U društvu Istine (Satsang)

Research

 • Dobrobiti Satsanga

  Šta je satsang? Dobrobiti satsanga Vrste satsanga Satsang Sveca  Sadržaj1. Uvod u dobrobiti satsanga3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije ‘3.1 Satsanzi preko telefona ili Interneta4. Satsang pomaže da istrajemo na svom duhovnom putu5. Razvijanje saosećajnosti i ljubavi prema drugima6. Kao zaključak 1. Uvod u dobrobiti satsanga Satsang je važan aspekt duhovne prakse na … Continue reading Dobrobiti Satsanga

 • Proučavanje Duhovnosti

  Sadržaj1. Važnost proučavanja Duhovnosti2. Šta treba da učimo?3. Kako treba da učimo?3.1 Koliko dugo treba da učimo?4. Najvažnije 1. Važnost proučavanja Duhovnosti Proučavanje duhovne nauke je veoma važno za razumevanje važnosti obavljanja duhovne prakse. Samo kada je um uveren u važnost praktikovanja duhovne prakse možemo da uložimo odgovarajući trud da bi redovno obavljali duhovnu praksu. Razumevanje … Continue reading Proučavanje Duhovnosti

 • Boravak u društvu Istine (Satsang)

  Šta je satsang Boravak u društvu Istine (satsang) Boravak u društvu Istine se takođe zove i ‘satsang‘, gde ‘sat‘ znači Apsolutna Istina, tj. Bog, a ‘sang‘ se odnosi na društvo tragalaca ili Svetaca. Zato ukratko satsang označava okruženje koje omogućava doživljaj da smo u društvu Boga. Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi posle pojanja … Continue reading Boravak u društvu Istine (Satsang)

 • Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

    Sadržaj1. Uvod o uticaju autora na njegove knjige o Duhovnosti2. Duhovni efekat koji zavisi od autora2.1 Kakva je duhovna korist knjige2.2 Proces sticanja znanja koje je potrebno za pisanje knjiga3. Metodologija istraživanja4. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjiga … Continue reading Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

 • Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

  Definicija knjiga o Maji ili Velikoj Iluziji i knjiga o Duhovnosti Knjige o Maji ili Velikoj Iluziji su knjige o stvorenom Univerzumu. Sve knjige o umetnosti, nauci, filozofiji, fikciji, itd.,spadaju u ovu kategoriju knjiga. Pročitajte članak koji objašnjava više o Maji. Ove knjige su u potpunosti doživljene kroz pet čula, um i intelekt. Knjige o Duhovnosti su knjige … Continue reading Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

 • Vrste Satsanga

  Šta je Satsang Dobrobiti Satsanga Vrste Satsanga Satsang Sveca (uskoro) Sadržaj1. Uvod2. Satsang sa Bogom3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragaocima4. Satsang sa drugim tragaocima 5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci6. Druge vrste Satsanga7. Zaključak 1. Uvod Kako je objašnjeno u našem članku ,,Šta je Satsang“, Satsang je boravak u društvu … Continue reading Vrste Satsanga

 • Duhovna radionica SSRF-a

  SSRF organizuje polugodišnje duhovne radionice u svom vrhunskom centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Radionica je besplatna za sve učesnike, sa jedinim ciljem da im se pomogne u njihovoj duhovnoj praksi. Učesnici imaju tu sreću da budu u društvu Svetaca i dobiju lične savete kako da poboljšaju svoju duhovnu praksu. Radionica, koja traje … Continue reading Duhovna radionica SSRF-a

 • Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

  Sadržaj1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a1.1 Slike zasnovane na suptilnom znanju2. Komentar o suptilnoj analizi Svetaca koji vode duhovnu radionicu3. Važnost prisustvovanja duhovnim radionicama 1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a U periodu od 3. do 10. januara 2018. godine u Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu u Goi, u Indiji,  organizovana je radionica za … Continue reading Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

 • Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

  Pogledi Njegove Svetost Dr. Atavlea u ovom članku zasnovani su na spoznaji osnovnog duhovnog smisla života, to jest spoznaji Boga. U članku ‘Proučavanje Duhovnosti’ naglasili smo da ako neko želi da se približi osnovnom smislu života, treba da proučava knjige o Duhovnosti koje su napisali Sveci. U sledećem članku ‘Uticaj autora na knjige o Duhovnosti’ … Continue reading Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

