Šta je satsang

Boravak u društvu Istine (satsang)

Boravak u društvu Istine se takođe zove i ‘satsang‘, gde ‘sat‘ znači Apsolutna Istina, tj. Bog, a ‘sang‘ se odnosi na društvo tragalaca ili Svetaca. Zato ukratko satsang označava okruženje koje omogućava doživljaj da smo u društvu Boga.

Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi posle pojanja Božjeg Imena, ali to ne znači da treba da prekinemo s pojanjem. Na satsangu treba da prisustvujemo uz pojanje Božjeg Imena. Uvek pomaže da smo redovno u društvu ljudi sličnih pogleda.

Možemo da dobijemo mnogo koristi prisustvovanjem na satsangu. Možemo da postavljamo pitanja o duhovnoj nauci i razjasnimo moguće dileme.

Ako imamo bilo kakve dileme o duhovnoj praksi ili o duhovnim principima, potrebno je da ih razjasnimo jer u protivnom nećemo moći da praktikujemo  Duhovnost punim srcem.

Možemo da podelimo i svoja duhovna iskustva i razumemo njihov duhovni značaj. Ovo je motiv za svakoga  da bude istrajan na ovom putu jer ga inspiriše nečija vera.

Na suptilnom nivou, dobijamo korist od Božanske svesnosti. Dodatna čistota (satvikta) u društvu Božjeg principa (satsang) olakšava duhovni rast. Zbog duhovne zaprljanosti u obliku rađa i tama elemenata oko nas, postaje nam teško da čak i mislimo o Bogu i duhovnoj praksi.

Međutim kad smo s grupom ljudi koja je pojala Božje Ime, događa se suprotno! Osoba dobije korist od čistote zraka ili Božanske svesnosti koja iz njih zrači. Ponekad uđemo u satsang izmoreni životnim usponima i padovima tokom nedelje, međutim iznutra bivamo okrepljeni i do kraja satsanga se osećamo kao potpuno novi.

Sledeća slika ilustruje ono što se ustvari događa na satsangu.

Satsang