Kako se moliti


Rezime

U ovom članku se govori o tome kako deluju molitve i kako da se molimo. Postoje dva tipa molitve – radi svetovne koristi i za duhovni rast. U skladu sa tim, različit aspekt Boga odgovara na različite molitve. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da čak i negativne energije mogu da odgovaraju na naše molitve, i to na našu štetu! Duhovni nivo osobe je jedini i najvažniji faktor koji osigurava da molitve te osobe budu uslišene. Molitva za mir u svetu, iako plemenita misao, najverovatnije neće biti uslišena zbog nedostatka duhovnog nivoa ljudi koji se mole. Paradoksalno, ljudi koji zaista mogu da utiču na promenu samo jednom molitvom su Sveci, ali za njih molitva nema mnogo značaja, jer su stalno u potpunom skladu sa Božjom voljom i ne vide je odvojeno od Svoje volje. I na kraju, položaj u kome se molimo takođe doprinosi tome da li će molitva biti uslišena, ili ne.

1. Kako molitve deluju?

Suočeni sa teškim, ili nepremostivim situacijama u svakodnevnom životu, kao što su gubitak nekog bogatstva, neizlečiva bolest, veliki finansijski problemi, itd. ljudi se mole Bogu, ili nekom Njegovom aspektu poznatom i kao Božanstvo. To su molitve sa materijalnim, ili svetovnim očekivanjima.

Tragaoci za Istinom, čiji je glavni fokus u životu duhovni rast, takođe se redovno mole Bogu, ne samo u teškim već i u običnim dnevnim situacijama. Njihove molitve, međutim, nisu vezane za svetovna očekivanja već za njihov duhovni rast i izgovaraju ih kao deo svoje duhovne prakse.

Ovaj članak objašnjava kako obe vrste molitvi bivaju uslišene.

Da biste bolje razumeli ovaj članak molimo vas pročitajte:

Važno je da napomenemo da svaki put kada imamo problem, ili poteškoću u životu, njihov stvarni uzrok može biti fizičke, mentalne, ili duhovne prirode. Istraživanje koje je sprovela Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF) pokazuje da je stvarni uzrok do 80% problema u životu u duhovnoj dimenziji. Sudbina i suptilna tela preminulih predaka su dva veoma važna faktora među duhovnim uzrocima problema u životu.

2. Kako molitve bivaju uslišene?

2.1 Ko odgovara na naše molitve?

 • Sledeći dijagram pokazuje ko odgovara na naše molitve zavisno od vrste molitve. Generalno, molitva se razlikuje zavisno od duhovnog nivoa osobe. Na primer, osoba koja je na duhovnom nivou od 30% češće će da se moli  za svetovne stvari. Osoba koja je na duhovnom nivou od 50% češće će da se moli za svoj duhovni napredak. U skladu sa tim, na molitve odgovaraju različite suptilne energije u Univerzumu. Interesantno je da čak i negativne energije odgovaraju na molitve u slučaju kada se moli da se nekom dogodi neka šteta, ili kada žele da osobu podrede svom uticaju tako što joj prvo ispune želje. Na primer, kao što je prikazano na dijagramu, osobi koja se moli za smrt druge osobe će pomoći negativni suptilni entitet iz četvrtog regiona Pakla. Na molitve za svetovnu korist obično odgovaraju niža Božanstva, ili niže pozitivne energije. Molitve za duhovni rast bivaju uslišene od Božanstava višeg nivoa, ili viših pozitivnih energija.

   

   

 • Kada se Bogu, ili određenom Božanstvu pomolimo sa očekivanjem kao što je dobijanje posla ili ozdravljenje, na naše molitve, kako je ranije objašnjeno, odgovaraju Božanstva nižeg nivoa, ili niže pozitivne energije. Uzmimo primer osobe koja se intenzivno molila da dobije posao. Ako je sudbina te osobe da 5 godina bude bez posla, onda niže pozitivne energije, ili Božanstva nižeg nivoa mogu da odgovore na molitvu tako što će da pomere ovaj petogodišnji period bez posla umesto da se desi kada je predviđeno, za kasnije u budućnosti te osobe. Tako osoba svejedno mora kad tad da prođe kroz period u kojoj će biti bez posla. (Ovo se dešava zato što bez obzira na sve, osoba mora da proživi svoju sudbinu, a sudbina može biti prevaziđena samo obavljanjem duhovne prakse).
 • Ponekad Božanstva višeg nivoa pomažu tragaocu za Istinom u svetovnoj situaciji ako ta situacija predstavlja prepreku u njegovom duhovnom rastu.