Suggested Research

 • Dobrobiti Satsanga

  Šta je satsang? Dobrobiti satsanga Vrste satsanga Satsang Sveca  Sadržaj1. Uvod u dobrobiti satsanga3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije ‘3.1 Satsanzi preko telefona ili Interneta4. Satsang pomaže da istrajemo na svom duhovnom putu5. Razvijanje saosećajnosti i ljubavi prema drugima6. Kao zaključak 1. Uvod u dobrobiti satsanga Satsang je važan aspekt duhovne prakse na … Continue reading Dobrobiti Satsanga

 • Proučavanje Duhovnosti

  Sadržaj1. Važnost proučavanja Duhovnosti2. Šta treba da učimo?3. Kako treba da učimo?3.1 Koliko dugo treba da učimo?4. Najvažnije 1. Važnost proučavanja Duhovnosti Proučavanje duhovne nauke je veoma važno za razumevanje važnosti obavljanja duhovne prakse. Samo kada je um uveren u važnost praktikovanja duhovne prakse možemo da uložimo odgovarajući trud da bi redovno obavljali duhovnu praksu. Razumevanje … Continue reading Proučavanje Duhovnosti

 • Boravak u društvu Istine (Satsang)

  Šta je satsang Boravak u društvu Istine (satsang) Boravak u društvu Istine se takođe zove i ‘satsang‘, gde ‘sat‘ znači Apsolutna Istina, tj. Bog, a ‘sang‘ se odnosi na društvo tragalaca ili Svetaca. Zato ukratko satsang označava okruženje koje omogućava doživljaj da smo u društvu Boga. Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi posle pojanja … Continue reading Boravak u društvu Istine (Satsang)

 • Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

    Sadržaj1. Uvod o uticaju autora na njegove knjige o Duhovnosti2. Duhovni efekat koji zavisi od autora2.1 Kakva je duhovna korist knjige2.2 Proces sticanja znanja koje je potrebno za pisanje knjiga3. Metodologija istraživanja4. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjiga … Continue reading Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

 • Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

  Definicija knjiga o Maji ili Velikoj Iluziji i knjiga o Duhovnosti Knjige o Maji ili Velikoj Iluziji su knjige o stvorenom Univerzumu. Sve knjige o umetnosti, nauci, filozofiji, fikciji, itd.,spadaju u ovu kategoriju knjiga. Pročitajte članak koji objašnjava više o Maji. Ove knjige su u potpunosti doživljene kroz pet čula, um i intelekt. Knjige o Duhovnosti su knjige … Continue reading Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

 • Vrste Satsanga

  Šta je Satsang Dobrobiti Satsanga Vrste Satsanga Satsang Sveca (uskoro) Sadržaj1. Uvod2. Satsang sa Bogom3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragaocima4. Satsang sa drugim tragaocima 5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci6. Druge vrste Satsanga7. Zaključak 1. Uvod Kako je objašnjeno u našem članku ,,Šta je Satsang“, Satsang je boravak u društvu … Continue reading Vrste Satsanga

 • Duhovna radionica SSRF-a

  SSRF organizuje polugodišnje duhovne radionice u svom vrhunskom centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Radionica je besplatna za sve učesnike, sa jedinim ciljem da im se pomogne u njihovoj duhovnoj praksi. Učesnici imaju tu sreću da budu u društvu Svetaca i dobiju lične savete kako da poboljšaju svoju duhovnu praksu. Radionica, koja traje … Continue reading Duhovna radionica SSRF-a

 • Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

  Sadržaj1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a1.1 Slike zasnovane na suptilnom znanju2. Komentar o suptilnoj analizi Svetaca koji vode duhovnu radionicu3. Važnost prisustvovanja duhovnim radionicama 1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a U periodu od 3. do 10. januara 2018. godine u Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu u Goi, u Indiji,  organizovana je radionica za … Continue reading Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

 • Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

  Pogledi Njegove Svetost Dr. Atavlea u ovom članku zasnovani su na spoznaji osnovnog duhovnog smisla života, to jest spoznaji Boga. U članku ‘Proučavanje Duhovnosti’ naglasili smo da ako neko želi da se približi osnovnom smislu života, treba da proučava knjige o Duhovnosti koje su napisali Sveci. U sledećem članku ‘Uticaj autora na knjige o Duhovnosti’ … Continue reading Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

