Vrste Satsanga


1. Uvod

Kako je objašnjeno u našem članku ,,Šta je Satsang, Satsang je boravak u društvu Istine. U društvu Istine možemo biti kroz različite medijume. U nastavku su nabrojane različite vrste Satsanga.

2. Satsang sa Bogom

Osoba koja ne radi nikakvu duhovnu praksu se seća Boga i sa Njim razgovara samo kad joj je teško. Osoba koja je na duhovnom putu ne razgovara sa Bogom samo kad joj je teško, već sa Njime deli svaki delić svog života. Ona deli sa Bogom sve svoje greške i najintimnije misli. Posle nekog vremena tragalac shvata da počinje da dobija odgovore iznutra. Kako tragalac napreduje u duhovnoj praksi on želi da sve više bude povezan sa Bogom. Razgovor sa Bogom je jednak Satsangu sa Njim i ovo je najviša forma Satsanga.

3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragaocima

Za brz duhovni napredak, trebali bismo da redovno budemo u Satsangu naprednijih tragalaca ili duhovnog vodiča. Pored dobrobiti Satsanga, dobijamo i priliku da ispravimo ono što radimo, poboljšamo duhovnu praksu i dobijemo savet za pravazilaženje prepreka.

Satsang bi trebalo da isplaniramo unapred tako da vreme provedeno sa naprednijim tragaocima bude iskorišćeno na pravi način, kako bi se postigli određeni ciljevi. Na primer, pre pozivanja ili posete naprednom tragaocu, treba napraviti plan o danu i vremenu poziva ili posete. Trebali bismo da zabeležimo duhovna iskustva, prepreke, pitanja i napredak u duhovnoj praksi kako bismo o njima mogli sa njim da razgovaramo.

Važno je da zabeležimo učenja i osnovne principe koje smo naučili iz razgovora ili posmatranjem naprednijih tragalaca, a zatim da ih spustimo u praksu. Primeri specifičnih događaja ili razgovor pomažu da bolje objasnimo neki princip, ali naglasak treba da bude na tome da zaista razumemo taj osnovni princip. Na primer, ako napredni tragalac navede primer da telefon treba da bude čist i da treba da ga držimo u ispravnom položaju, onda bismo trebali da vežbamo osnovni princip čistote i savršenosti , kao deo svoje duhovne prakse. Takođe treba da razumemo da isti princip treba primeniti na svemu, a ne samo na telefonu. Zatim treba da napravimo plan kako da savete koje smo dobili spustimo u praksu s obzirom da je znanje bez prakse beskorisno.

Svaki put kada smo u Satsangu naprednih tragalaca treba da zabeležimo iskustva. Na primer, da li se pojanje poboljšalo kvantitativno ili kvalitativno, da li se rešila neka nedoumica koju smo imali, a da se o njoj nije zapravo razgovaralo, da li se neka fizička nelagoda, kao bol u leđima, smanjila ili nestala bez tretmana, da li smo se posle razgovora sa naprednijim tragaocima osećali dobro, loše, ili nismo ništa osećali? Kako je cilj duhovne prakse dostizanje Blaženstva, ovaj doživljaj bi postepeno trebalo da se poveća na Satsangu. Ako se ovo ne dešava, onda treba da analiziramo šta to radimo nepravilno i potrudimo se da se to više ne ponavlja. Takođe, ukoliko se osoba dobro osećala, onda bi trebalo da analizira šta je ispravno uradila i da se usredsredi na to u budućnosti.

4. Satsang sa drugim tragaocima

types-of-satsangSatsang sa drugim tragaocima može se odvijati uživo ili se može održati preko interneta ili preko telefona. SSRF drži redovne Satsange na engleskom i mnogim drugim evropskim jezicima za tragaoce širom sveta. Ovi Satsanzi se vode preko ‘Skajpa’. Na ovim Satsanzima razgovara se o duhovnim temama i razjašnjavaju se nedoumice oko duhovne prakse.

Razgovori o Duhovnosti sa bliskim tragaocima, preko telefona ili uživo, takođe su vrsta Satsanga.

Ovi Satsanzi se dalje mogu podeliti zavisno od teme o kojoj se razgovara na:

  • Informativne Satsange – daju se informacije o Duhovnosti i raspravlja se o njima

  • Savetodavni Satsanzi – na ovim Satsanzima se daju saveti o individualnoj duhovnoj praksi i širenju Duhovnosti

  • Bhav Satsanzi – za povećanje duhovne emocije učesnika

5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci

Ovo je vrsta Satsanga u kojoj čitalac ima dobrobit od Božanske svesnosti iz reči koje su zapisane u knjizi. To se dešava zbog toga što je autor knjige Svetac ili duhovno uzvišena duša čija se odluka ispoljava kroz Njegove zapisane reči. Neki tragaoci SSRF-a su opisali duhovna iskustva da se samo zbog držanja knjige koju je napisao Svetac ili je bio u njenoj blizini, na njima dešavalo duhovno isceljivanje.

6. Druge vrste Satsanga

  • Prisustvovanje duhovnim predavanjima

  • Posete religijskim mestima kao što su crkve, hramovi, grobnice Svetaca, itd.
  • Boravak u mestima hodočašća

  • Slušanje ili pevanje molitvenih pesama, svetih himni

7. Zaključak

Sada kada znamo razne izvore kroz koje možemo biti u društvu Istine i znamo njegovu važnost za naš duhovni rast, možemo da težimo tome da tokom dana stalno budemo u Satsangu i uživamo u njegovim dobrobitima.