2.2 Kako molitve bivaju uslišene?

 • Kada se osoba moli, intenzivno se seća Boga i sa Njim vodi intimni razgovor o stvarima koje su joj srcu vrlo bliske. Prema zakonu refleksne reakcije i Bog oseća bliskost sa tom osobom.
 • Molitve imaju sposobnost da aktiviraju Božanske principe (aspekte Boga) u Univerzumu. Kada neko zajedno sa molitvom izrazi i zahvalnost prikupljaju se najsuptilnije frekvencije. Ove frekvencije imaju sposobnost ne samo da aktiviraju već i dotaknu Božanstvo,  tako da se Božanski princip brže aktivira. Ovo aktiviranje Božanskog principa (aspekta Boga) dovodi do uslišavanja molitvi. Božanstva uslišavaju molitvu pomoću snage svoje namere. Pogledajte članak o tome ko je Božanstvo?

  Primeri molitvi praćenih zahvalnošću:

  • Bože molim te dozvoli da dobijem ovaj posao, zaista mi je potreban. Bože, zahvalan sam ti što si mi poslao misao da se pomolim.
  • Bože, dozvoli mi da sve aktivnosti u današnjem danu obavim kao svoju duhovnu praksu. Bože, zahvalan sam ti što si mi podario ovu misao i što si kroz mene izrekao ovu molitvu.
 • Molitve privlače suptilne Božanske frekvencije prema osobi i kao rezultat, omotač rađe i tame oko osobe bude uništen. Tako okruženje oko te osobe postaje više satvik. Obzirom da je oko osobe povećana satva komponenta, smanjuje se broj njenih misli i one takođe postaju satvik. Ovo se desi zato što okruženje utiče na um.
 • Molitva povećava čestice osnovne suptilne satva komponente u omotaču vitalnog tela. Kada izrazimo zahvalnost, čestice osnovne suptilne satva komponente u omotaču mentalnog tela se povećaju. Tako molitva praćena zahvalnošću doprinosi duhovnom pročišćenju omotača vitalnog i mentalnog tela.Za više informacija o vitalnom i mentalnom telu pogledajte objašnjenje – „Od čega omotacse sastojimo?“Zahvaljujući duhovnom pročišćenju omotača vitalnog i mentalnog tela počinje uništavanje impresija u oba omotača. Zajedno sa smanjenjem broja impresija, smanjuju se misli o samom sebi i privlačnost koju osećamo prema svetovnim stvarima (Maji ili Velikoj Iluziji). Ovo dalje vodi ka povećavanju želje za Bogom i žudnje da se spojimo sa Njim. Pored toga, obzirom da su oba omotača pročišćena, negativne energije ne mogu ući u telo.

  Pročitajte članak – Kako pojanje pomaže pročišćenju impresija u našem umu.

 • Kada se molimo, mi prihvatamo našu nesposobnost da sami rešimo problem, pa obzirom da sebe vidimo kao „inferiornije“, naš ego se smanjuje. Sa smanjenjem ega privremeno raste duhovni nivo i dolazi do privremenog povećanja osnovne suptilne satva komponente. Nadalje, izražavanje zahvalnosti stvara osećaj poniznosti u nama što ima još veći pozitivni efekat na naš duhovni nivo. Tako se naša komunikacija sa Bogom popravlja. Ovo povećanje osnovne suptilne satva komponente samo po sebi povećava naš kapacitet da rešimo, ili prihvatimo problem.

 3. Kada naše molitve imaju efekta?

U našem životu je 65% događaja sudbinski određeno. Sudbinski događaji su događaji nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. Molimo vas pročitajte članak o sudbini i slobodnoj volji.

