Svetovna molitva (sa očekivanjima) i duhovna molitva (bez očekivanja)

 

Postoje dve vrste molitve u zavisnosti od namere iza molitve.

 

1. Molitva sa svetovnim očekivanjem

Ovo je najčešći oblik molitve. Ova vrsta molitve je izrečena sa očekivanjem da se ostvare neke svetovne potrebe. Ovakva molitva može, ali ne mora, biti propraćena bilo kojom drugom duhovnom praksom.

Neke od molitvi sa svetovnim očekivanjima bi uključile molbe za:

 • Fizičke materijalne potrebe kao što su posao, partner, dete, itd.
 • Suptilne materijalne potrebe kao što su opravak od bolesti, sreća, itd.

Molitve koje su izrečene sa očekivanjem neke svetovne dobrobiti obično koriste ljudi u inicijalnoj fazi svog duhovnog putovanja. Čak i oni čije su molitve za neku svetovnu dobrobit uslišene, u inicijalnoj su fazi svog duhovnog putovanja. Razlog za to je što se ljudi u odmaklim fazama duhovnog razvoja mole samo za svoj duhovni rast, kako je objašnjeno u sledećem poglavlju.

Kada se molimo za našu svetovnu dobrobit ili svetovnu dobrobit drugih, molitva može biti uslišena, ali mi tada potrošimo našu duhovnu energiju dobijenu duhovnom praksom. Ova duhovna energija može da bude iz sadašnjeg ili iz ranijih života.

Ljudi koji tokom svog života nastavljaju da se mole sa svetovnim očekivanjima, koriste molitvu kao alatku kako bi od Boga dobili nešto sitno, radije nego da povećaju duhovnu praksu, i tako zadobili sveobuhvatnu, neprestanu Božju milost. Važan nedostatak ove vrste molitve je to što ljudi teže da ostanu zarobljeni u svetovnim željama i potrebama umesto da ih prevazilaze i predaju se Božjoj volji i tako budu u stanju da se oslone na to da će  On da se pobrine  za njih prema njihovim potrebama (a ne prema ličnim željama).

2. Duhovna molitva bez svetovnog očekivanja (za duhovni rast)

Na ovaj način se mole tragaoci za Istinom koji su ozbiljni na svom duhovnom putu. U ovakvim molitvama se takođe Bogu obraćamo sa nekom molbom, ali ne sa svetovnim očekivanjima. Očekivanje tragaoca je da bude sposoban da bolje obavlja duhovnu praksu kako bi postigao duhovni napredak. Tragaoci  mogu da se  mole i za uklanjanje prepreka u njihovoj duhovnoj praksi, smanjenje njihovog ega, itd.

 

Tragaoci koji se mole bez svetovnih očekivanja imaju dvostruku korist, blagosloveni su napretkom i njihove materijalne težnje su zadovoljene prema potrebama. Osoba koja se molitvom predaje je u stanju da pristupi mnogo većoj Božjoj milosti nego osoba koja se moli sa svetovnim očekivanjima. Predavanje takođe doprinosi smirenju uma, intelekta i ega. Ova oba faktora dovode do brzog duhovnog napretka.

3. Upoređivanje ove dve vrste molitve

Molitva sa svetovnim očekivanjima

Duhovna molitva bez svetovnih
očekivanja (za duhovni rast)

 • Molitva može biti uslišena ako sudbina te osobe ne određuje drugačije
 • Uvek će biti uslišena u zavisnosti od intenziteta molitve i duhovnog nivoa te osobe
 • Duhovna energija je potrošena
 • Duhovna energija nije potrošena
 • Nema duhovnog napretka
 • Osoba duhovno napreduje i svetovne potrebe su zadovoljene po Božjoj želji

4. Kako se menjaju molitve s obzirom na duhovni rast tragaoca

Aspekt Života

Svetovna molitva sa očekivanjima

Duhovna molitva bez očekivanja
(za duhovni rast)

 • Posao

Bože, upravo sam završio razgovor, molim te daj mi da dobijem posao. Zaista, zaista mi je potreban!

Bože, upravo sam završio razgovor i ostavljam rezultat Tebi na noge. Molim te, podari mi snagu da prihvatim rezultat po Tvojoj volji.

 • Pronalaženje partnera

Bože, volim ovu osobu. Molim te učini da i ta osoba jednako voli mene, ako ne i više.

Bože, ti najbolje znaš da li mi je ova osoba suđena. Ja takođe znam da pronalaženje partnera u ovom životu zavisi od moje sudbine. Ali molim te zaštiti moju duhovnu praksu u svakom slučaju.

 • Bolest

Bože, ne mogu da podnesem ovu bolest, molim te izleči me.

Bože, molim te daj mi snagu da podnesem ovu bolest tako da me ne ometa u mojoj duhovnoj praksi.

 • Bolest deteta

Bože, molim te spasi moje dete. Uradiću sve. Ako spasiš moje dete, doniraću sirotište sa pola svoje sledeće plate.

Bože, moje dete je ozbiljno bolesno. Učinili smo sve što smo mogli. Znam da ga Ti voliš mnogo više nego ja – predajem ga Tebi na noge.

 • Bolan period u životu

Bože, ovo je najbolniji period mog života. Molim te, sačuvaj me od njega.

Bože, molim te daj mi snage da podnesem bol i dopusti mi da naučim ono što trebam da naučim na ovom duhovnom nivou. Molim te, dozvoli mi da obavljam duhovnu praksu bez ometanja.

 • Srećan period u životu

Obično nema molitve

Bože, molim te daj mi da se setim Tebe u svojoj sreći i toga da si me Ti njome blagoslovio. Neka težim za Tobom kao kad sam nesrećan.

 • Duhovna praksa
Obično nema molitve

Bože, hvala Ti što mi daješ novi dan da obavljam duhovnu praksu. Molim Te, dozvoli mi da Ti služim po Tvojoj volji, pokloni mi mogućnost da poboljšam svoju duhovnu praksu.

 

5. Kratak pregled

Ukratko, prilikom molitve moramo da imamo na umu sledeće opšte pravilo:

 • Ako su molitve za poboljšanje pet čula, uma i intelekta, to su molitve sa svetovnim očekivanjima
 • Ako su molitve vezane za trud da se doživi Duša (tj. Bog u nama), to su  molitve bez svetovnih očekivanja.