Dobrobiti Satsanga

1. Uvod u dobrobiti satsanga

Satsang je važan aspekt duhovne prakse na duhovnom putu tragalaca za Istinom. To je naročito važno na početku duhovnog puta kada Duhovnost još uvek nije postala sastavni deo našeg života. Za tragaoce koji su iskusniji u duhovnoj praksi, satsang je prilika da služe Boga i druge tragaoce deleći svoja duhovna iskustva sa njima i pomažući ostalim tragaocima u njihovoj duhovnoj praksi.

U žuto obojenim delovima u nastavku smo naveli neka duhovna iskustva tragalaca za Istinom o tome kako im je satsang pomogao.

Ubrzo posle svog venčanja sam se preselila u Sjedinjene Američke Države. To je bilo samo mesec dana od kada sam počela svoju duhovnu praksu pojanja Božjeg Imena. U SAD-u sam nastojala da duhovna praksa postane deo mog svakodnevnog  života, ali nisam baš bila uspešna u tome. Tako da skoro godinu dana nisam obavljala duhovnu praksu. Tek kada sam počela da dolazim na satsange, ponovo sam počela redovno da pojem Božje Ime i da primenjujem sve što sam naučila kako bi duhovno napredovala. – S. K., SAD2. Odgovori na pitanja o Duhovnosti

Questions on Spirituality

Kada tragalac za Istinom proučava duhovnu nauku, susreće se sa novim konceptima života i novim učenjima. Novi koncepti stvaraju pitanja u umu, kao na primer: ‘Kako praktično da primenim ovaj duhovni princip?’, ili ‘Kako da prevaziđem prepreke u svojoj duhovnoj praksi?’ Takva pitanja su prirodna za učenike u Duhovnosti i zato je važno da se odgovori na takva pitanja blagovremeno dobiju, tako da duhovna praksa može da teče neometano.

Kada satsang vodi tragalac koji ima želju za širenjem Duhovnosti, ljubav ka drugima i duhovnu emociju ka Bogu, onda može lakše da pristupi mislima od Boga i odgovori na pitanja o Duhovnosti i duhovnoj praksi na sveobuhvatan način. Uz to, svi prisutni na satsangu imaju priliku da nauče koju perspektivu treba da usvoje i primene je kada sami dobiju slična pitanja u Duhovnosti. Kada se blagovremeno ne dobiju odgovori na pitanja koja izazivaju nedoumice u Duhovnosti, to usporava ili skreće duhovnu praksu osobe sa pravog puta .

Tokom satsanga neki tragaoci se prijatno iznenade kada na satsangu dobiju odgovore na pitanja koja im stoje u umu, iako ih nisu izrekli. Zbog toga što se tragalac potrudi da prisustvuje satsangu, Bog pomaže dajući odgovore na pitanja, koja već neko vreme postoje u umu tragaoca.

3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije ‘

Prema duhovnoj nauci, ceo Univerzum se sastoji od tri osnovne suptilne komponente – satve, rađe i tame. Satva je komponenta koja predstavlja duhovnu čistotu i znanje. Rađa predstavlja aktivnost i strast, dok tama predstavlja neznanje i inerciju. Suptilne vibracije koje se emituju iz svega što je stvoreno zavise od preovlađujuće osnovne suptilne komponente od koje je nešto sačinjeno.

U današnje vreme veća je usmerenost ljudi na materijalilni svet, nego na Duhovnost. Kada u društvu vlada slabo usmerenje na Duhovnost, u okruženju počinje da se nagomilava duhovna nečistota. Ta pojava se zove duhovno zagađenje i zapravo označava porast komponenti rađe i tame u društvu i okruženju. Duhovno zagađenje nam smanjuje duhovnu energiju i krajem nedelje, imamo osećaj da su nam „duhovne baterije“ ispražnjene. Zbog toga se osećamo iscrpljeno i teško nam je čak i da razmišljamo o duhovnoj praksi. To dovodi do gubitka entuzijazma da istrajavamo u duhovnoj praksi.