Sudbinski događaji u našem životu, dobri ili loši, moraju da se dese. Loši sudbinski događaji mogu biti bolest, ili loš brak. Prosečna osoba se uglavnom moli Bogu onda kada joj se dese loše stvari. Moli se Bogu da otkloni tu lošu stvar. Videli smo međutim da naše molitve ne budu uvek uslišene. Pogledajte članak – Sudbina kao duhovni stvarni uzrok problema u životu.

Kakav je onda zakon? Kada molitva može da otkloni loš sudbinski događaj tako da se on uopšte ne dogodi, ili da budemo zaštićeni od njega?

Po pravilu se dešava sledeće:

 • Ako je molitva jača od intenziteta sudbinskog događaja, onda će molitva biti uslišena.
 • Ako je intenzitet sudbine jači od molitve, molitva će biti uslišena samo delimično, ili neće biti uopšte uslišena.

4. Šta određuje efikasnost nečije molitve?

Sledeći faktori doprinose efikasnosti molitve:

 • Duhovni nivo osobe koja se moli – što je viši nečiji duhovni nivo to je njegova molitva efikasnija
 • Kvalitet molitve – da li je molitva mehanička, iz srca, ili sa duhovnom emocijom (bhavom) tragaoca za Istinom
 • Za šta se osoba moli (za sebe ili za druge) – kada se molimo za druge potrebna je mnogo veća duhovna snaga. Što je veći broj ljudi na koje molitva utiče to će biti potrebna veća duhovna snaga da bi se ostvario željeni rezultat. Samo Sveci višeg reda mogu da proizvedu promenu u društvu.
 • Ego – Niži ego doprinosi efikasnosti molitve
 • U kom položaju (mudri) se osoba moli? Ovaj faktor je kod većine ljudi jedan od najvažnijih, jer najviše ljudi ima ostale, prethodno navedene faktore, manje zastupljene.

4.1 Duhovni nivo osobe i molitva

Duhovni nivo osobe koja se moli je jedan od glavnih kriterijuma koji određuju efikasnost molitve.

 • Za tragaoce sa duhovnim nivoom od preko 60% molitva nije potrebna. Oni su vođeni duhovnom emocijom/osećajem da se „sve događa prema Božjoj volji“. Oni zapravo doživljavaju da se sve u njihovim životima događa i osigurava zahvaljujući Božjoj milosti. Njihov um je u stalnom stanju zahvalnosti Bogu. Jednom kad se dostigne ovo stanje, molitva više nije potrebna.
 • Molitvama ljudi koji su na duhovnom nivou ispod 30% nedostaje snaga i u najboljem slučaju one im donose samo psihološku korist. Razlog tome je što im je ego suviše visok da bi njihove molitve mogle dostići Božanski princip.
 • Iz ovoga možemo da vidimo da molitve imaju najviše efekta kod ljudi čiji je duhovni nivo između 30- 60%.

Pogledajte članak ‘Podela svetske populacije prema duhovnom nivou’.

S vremena na vreme čujemo pozive raznih ljudi da se okupimo i molimo za mir u svetu, ili za plemenite ciljeve kao što je smanjenje globalnog zagrevanja. Iz perspektive aktuelnih saznanja, ovo je u najboljem slučaju trud na psihološkom nivou. Razlog tome je činjenica da svi glavni svetski događaji imaju jaku duhovnu osnovu i mogu biti nadvladani samo duhovnim trudom visoko duhovno razvijenih ljudi kao što su Sveci višeg reda. Čak i ako bi se okupili milioni ljudi (prosečnog duhovnog nivoa) i pomolili se za isti svetovni događaj, njihov pokušaj bio bi ravan pokušaju mrava da podignu veliku stenu.