Spiritual experience

 • Dobrobiti Satsanga

  Šta je satsang? Dobrobiti satsanga Vrste satsanga Satsang Sveca  Sadržaj1. Uvod u dobrobiti satsanga3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije ‘3.1 Satsanzi preko telefona ili Interneta4. Satsang pomaže da istrajemo na svom duhovnom putu5. Razvijanje saosećajnosti i ljubavi prema drugima6. Kao zaključak 1. Uvod u dobrobiti satsanga Satsang je važan aspekt duhovne prakse na … Continue reading Dobrobiti Satsanga

 • Proučavanje Duhovnosti

  Sadržaj1. Važnost proučavanja Duhovnosti2. Šta treba da učimo?3. Kako treba da učimo?3.1 Koliko dugo treba da učimo?4. Najvažnije 1. Važnost proučavanja Duhovnosti Proučavanje duhovne nauke je veoma važno za razumevanje važnosti obavljanja duhovne prakse. Samo kada je um uveren u važnost praktikovanja duhovne prakse možemo da uložimo odgovarajući trud da bi redovno obavljali duhovnu praksu. Razumevanje … Continue reading Proučavanje Duhovnosti

 • Boravak u društvu Istine (Satsang)

  Šta je satsang Boravak u društvu Istine (satsang) Boravak u društvu Istine se takođe zove i ‘satsang‘, gde ‘sat‘ znači Apsolutna Istina, tj. Bog, a ‘sang‘ se odnosi na društvo tragalaca ili Svetaca. Zato ukratko satsang označava okruženje koje omogućava doživljaj da smo u društvu Boga. Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi posle pojanja … Continue reading Boravak u društvu Istine (Satsang)

 • Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

    Sadržaj1. Uvod o uticaju autora na njegove knjige o Duhovnosti2. Duhovni efekat koji zavisi od autora2.1 Kakva je duhovna korist knjige2.2 Proces sticanja znanja koje je potrebno za pisanje knjiga3. Metodologija istraživanja4. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjiga … Continue reading Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

 • Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

  Definicija knjiga o Maji ili Velikoj Iluziji i knjiga o Duhovnosti Knjige o Maji ili Velikoj Iluziji su knjige o stvorenom Univerzumu. Sve knjige o umetnosti, nauci, filozofiji, fikciji, itd.,spadaju u ovu kategoriju knjiga. Pročitajte članak koji objašnjava više o Maji. Ove knjige su u potpunosti doživljene kroz pet čula, um i intelekt. Knjige o Duhovnosti su knjige … Continue reading Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

 • Vrste Satsanga

  Šta je Satsang Dobrobiti Satsanga Vrste Satsanga Satsang Sveca (uskoro) Sadržaj1. Uvod2. Satsang sa Bogom3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragaocima4. Satsang sa drugim tragaocima 5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci6. Druge vrste Satsanga7. Zaključak 1. Uvod Kako je objašnjeno u našem članku ,,Šta je Satsang“, Satsang je boravak u društvu … Continue reading Vrste Satsanga

 • Duhovna radionica SSRF-a

  SSRF organizuje polugodišnje duhovne radionice u svom vrhunskom centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Radionica je besplatna za sve učesnike, sa jedinim ciljem da im se pomogne u njihovoj duhovnoj praksi. Učesnici imaju tu sreću da budu u društvu Svetaca i dobiju lične savete kako da poboljšaju svoju duhovnu praksu. Radionica, koja traje … Continue reading Duhovna radionica SSRF-a

 • Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

  Sadržaj1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a1.1 Slike zasnovane na suptilnom znanju2. Komentar o suptilnoj analizi Svetaca koji vode duhovnu radionicu3. Važnost prisustvovanja duhovnim radionicama 1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a U periodu od 3. do 10. januara 2018. godine u Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu u Goi, u Indiji,  organizovana je radionica za … Continue reading Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

 • Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

  Pogledi Njegove Svetost Dr. Atavlea u ovom članku zasnovani su na spoznaji osnovnog duhovnog smisla života, to jest spoznaji Boga. U članku ‘Proučavanje Duhovnosti’ naglasili smo da ako neko želi da se približi osnovnom smislu života, treba da proučava knjige o Duhovnosti koje su napisali Sveci. U sledećem članku ‘Uticaj autora na knjige o Duhovnosti’ … Continue reading Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