Kada prisustvujemo satsangu izloženi smo visokom nivou duhovne pozitivnosti. Okruženje je puno Božanske svesnosti i suptilna komponenta koja prevladava je satva. Ova duhovna pozitivnost može porasti kada je duhovni nivo tragalaca koji prisutvuju satsangu viši i kada tragaoci pored stava učenja imaju i duhovnu emociju. Ponekad pozitivne energije i Božanstva Svojim suptilnim prisustvom na satsangu daju blagoslov tragaocima.

Posle naporne radne nedelje tragalac je fizički, mentalno i duhovno iscrpljen. Međutim, zahvaljući Božanskoj svesnosti i satvikti (duhovnoj čistoti) na satsangu, tragalac koji prisustvuje satsangu će se napuniti duhovnom pozitivnošću i entuzijazmom da nastavi i istraje u svojoj duhovnoj praksi.

Svi koji sede oko logorske vatre osećaju njenu toplinu. Isto tako, duhovna iskustvima drugih tragaoca duhovno okrepljuju sve prisutne na satsangu. Kao što je vazduh neophodan da bi vatra mogla da gori, satsang je neophodan da nam da ohrabrenje da nastavimo sa duhovnom praksom.

Kasno sam došla sa posla i bila sam jako umorna, nisam bila raspoložena da se uključim u SSRF skajp satsang sa drugim tragaocima, samo sam želela da me svi ostave na miru. Moj muž je međutim insistirao da se priključim, te sam nevoljno  pristala. Tokom satsanga su me zamolili da podelim duhovno iskustvo koje sam imala pre nedelju dana. Dok sam delila svoje duhovno iskustvo probudila mi se duhovna emocija. Oči su mi se ispunile suzama duhovne emocije i zahvalnosti. Posle toga sam se osetila tako  lako i izgledalo je kao da je u trenutku nestao sav umor sakupljen u toku dana – RG, Evropa

 

3.1 Satsanzi preko telefona ili Interneta

Online satsang via the Internet

 

 

Pozitivna energija satsanga ne zavisi od toga da li se svi nalaze u istom fizičkom prostoru. Čak i kada prisustvujemo satsangu preko telefona ili interneta, možemo da osetimo Božju energiju. Kada tragaoci koji učestvuju na satsangu imaju duhovnu emociju, Božja energija na satsangu je mnogo veća.

Fondacija za istraživanje duhovne nauke vodi skajp satsange preko interneta za tragaoce širom sveta. Iako se na satsangu preko interneta okupe tragaoci sa raznih kontinenata, na satsangu mogu da dožive Božansku svesnost kao i bliskost i jedinstvo sa drugim prisutnim tragaocima.

Kada sam se priključila na skajp satsang za Severnu Ameriku,  primetila sam da ne poznajem nijednog učesnika. U početku sam samo ćutala i slušala ostale. Voditeljica satsanga je bila tako topla i prijateljski nastrojena i njeni pokusaji  da dopre do mene i drugih tragalaca su me dirnuli. Kada su drugi učesnici počeli da slobodno dele svoje prepreke u duhovnoj praksi, osetila sam da mogu da se identifikujem sa njima. I ja sam podelila jedno od svojih iskustava koje sam doživela kada sam počela sa pojanjem. Kad smo došli do kraja satsanga osećala sam da znam svakog učesnika i da nas Duhovnost sve povezuje. Bila sam zahvalna što mi je Bog dao ovo iskustvo,  jer obično nemam takva iskustva u svetovnom životu. – Kristi Leung, Kanada

4. Satsang pomaže da istrajemo na svom duhovnom putu

Spiritual experiencesKada smo istrajni u duhovnoj praksi počinjemo da dobijamo duhovna iskustva. Tragaoci u toku satsanga dele svoja duhovna iskustva. Pored deljenja duhovnih iskustava, mi shvatamo i koji je njihov duhovni značaj. Duhovna iskustva su Božji darovi koji nas motivišu da istrajemo na ovom putu. Razmišljanje o sopstvenim duhovnim iskustvima ili slušanje iskustava drugih povećava nam veru u duhovnu praksu.