Napomena: Neki ljudi bi mogli da pomisle, ako Sveci mogu da utiču na globalnu promenu, zašto onda ne osiguraju mir u svetu, ili smanjenje globalnog zagrevanja? Paradoks je u tome što iako Sveci imaju duhovnu moć da utiču na svetovne događaje, Oni imaju i duhovnu emociju da samo Bog zna šta je najbolje. Pored toga,obzirom da se nalaze u „stavu posmatrača“ (sakšibhav) po svojoj prirodi se ne mešaju u Božji plan već su sa Njegovim planom u potpunom skladu. Oni imaju potpunu svest da se, prema Božjoj volji, sve događa prema ličnoj i kolektivnoj sudbini. (Sudbinski događaji su oni događaji koji nam se u životu događaju zbog naših dela iz prošlosti, bilo iz ovog, ili prethodnih života).

5. Koji je najbolji položaj za molitvu?

SSRF putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci preporučuje sledeći položaj (mudru) kao položaj u kome putem molitve dobijamo maksimum Božanske energije.

Sledeći prikazani suptini dijagram pokazuje dve faze u ovom položaju (mudri) i šta se ustvari događa na duhovnom nivou kada se neko moli.

5.1 Objašnjenje prvog položaja za molitvu (mudre)

Stage1-of-prayer-mudra-Cro

Prva faza u ovom položaju (mudri) je podizanje ruku u molitvu sa palčevima koji lagano dodiruju deo između obrva ili  Adnija čakru (centar duhovne energije na sredini linije koja spaja obrve). Najbolje je da započnemo molitvu kada smo već u ovom položaju.

Saginjanjem glave u ovaj položaj za molitvu, u nama se budi duhovna emocija predavanja. Zauzvrat, ovo aktivira odgovarajuće suptilne frekvence Božanstava iz Univerzuma. Ove Božanske frekvence ulaze kroz vrhove naših prstiju koji imaju ulogu prijemnika. Ove Božanske frekvencije se zatim kanališu u naše telo kroz palac do Adnija čakre. Rezultat je porast pozitivne duhovne energije u nama zbog koga se osećamo lakšim, ili oslobođenim od simptoma fizičke, ili mentalne napetosti.

5.2 Objašnjenje drugog položaja za molitvu (mudre)

Stage2-of-prayer-mudra-Cro

Po završetku molitve bi trebalo zauzeti drugi mudra položaj, kao što je prikazano na dijagramu. To znači da umesto da odmah spustimo ruke posle molitve, treba da ih stavimo na sredinu grudi na takav način da zglobovi šaka dodiruju grudi. Ovo olakšava proces potpunijeg upijanja Božanske svesnosti Božanskih principa. Tako inicijalna Božanska svesnost Božanskog principa koja je ušla u vrhove prstiju sada takođe dolazi do predela grudi Anahat čakre. Kao i Adnija čakra, Anahat čakra takođe prima satva frekvencije. Dodirivanjem grudi zglobovima šaka, Anahat čakra se aktivira i pomaže da se upija više satva frekvencija. Kada je aktivirana, Anahat čakra budi tragaočevu duhovnu emociju i posvećenost.

U ovoj fazi mudre, čovek treba da bude u introspekciji i usredsređen na iskustvo Božjeg prisustva.

5.2.1 Pravilan položaj glave tokom molitve

Prayer-position-Cro
Prayer-position-in-focus-Cro

Napomene:

 • Telo treba da bude savijeno, a ne uspravno

   

 • Prsti treba da budu paralelni sa čelom. Prsti ne treba da budu ukočeni nego opušteni.

   

 • Prsti treba da se dodiruju – ne da se rašire

   

 • Palac treba lagano da dodiruje predeo Adnija čakre

   

 • Ruke treba da budu nežno spojene – neznatan prostor između dlanova. U slučaju tragaoca na duhovnom nivou iznad 50%, nije potreban prostor između dlanova.

