipulisana i kontrolisana duhom kada god to duh poželi.

1.2 Definicija ispoljene demonske zaposednutosti

Kada kažemo da je zaposednutost duhom ispoljena, mislimo na to da se duh ‘pokazao’ i da njegova svest dominira u odnosu na svest zaposednute osobe. U ovom slučaju ponašanje osobe može i ne mora biti promenjeno, ali je svest osobe u pozadini, a svest duha ispoljenija. Osoba je ili svesna ili nesvesna događaja, ali nema kontrolu nad motornim organima. U slučajevima kada je zaposednutost duhom od samog početka života osobe, ličnost duha je toliko sjedinjena sa zaposednutom osobom da čak i kada se duh potpuno ispolji izgledaće da i tada dominira prava svest osobe, a ne duha. To je zapravo samo privid, tj. ono što posmatrač može da pomisli je da je to ta osoba (iako je to zapravo ličnost duha, a ne te osobe), jer nema nikakvih vidljivih promena u ponašanju zaposednute osobe.

Beleška: Ovde smo koristili termine ‘ispoljen’ i ‘neispoljen’ u vezi sa duhovima koji zaposedaju osobu. Međutim reči ‘ispoljen’ i ‘neispoljen’  mogu da se koriste i u vezi sa pozitivnim energijama.

2. Razlozi za ispoljavanje demonske zaposednutosti

2.1 Kada se duh ispolji sam od sebe

Generalno pravilo je da negativne energije, ne vole da se ispolje, osim ako to same ne odluče iz nekog razloga. One se ispoljavaju same od sebe kada:

 • Se nalaze u za njih prijatnom okruženju koje je puno rađa-tame. Mesta puna rađa-tame su ona gde se ljudi upuštaju u urote protiv društva bilo koje vrste, gde se konzumira alkohol, droge, puše cigarete, upražnjava promiskuitetno seksualno ponašanje, u zamagljenim mestima, gde se čuje ili svira rađa-tama muzika (tehno, rok, hevi metal), itd. U takvim prostorima vidimo da se ljudi ponašaju prilično drugačije u odnosu na svoje normalno ponašanje. Vrlo često ono što vidimo kada se ljudi opuste na takvim mestima, je u stvari svest ispoljenog duha, ili delimično ili potpuno. U većini slučajeva zaposednuta osoba ne zna da se duh ispoljio u njoj,  jer je svest osobe stopljena sa svešću duha. Ponekad, kada se duh ispolji, zaposednuta osoba gubi osećaj za vreme, tj. nije svesna gubitka vremena što takođe znači gubitak svesti, tj. nije svesna toka događaja. Duh donosi odluke u ime zaposednute osobe, dok zaposednuta osoba gubi vreme u takvim aktivnostima. U takvim slučajevima osoba u kojoj je duh ispoljen se može naći u nezavidnim situacijama, a da i ne zna kako je u to dospela.

 • Mnogo se puta duh ispolji kako bi uplašio ili poremetio porodični život osobe, uzrokujući svađe u kući, itd. Jači duhovi se takođe ispoljavaju kada žele da načine štetu ili razaranja većih razmera kroz zaposednutu osobu.

 • Ponekad se ispoljavaju svojevoljno jer traže pažnju, kako bi zastrašili ili poremetili duhovnu praksu zaposednute osobe, ili tragaoca za Istinom koji je u blizini – bilo da ih ometaju ili zastrašuju ispoljavanjem, na primer na satsangu.

Kada se ispoljavaju po svojoj volji, ispoljavanje  neće da se primeti, osim ako duh ne želi da bude primećen.

2.2 Kada se duh ispolji jer je na to nateran

Ponekad su duhovi koji zaposednu osobu naterani na ispoljavanje. Razlozi takvih ispoljavanja su sledeći:

 • Duh je nadjačan zbog satvik uticaja tokom duhovnog isceljivanja.

 • Duhovna snaga duha je oslabljenja.

 • Došlo je vreme da duh napusti osobu zbog završenog računa uzimanja i davanja između zaposednute osobe i duha.

 • Došlo je vreme da se duh uništi.

2.2.1 Zašto se duh u zaposednutoj osobi ispoljava kada je u kontaktu sa osobama ili predmetima koji imaju visok nivo satva komponente?

Kada duh koji zaposeda osobu dođe u kontakt sa nekim ili nečim što je satvik, kao što je duhovno uznapredovana osoba, ašram ili Sveta voda, on se oseća neprijatno i uznemireno. To je zato jer je satva komponenta u suprotnosti sa njegovom rađa-tama prirodom i on tako gubi svoju negativnu energiju. Ovo možemo da uporedimo  sa efektom koji nastaje kada bi neko grejao led. Ako je duhovna snaga satvik uticaja veća od snage duha, on će biti nateran da se ispolji, a ako nije, onda će duh moći da izdrži satva okruženje ili uticaj i neće da se ispolji.

Molimo pogledajte članak o osnovnim suptilnim komponentama satve, rađe i tame.

Negativna energija (duh) zbog toga izbegava satvik mesta i ljude jer:

 • Stavlja misli u osobu da se udalji od bilo čega što je satvik kao na primer satsang.