 

Jednog dana bila sam depresivna, jer sam osećala da moja duhovna praksa ne ide baš dobro, iskreno sam se pomolila Bogu da mi pomogne i da bude sa mnom. U tom trenutku sam čula glas kako mi govori, „Ja sam uvek sa tobom“. Onda sam se obratila Bogu, „Želim da Te vidim“. On mi je rekao, „Samo pogledaj kroz prozor i odmah ćeš me videti.“ Pogledala sam kroz prozor i čekala, ali nisam ništa videla. Onda sam Ga opet pitala isto, a Bog mi je odgovorio da će se polako pojaviti Njegova forma. Onda se odjednom, niotkuda, pojavila dvostruka duga. To je probudilo moju duhovnu emociju koja je dugo trajala. Čak i danas kada pomislim na to duhovno iskustvo osećam se sigurno i spokojno.

Kada sam podelila to duhovno iskustvo sa tragaocima na satsangu u Melburnu, svi smo osetili kako nam se budi duhovna emocija i svi smo imali osećaj mira i sigurnosti da Bog sluša naše molitve. – Šveta Klark, Melburn, Australija

Da bismo ostvarili dobit u Duhovnosti „vera“ je jedina valuta. Da se izrazimo metaforično, valuta u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je dolar, dok je u Evropskoj uniji evro. Da bismo kupili nešto u  SAD-u od koristi su nam samo dolari. Isto tako, da bismo duhovno napredovali neophodna je jaka vera. Obično verujemo svom bankovnom računu, jer možemo da podignemo novac sa računa prema potrebi. U poređenju sa tim, a vezano za Duhovnost i duhovni napredak, vera u Boga i duhovnu praksu treba da bude mnogo veća.

5. Razvijanje saosećajnosti i ljubavi prema drugima

love for others and expansiveness Na satsangu se razvija osećanje bliskosti sa drugim tragaocima. Za razliku od svetovnih odnosa, okosnica međusobnih odnosa tragalaca je duhovni rast. Zbog toga je prisutno manje očekivanja i više pažnje se posvećuje međusobnom pomaganju i učenju. Satsanzi postaju platforma za negovanje i razvoj ovakvih pozitivnih odnosa. Kasnije se među tragaocima razvija ljubav bez očekivanja poznata i kao Priti na Sanskrut jeziku. U fazi posle ove, osoba je u stanju da oseti ljubav bez očekivanja prema celom čovečanstvu. Sve to započinje u duhovno blagotvornom okruženju satsanga.

 

Studiram menadžment i obavljam duhovnu praksu prema savetima SSRF-a protekle tri i po godine. Veoma sam srećan jer su mi nedeljni satsanzi mnogo pomogli. Pre nego što sam počeo da dolazim na satsange bio sam veoma emotivan i zavideo sam drugim ljudima. Od kada prisustvujem na satsanzima osećam da želim da podelim svačiju sreću i tugu i želim i da pohvalim ljude koji su uspešni u svojim strukama. Nedavno me je prijatelj pitao kako to da uspevam da mislim o drugima kada sam u teškoj situaciji. Tada sam shvatio da sam se tako mnogo promenio zahvaljujući duhovnoj praksi i boravku na satsangu. – Tragalac

 

6. Kao zaključak

Duhovnost je nauka iskustva. Najbolji način da shvatimo dobrobiti satsanga je da obratimo pažnju na svoju duhovnu praksu i na to kako se osećamo, pre i posle satsanga. Redovnim pohađanjem satsanga postajemo snažniji u svojoj duhovnoj praksi. Postajemo snažniji i u ubeđenju da treba da spoznamo Boga, jer je to glavna duhovna svrha života.

Fondacija za istraživanje duhovne nauke širom sveta organizuje satsange koje vode tragaoci koji svakodnevno praktikuju Duhovnost. Posetite našu stranu  Kalendar događaja da biste videli u koje vreme se održavaju satsanzi.

Spiritual satsang events