5.3 Molitva sa duhovnom emocijom

Sledeći suptilni dijagram pokazuje šta se dešava kada se osoba na duhovnom nivou od 50% moli sa duhovnom emocijom. Najvažnije je da napomenemo da ljudi koji se nalaze u blizini takođe dobijaju korist od Božanske svesnosti kojoj pristupa ta osoba. (Obratiti pažnju na deo dijagrama koji pokazuje 5% frekvenci Božanske svesnosti (Čaitanije) osobođene iz tela). Zbog ovoga je primećeno da dok se ljudi mole sa duhovnom emocijom, takođe se aktivira duhovna emocija u drugima koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Praying-with-sp-emotion-Cro

5.4 Da li svaki put kada se molimo treba da zauzmemo ovaj položaj?

Ako je osoba na višem duhovnom nivou (preko 50%) ona počinje da prima Božanske suptilne (neopipljive) frekvencije direktno kroz Bramarandru. Bramarandra je suptilni otvor iznad čakre na temenu glave (prema duhovnoj nauci Kunḍalinī Joge) koja ima pristup do Univerzalnog Uma i Intelekta. Ovaj suptilni otvor je zatvoren kod ljudi nižeg duhovnog nivoa. Osnovni faktor koji pomaže otvaranju Bramarandre je niži stepen ega. Kada je neko na ovom nivou duhovnog rasta, potreba za ovim položajem (mudrom) tokom molitve kako je prethodno opisano postaje vremenom sve manja.

Ipak, ako osoba na duhovnom nivou od 50% – 80% upotpuni svoju molitvu ovim preporučenim položajem- mudrom, ona dobija blagodat dodatne Božanske svesnosti. Ova dodatna blagodat je za 30% veća u slučaju osoba na duhovnom nivou od 50% i proporcionalno se smanjuje kako duhovni nivo raste.

Kako većina ljudi nije na visokom duhovnom nivou, oni nisu sposobni da prime Božanske frekvencije kroz Bramarandru. Većina ljudi (nivo od 30-60%) su ipak sposobni da prime suptilne frekvencije kroz vrhove prstiju (iako u puno manjoj meri), jer su naši prsti veoma osetljivi za prihvatanje i slanje suptilnih energija. Za ovu grupu ljudi je najbolje da koriste položaj za molitvu- mudru koja je predložena u ovom članku. Ukoliko svi drugi faktori ostanu jednaki, koristeći preporučeni položaj (mudru) prilikom molitve, molitva će biti za 20% efikasnija  kad  se zauzme ovaj položaj.

5.5 Upoređivanje efikasnosti različitih položaja za molitvu

Sledi prikaz različitih položaja ruku tokom molitve.  Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci različitih položaja ruku (mudri) prilikom molitve, došli smo do sledećih zaključaka kada je efikasnost molitve u pitanju.

Efficacy of varioius prayer positions

Napomene:

 1. Nivo od 100% označava dobijanje potpune duhovne koristi koja ima za rezultat spoznaju Boga
 2. Nivo ispoljenosti Božanskih principa, tj. Božanstva visokog, srednjeg, ili nižeg nivoa
 3. Procenat pristupa Božanskom principu
 4. Ovo pokazuje mogućnost da negativna energija ometa molitvu i umanji tragaočevu veru. Negativne energije ometaju molitvu da ona ne bi bila uslišena i tako narušavaju tragaočevu veru.

Pokušajte sami da napravite suptilni eksperiment u kome ćete izreći istu molitvu u svakoj od prethodno navedenih mudri posebno.

U nekim slučajevima ljudi se drže za ruke tokom molitve. Ni ovo nije duhovno ispravna praksa, jer ako je osoba pored vas pod uticajem negativnih energija veća je verovatnost da će crne energije biti prenete na vas.

6. Najvažniji zaključci o mehanizmu molitve

 • Duhovni nivo osobe određuje da li se osoba moli za duhovni rast, ili za svetovnu korist. U zavisnosti od vrste molitve, Božanstva višeg, ili nižeg nivoa odgovaraju na molitve.
 • Duhovna emocija sa kojom se neko moli ima pozitivan uticaj na efikasnost molitve.
 • U zavisnosti od toga koja se mudra koristi, varira i korist koju neko dobija od molitve.
 • Ako su sve druge okolnosti jednake, korišćenje preporučene mudre (položaja) za molitvu pomaže da se za 20% povećaju šanse da molitva bude uslišena.
 • Molitve ljudi nižeg duhovnog nivoa za stvari koje pogađaju širu populaciju, kao što su mir u svetu, ili smanjenje globalnog zagrevanja nemaju efekta.
 • Izražavanje zahvalnosti pojačava efikasnost molitve.