Case Studies

 • Dobrobiti Satsanga

  Šta je satsang? Dobrobiti satsanga Vrste satsanga Satsang Sveca  Sadržaj1. Uvod u dobrobiti satsanga3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije ‘3.1 Satsanzi preko telefona ili Interneta4. Satsang pomaže da istrajemo na svom duhovnom putu5. Razvijanje saosećajnosti i ljubavi prema drugima6. Kao zaključak 1. Uvod u dobrobiti satsanga Satsang je važan aspekt duhovne prakse na … Continue reading Dobrobiti Satsanga

 • Proučavanje Duhovnosti

  Sadržaj1. Važnost proučavanja Duhovnosti2. Šta treba da učimo?3. Kako treba da učimo?3.1 Koliko dugo treba da učimo?4. Najvažnije 1. Važnost proučavanja Duhovnosti Proučavanje duhovne nauke je veoma važno za razumevanje važnosti obavljanja duhovne prakse. Samo kada je um uveren u važnost praktikovanja duhovne prakse možemo da uložimo odgovarajući trud da bi redovno obavljali duhovnu praksu. Razumevanje … Continue reading Proučavanje Duhovnosti

 • Boravak u društvu Istine (Satsang)

  Šta je satsang Boravak u društvu Istine (satsang) Boravak u društvu Istine se takođe zove i ‘satsang‘, gde ‘sat‘ znači Apsolutna Istina, tj. Bog, a ‘sang‘ se odnosi na društvo tragalaca ili Svetaca. Zato ukratko satsang označava okruženje koje omogućava doživljaj da smo u društvu Boga. Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi posle pojanja … Continue reading Boravak u društvu Istine (Satsang)

 • Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

    Sadržaj1. Uvod o uticaju autora na njegove knjige o Duhovnosti2. Duhovni efekat koji zavisi od autora2.1 Kakva je duhovna korist knjige2.2 Proces sticanja znanja koje je potrebno za pisanje knjiga3. Metodologija istraživanja4. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjiga … Continue reading Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

 • Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

  Definicija knjiga o Maji ili Velikoj Iluziji i knjiga o Duhovnosti Knjige o Maji ili Velikoj Iluziji su knjige o stvorenom Univerzumu. Sve knjige o umetnosti, nauci, filozofiji, fikciji, itd.,spadaju u ovu kategoriju knjiga. Pročitajte članak koji objašnjava više o Maji. Ove knjige su u potpunosti doživljene kroz pet čula, um i intelekt. Knjige o Duhovnosti su knjige … Continue reading Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

 • Vrste Satsanga

  Šta je Satsang Dobrobiti Satsanga Vrste Satsanga Satsang Sveca (uskoro) Sadržaj1. Uvod2. Satsang sa Bogom3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragaocima4. Satsang sa drugim tragaocima 5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci6. Druge vrste Satsanga7. Zaključak 1. Uvod Kako je objašnjeno u našem članku ,,Šta je Satsang“, Satsang je boravak u društvu … Continue reading Vrste Satsanga

 • Duhovna radionica SSRF-a

  SSRF organizuje polugodišnje duhovne radionice u svom vrhunskom centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Radionica je besplatna za sve učesnike, sa jedinim ciljem da im se pomogne u njihovoj duhovnoj praksi. Učesnici imaju tu sreću da budu u društvu Svetaca i dobiju lične savete kako da poboljšaju svoju duhovnu praksu. Radionica, koja traje … Continue reading Duhovna radionica SSRF-a

 • Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

  Sadržaj1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a1.1 Slike zasnovane na suptilnom znanju2. Komentar o suptilnoj analizi Svetaca koji vode duhovnu radionicu3. Važnost prisustvovanja duhovnim radionicama 1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a U periodu od 3. do 10. januara 2018. godine u Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu u Goi, u Indiji,  organizovana je radionica za … Continue reading Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

 • Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

  Pogledi Njegove Svetost Dr. Atavlea u ovom članku zasnovani su na spoznaji osnovnog duhovnog smisla života, to jest spoznaji Boga. U članku ‘Proučavanje Duhovnosti’ naglasili smo da ako neko želi da se približi osnovnom smislu života, treba da proučava knjige o Duhovnosti koje su napisali Sveci. U sledećem članku ‘Uticaj autora na knjige o Duhovnosti’ … Continue reading Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

 • Dobrobiti Satsanga

  Šta je satsang? Dobrobiti satsanga Vrste satsanga Satsang Sveca  Sadržaj1. Uvod u dobrobiti satsanga3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije ‘3.1 Satsanzi preko telefona ili Interneta4. Satsang pomaže da istrajemo na svom duhovnom putu5. Razvijanje saosećajnosti i ljubavi prema drugima6. Kao zaključak 1. Uvod u dobrobiti satsanga Satsang je važan aspekt duhovne prakse na … Continue reading Dobrobiti Satsanga

