Ko su Sveci?

Pogledajte više interaktivnih prezentacija na srpskom jeziku na sajtu SSRF Inc.

1. Uvodni slajd

U uvodu smo objasnili duhovne koncepte o tome koga prema duhovnoj nauci možemo smatrati Svecem. Ako želite da vidite ovu prezentaciju na punom ekranu molimo vas kliknite na dugme „full screen“ u donjem desnom uglu slajda.

2. Praćenje Svetaca kroz vekove

Vekovima je svet poštovao duhovne vođe i smatrao ih Svecima.

3. Razne osobine Svetaca

Različite religije i kulture navode različite osobine i kriterijume potrebne da bi se neko proglasio Svecem.

4. Zajedničke osobine Svetaca

Posle sprovođenja kratkog istraživanja sa osvrtom na ovo pitanje, utvrdili smo da su postojali zajednički kriterijumi koje su ljudi različitih religija navodili da bi nekoga smatrali Svecem.

 • Prvi je da osoba mora biti pravedna i moralna.
 • Osoba mora da pripada  određenoj religiji. Drugim rečima, ljudi iz jedne religije generalno nisu prihvatali Svece drugih religija zbog jednostavne činjenice da pripadaju drugoj religiji.
 • Neke religije zahtevaju da osoba umre i zasluži mesto u Raju pre nego što je proglase za Sveca. Drugi, Svetost priznaju kao stanje koje može da se dostigne dok je osoba još uvek živa.
 • Za neke  Sveci su morali izvoditi čuda za vreme svog života, ali i posle smrti. Čuda posle smrti mogla su da uključe ne raspadanje tela osobe. Takođe je to moglo biti isceljenje koje se dogodilo posle izgovaranja molitve Svecu, kao i verovanje da je Svetac komunicirao sa Bogom. U nekim slučajevima osoba je posle kontakta sa moštima Sveca čudotvorno izlečena. Zato je važno da Svetac ima moć da komunicira sa Bogom u ime poklonika.

5. Proces proglašavanja Sveca

Sada ćemo se dotaći nekih popularnih načina proglašavanja Sveca.

 • Formalna / Neformalna procedura: Ako osoba ispunjava kriterijume religije, generalno prolazi ili kroz formalnu, ili kroz neformalnu proceduru proglašavanja za Sveca. Ova formalna procedura je na primer, u Rimo- Katoličkoj crkvi, poznata kao kanonizacija. U nekim slučajevima ona može da traje godinama.
 • Ljudi koji sprovode postupak procene nisu Sveci: U najvećem broju slučajeva, ljudi koji sprovode ove formalne i neformalne procedure proglašavanja Sveca, nisu Sveci već su samo religiozni ljudi, ili ljudi na institucionalno višim pozicijama u nekoj religiji.
 • Glas naroda: U nekim slučajevima presudan je samo glas naroda u kojem je osoba bila veoma popularna.
 • Usredsređenost na religiju: Bez obzira o kojoj je religiji reč, ljudi generalno dodeljuju titulu Sveca osobi koja pripada samo toj religiji. Obično ne uzimaju u obzir mogućnost da Svetac može da pripada drugoj religiji, ili kulturi.
 • Pokazivanje natprirodnih moći: U nekim slučajevima ljudi postaju samozvani Sveci i mnogi ljudi će ih možda pratiti ako pokažu natprirodne moći dobijene kroz određenu duhovnu praksu.

6. Definicija Sveca prema duhovnoj nauci

Kako bismo videli duhovnu zrelost, ili duhovni nivo osobe na skali od 1 do100% gde je Bog 100%, istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci smo korištenjem razvijenog šestog čula otkrili da je duhovni nivo prosečne osobe u današnjem svetu na oko 20%.

Isto tako, istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci smo otkrili da je preko 80% svetske populacije ispod duhovnog nivoa od 35%.Prema duhovnoj nauci, osoba je dostojna imena Sveca kada dostigne  duhovni nivo od barem 70% bez obzira na religiju, ili put duhovne prakse. Kada objasnimo od čega se kao ljudska bića sastojimo, daćemo objašnjenje  pojma duhovnog nivoa.

7. Od čega smo sačinjeni?

Kao ljudska bića sačinjeni smo od sledećih delova:

 • Fizičko telo koje uključuje naše fizičko telo i pet čula: dodira, ukusa, sluha, mirisa i vida.
 • Um koji se sastoji od svesnog i podsvesnog uma. Um je izvor svih naših osećanja i emocija.
 • Intelekt koji daje sposobnost obrade informacija.
 • Suptilni ego koji nam daje osećaj odvojenosti od Boga
 • Duša koja je Božji princip u svakome od nas.

Šta je ego? Prva četiri dela čine ego, ili osećaj da smo odvojeni od Boga. Duša je duhovni, ili Božji princip u svakome od nas. Prema duhovnoj nauci duša je pravo, istinito, stanje naše svesti.

8. Šta određuje duhovnu zrelost, duhovnu uzvišenost, ili duhovni nivo?

‘Duhovna uzvišenost’, ili duhovna zrelost, ili duhovni nivo osobe zavisi od toga koliko se ona poistovećuje sa dušom, ili ima doživljaj duše u sebi, ili koliko se odvaja od Boga poistovećivanjem sa svojim čulima, umom i intelektom sa kojima je rođena, odnosno sa svojim egom.

9. Još informacija o Svecima

Svetac je, iz prethodno navedenih razloga, osoba koja ima veoma mali ego, jer oseća Boga u sebi i posmatra druge kao Božji princip u njima.

10. Kako neko može da postane Svetac?

Jedini način za podizanje svog duhovnog nivoa je progresivna duhovna praksa viših nivoa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Molimo vas da pogledate ostala SSRF predavanja gde su ovi principi detaljno objašnjeni.

Hvala vam na sudelovanju i radujemo se susretu s vama u našoj sledećoj on-line prezentaciji.