 • Izlazi iz tela zaposednute osobe koja je u satvik okruženju, ili beži iz tog okruženja

 • Sakriva se u fizičkom, mentalnom ili intelektualnom telu zaposednute osobe okružujući se debelim slojem crne energije da bi se zaštitila od satvikte. Tada ide u meditativno stanje kako bi dobila dodatnu duhovnu negativnu energiju.

Duh sa puno duhovne snage se vrlo retko ispoljava, osim ako to služi njegovoj svrsi, ili je potrebno da postigne svoj cilj. Oni mogu da podnesu satvik okruženje ili satvik uticaj bez otkrivanja sebe.

2.3 Kada se duh ispolji na alarmantan način

Prevladanje svesti zaposednute osobe svešću duha je poznato kao potpuno ispoljavanje duha. Ono može da izgleda prilično zastrašujuće onome ko to prosmatra, jer se ponašanje zaposednute osobe menja radikalno (pogledaj sliku koja sledi). Nekada osoba dobija nadljudsku snagu. Uočeno je da je nekad potrebno i do šest osoba da savlada krhku žensku osobu koja je zaposednuta, kada je duh u njoj potpuno ispoljen. Međutim,  potpuno ispoljavanje je privremeno.

Potpuno ispoljavanje nije indikator snage zaposednutosti; ono jednostavno označava da duh ili entitet prevladava svest zaposednute osobe svojom svešću iz različitih razloga spomenutih predhodno. Duhovi – negativne energije, gotovo u svim slučajevima ne žele da se ispolje. Razlog za to je što oni tokom svog ispoljavanja moraju da potroše mnogo svoje duhovne energije, a uz to i drugi ljudi shvate da su zaposeli tu osobu i zaposednutoj osobi  može da se pruži pomoć u smislu duhovnog isceljivanja ili egzorcizma. Ovako gledano, korisno je kada se duh ispolji.

Napomena:  Molimo vas da procitate i clanak: Kako izgledaju duhovi – galerija.

2.4 Najopasniji aspekt demonske zaposednutosti

Oni koji gledaju zaposednutu osobu gde je duh potpuno ispoljen može da se učini dosta zastrašujućim. Mi sedimo na ivici stolica kada gledamo film kao što jeEgzorcizam Emili Rouz’. Međutim, kada je duh potpuno ispoljen, onda je i najslabiji.

Prava opasnost je zapravo kada duh kontroliše zaposednutu osobu potajno, a osoba je potpuno nesvesna zaposednutosti. Duh tera osobu koju je zaposeo da ispoljava njegovu volju. U ovakvim slučajevima, čak i kada je osoba zaposednuta, ne vidi se ništa dramatično, ili devijantno u ponašanju te osobe.

Zavisnosti su samo jedan primer pritajenih zaposednutosti. Ljudi u društvu misle da je zavisnost od cigareta i alkohola psihološki problem, a zapravo se radi o zaposednutosti duhom. Ponekad osoba može da ispolji ozbiljne promene u ponašanju zbog duha koji je kontroliše. Duhovi mogu da nateraju osobu da radi stvari koje su u suprotnosti sa pravom ličnošću zaposednute osobe, na primer žena koja je konzervativna po prirodi može da počne da se ponaša promiskuitetno.     

3. Tipovi ispoljavanja

Ispoljavanje može imati razne vidove:

 • Nasilno ispoljavanje: Kod takvih ispoljavanja prevlada svest duha i on deluje na nasilan način, bez obzira na pravu ličnost osobe koja je zaposednuta ili na situacije. Ponekad osoba može da pokaže nadljudsku snagu. Videli smo situacije kada je potrebno više osoba da savlada fizički krhke osobe koje su zaposednute kada se duh u njima ispoljio potpuno.

Pogledajte video o nasilnom ispoljavanju prouzrokovanim demonskom zaposednutošću.

 • Nekarakteristično ponašanje: Ponekad ponašanje zaposednute osobe izgleda normalno kada se zaposednutost duhom ispolji, ali je zapravo nekarakteristično za tu osobu ili situaciju. Primer za takav tip ispoljenosti je da su neki tragaoci za Istinom koji su bili zaposednuti i kod kojih se duh ispoljio posle primene duhovnog isceljivanja u glavnom ašramu SSRF-a, počeli da igraju kao da su u diskoteci kada su čuli modernu muziku. U ovom slučaju, igranje na taj način u ašramu pred mnogim uznapredovalim tragaocima za Istinom koji su ih posmatrali, nije bilo karakteristično za njihovo uobičajeno ponašanje kada nisu duhovi ispoljeni u njima.

Pogledajte video o nekarakterističnom ponašanju usled demonske zaposednutosti – dolazi uskoro

 • Govor na čudnom jeziku ili mumlanje:  Kada se duh ispolji kod neke zaposednute osobe, ta osoba počne da govori često određenim jezikom koji im je inače stran ili mrmljaju, ali na specifičan način kojim samo oni pričaju i to svaki put na isti način kada se duh u njima ispolji.

Pogledajte video Nerazumljiv govor – ispoljavanje demona.