 • Proučavanje Duhovnosti

  Sadržaj1. Važnost proučavanja Duhovnosti2. Šta treba da učimo?3. Kako treba da učimo?3.1 Koliko dugo treba da učimo?4. Najvažnije 1. Važnost proučavanja Duhovnosti Proučavanje duhovne nauke je veoma važno za razumevanje važnosti obavljanja duhovne prakse. Samo kada je um uveren u važnost praktikovanja duhovne prakse možemo da uložimo odgovarajući trud da bi redovno obavljali duhovnu praksu. Razumevanje … Continue reading Proučavanje Duhovnosti

 • Boravak u društvu Istine (Satsang)

  Šta je satsang Boravak u društvu Istine (satsang) Boravak u društvu Istine se takođe zove i ‘satsang‘, gde ‘sat‘ znači Apsolutna Istina, tj. Bog, a ‘sang‘ se odnosi na društvo tragalaca ili Svetaca. Zato ukratko satsang označava okruženje koje omogućava doživljaj da smo u društvu Boga. Ovo je sledeći korak u duhovnoj praksi posle pojanja … Continue reading Boravak u društvu Istine (Satsang)

 • Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

    Sadržaj1. Uvod o uticaju autora na njegove knjige o Duhovnosti2. Duhovni efekat koji zavisi od autora2.1 Kakva je duhovna korist knjige2.2 Proces sticanja znanja koje je potrebno za pisanje knjiga3. Metodologija istraživanja4. Efekat čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.1 Suptilna analiza knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosečna osoba4.2 Proces sticanja znanja i pisanja knjiga … Continue reading Uticaj autora na knjige o Duhovnosti

 • Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

  Definicija knjiga o Maji ili Velikoj Iluziji i knjiga o Duhovnosti Knjige o Maji ili Velikoj Iluziji su knjige o stvorenom Univerzumu. Sve knjige o umetnosti, nauci, filozofiji, fikciji, itd.,spadaju u ovu kategoriju knjiga. Pročitajte članak koji objašnjava više o Maji. Ove knjige su u potpunosti doživljene kroz pet čula, um i intelekt. Knjige o Duhovnosti su knjige … Continue reading Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

 • Vrste Satsanga

  Šta je Satsang Dobrobiti Satsanga Vrste Satsanga Satsang Sveca (uskoro) Sadržaj1. Uvod2. Satsang sa Bogom3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragaocima4. Satsang sa drugim tragaocima 5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci6. Druge vrste Satsanga7. Zaključak 1. Uvod Kako je objašnjeno u našem članku ,,Šta je Satsang“, Satsang je boravak u društvu … Continue reading Vrste Satsanga

 • Duhovna radionica SSRF-a

  SSRF organizuje polugodišnje duhovne radionice u svom vrhunskom centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Radionica je besplatna za sve učesnike, sa jedinim ciljem da im se pomogne u njihovoj duhovnoj praksi. Učesnici imaju tu sreću da budu u društvu Svetaca i dobiju lične savete kako da poboljšaju svoju duhovnu praksu. Radionica, koja traje … Continue reading Duhovna radionica SSRF-a

 • Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

  Sadržaj1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a1.1 Slike zasnovane na suptilnom znanju2. Komentar o suptilnoj analizi Svetaca koji vode duhovnu radionicu3. Važnost prisustvovanja duhovnim radionicama 1. Pozadina duhovnog istraživanja duhovne radionice SSRF-a U periodu od 3. do 10. januara 2018. godine u Duhovnom Istraživačkom Centru i Ašramu u Goi, u Indiji,  organizovana je radionica za … Continue reading Duhovne vibracije iz duhovne radionice SSRF

 • Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti

  Pogledi Njegove Svetost Dr. Atavlea u ovom članku zasnovani su na spoznaji osnovnog duhovnog smisla života, to jest spoznaji Boga. U članku ‘Proučavanje Duhovnosti’ naglasili smo da ako neko želi da se približi osnovnom smislu života, treba da proučava knjige o Duhovnosti koje su napisali Sveci. U sledećem članku ‘Uticaj autora na knjige o Duhovnosti’ … Continue reading Neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige samo o Duhovnosti