 • Mirno ispoljavanje: U većini slučajeva ispoljenosti duha, ne može da se shvati da se duh ispoljio. Mirno ispoljavanje je prilično podmuklo, jer  u osobi koja sedi pored nas duh može da bude  potpuno ispoljen, a da mi toga uopšte nismo svesni, osim ako bismo imali razvijeno šesto čulo  kao i znanje da tako nešto postoji.

Pogledajte video o Mirnom ispoljavanju zaposednutosti duhom.

 • Neobičan prikaz talenata: Duh  može da se ispolji i pri tom da prikaže  različite tipove talenata u muzici, igri, govoru stranih jezika itd. a da zaposednuta osoba inače nema te talente u svojoj pravoj ličnosti. Neki od slavnih umetnika su primeri takvih zaposednutosti duhovima. U tom slučaju duhovi kroz te umetnike žele da zadovolje svoju želju za slavom, itd. Oni to rade pojačavanjem u izvesnoj meri određenog talenta koji umetnik već ima. Duh koji je toliko stopljen sa svešću zaposednute osobe, na taj način ispunjava svoju glad za slavom.
 • Nadljudske sposobnosti: Duhovi  mogu da se ispolje  kroz ljude koji su medijumi za prizivanje duhova i to bez  znanja tog medijuma i tako ljudima da daju informacije o budućnosti. Tada se čini da je vidovitost medijuma znatno veća nego što zapravo jeste, a u stvari se radi o snažnijem duhu. Osoba koja traži savete od medijuma ne zna da zapravo razgovara sa duhom. Saveti dobijeni od ovakvog duha koji radi kroz medijuma često budu tačni. Duh to radi da bi u početku namamio ljude koji uopšte ne sumnjaju da im se duh obraća, ali kasnije koristi tog istog medijuma kako bi zaveo ljude.
 •  Razno: neke zaposednute osobe kada se duh ispolji imaju iskrivljene kretnje kao da doživljavaju ekstremni bol ili agoniju, dok se drugi kreću zmijolikim kretnjama.

       Pogledajte video o iskrivljenim kretnjama uzrokovanima demonskom zaposednutošću. – dolazi uskoro

4. Napomena za medicinske stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja ljudi

Usled neznanja o pravim duhovnim uzrocima ispoljavanja duhova, neophodno je da se primene mere duhovnog isceljivanja da bi se pomoglo osobama sa takvim problemima i dovelo do isceljenja. Usled nedostatka naučnog ispitivanja, kao i razvijenog sistema dijagnostifikovanja duhovnim istraživanjem i shodnim isceljenjem, većina slučajeva ovakvih ispoljavanja duhova u zaposednutim osobama se upućuje na lečenje u ustanove mentalnog zdravlja. Međutim, medicinski stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja najčešće gledaju na ispoljavanja demonskih zaposednutosti kao na čisti psihološki fenomen. Oni to označavaju kao histeriju i druga asocijalna stanja, psihoze, itd. To je uglavnom zbog toga što ne uzimaju u obzir duhovnu dimenziju kada traže pravi uzrok stanja, niti u procesu bavljenja ovim fenomenima. Psihijatrijski tim naših doktora istražio je hiljade takvih ispoljavanja duhova u zaposednutim ljudima tokom proteklih 8 godina. Oni kažu da se ne radi o psihološkom fenomenu jer :

 • Ne postoji specifični psihološki ‘okidač’ koji izaziva ova ispoljavanja
 • Ispoljavanja su izlečena duhovnim merama

Međutim kada se koriste duhovne mere za izlečenje, može proći izvesno vreme dok se ne uoče rezultati, jer to zavisi od relativne snage duha koji je zaposeo osobu, kao i snage primenjenog leka za duhovno isceljivanje. Mere duhovnog isceljivanja podrazumevaju i obavljanje duhovne prakse od zaposednute osobe kod koje se duh ispoljio. U takvim slučajevima osobi kod koje se duh ispoljio bi mogla biti potrebna hitna medicinska intervencija u vidu nekih lekova, kako bi se barem zaustavila fizička ispoljavanja, pogotovo ako su agresivna ili štetna za samu osobu, ili za druge. Nekada je čak potrebno i da se osoba na neki način nežno fizički sputa kako ne bi povredila samu sebe, ili ljude u njenoj okolini.

Neko bi mogao da pomisli, kako to da se ispoljavanje duhova leči lekovima?

Obzirom da se ovaj duhovni problem ispoljio u osobi i na fizičkom i na psihološkom nivou kao što je vidljivo iz ispoljavanja duha, lečenje mora biti usmereno i ka tom nivou. Ali ako se lečenje ograniči samo na fizički i psihološki nivo a ne leči se koren problema koji je u duhovnoj dimenziji, tada se samo potiskuju simptomi na neko vreme.  To se jasno vidi ako pogledamo niske stope izlečenja psihijatrijskih bolesti.

O takozvanim ‘psihološkim poremećajima’ će se još dosta toga čuti vremenom, jer su psihološke nauke i dalje zapravo u povoju te je poželjno da se na tu temu zadrži otvoren um.