Uvod

Svet se u poslednje vreme suočava sa klimatskim promenama i prirodnim katastrofama ogromnih razmera. Prema duhovnoj nauci, uzrok globalnog zagrevanja je ciklični proces koji se s vremena na vreme pojavljuje u Univerzumu. Dosadašnje posledice globalnog zagrevanja su samo početak destruktivne faze čiji će intenzitet da se poveća u sledećih 5-10 godina. Destruktivna faza ciklusa se ogleda u lošem odnosu ljudi prema prirodi. Današnji loš odnos je rezultat smanjene duhovne svesti kod ljudi, zbog čega je smanjena njihova sposobnost da zadobiju zaštitu od uticaja negativnih energija. Duhovna praksa je jedini način da se pročisti naš um koji je zaprljan na suptilnom nivou.

Da biste razumeli ovaj članak, molimo vas pročitajte:

1. Posledice globalnog zagrevanja: povećanje intenziteta prirodnih katastrofa

Tokom prošle decenije smo širom sveta osetili povećanje intenziteta prirodnih katastrofa. Putem medija, a neki od nas i kroz iskustvo iz prve ruke, postali smo svedoci strašne sile prirode. Pre nekoliko godina su se dogodile prirodne katastrofe kao što su cunami u Aziji, zemljotres u Pakistanu i uragan Sendi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove prirodne katastrofe su izazvale neprocenjivu štetu i gubitak mnogih života zbog kojih su se svima nama urezale u pamćenje.

Statistike koje su objavljene u okviru Međunarodne strategije za smanjenje rizika od katastrofa (inicijative Ujedinjenih Nacija) i Centra za istraživanje epidemiologije katastrofa, pokazuju da je do povećanja broja prirodnih katastrofa došlo posebno tokom poslednje decenije.

Klimatske promene

Najprestižnije svetske naučne institucije se takođe slažu da Zemlja postaje toplija. IPCC, naučna komisija Ujedinjenih Nacija za klimatske promene je 2007. izjavila da je u prošlom veku došlo do povećanja temperature na Zemlji za tri četvrtine stepena Celzijusovih, s tim da se veći deo posledica globalnog zagrevanja odvija u zadnjih nekoliko decenija. Neke naučne akademije tvrde da je ljudska aktivnost odigrala ključnu ulogu u prouzrokovanju globalnog zagrevanja kroz protekle decenije. Savremeni naučnici kažu da zbog ljudske aktivnosti dolazi do otpuštanja milijardi tona izduvnih gasova u atmosferu.

Ali šta zapravo prouzrokuje globalno zagrevanje? Zašto se intenzitet prirodnih katastrofa povećava? Na koji način čovečanstvo utiče na klimatske promene? Da li su izduvni gasovi glavni uzrok globalnog zagrevanja? Sproveli smo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci da bismo otkrili prave uzroke klimatskih promena i povećanja intenziteta prirodnih katastrofa.

2. Šta prouzrokuje globalno zagrevanje? Glavni uzroci koji izazivaju prirodne katastrofe i povećanje njihovog intenziteta

Istraživanjem koje je sprovela Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) putem visoko razvijenog šestog čula, holističkim pristupom analizirane su sve tri dimenzije (tj. fizička, psihološka i duhovna) da bi se razumeli osnovni razlozi klimatskih promena i povećanje intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa.

klimatske-promene-uzroci
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Priroda ovih osnovnih uzroka je objašnjena u nastavku.

2.1 Uzroci klimatskih promena i prirodnih katastrofa – ciklične promene 30%

Mnogi geografi nas uveravaju da povećani intenzitet svih prirodnih katastrofa i temperature na Zemlji nisu ništa drugo nego deo prirodnog ciklusa na našoj planeti. Kažu da su nas slični ciklusi u prošlosti vodili u ledena doba i isto tako vraćali nazad iz njih. Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci smo saznali da ciklične promene zaista čine 30% stvarnog uzroka globalnog zagrevanja i prirodnih katastrofa kojima smo svedoci danas (2011) i da one u stvari jesu njihov osnovni uzrok.

Duhovna nauka se oslanja na večne i univerzalne duhovne zakone da bi objasnila ciklične promene koje prouzrokuju globalno zagrevanje i klimatske promene. Ovde ćemo sa gledišta duhovne nauke objasniti zašto se na Zemlji događaju ciklične promene.

Prema zakonu prirode sve što je stvoreno se održava i na kraju bude uništeno. To je zakon Stvaranja, Održanja i Uništenja. Na primer, venac Himalaja je stvoren, sada je u periodu održanja, i na kraju će biti i uništen. Zato, kad god je nešto na ovom svetu stvoreno, posle određenog vremena održanja, očekuje se da će u nekom trenutku biti i uništeno. Samo Tvorac tj. Bog ostaje stalan i nepromenljiv.

Razaranje može da se javi u mnogim oblicima, a prirodne katastrofe su jedna od njih. Ljudski rod svojim ponašanjem ponekad utiče na ovaj proces cikličnog razaranja, što može da kulminira ratom i pustošenjem, i to čini preostalih 70%.

Klimatske promene kroz ere

Vreme trajanja Univerzuma podeljeno je u četiri Ere. U prvoj eri, tj. Satjajugi, prevladavala je osnovna suptilna satva komponenta. Kada u okolini prevladava satva, ciklične promene su blaže. Kako su ere napredovale došlo je do smanjenja satva komponente, što je kao rezultat dalo ciklične promene većih amplituda. U Kalijugi, gde prevladava osnovna suptilna rađa  komponentaciklične promene stvaranja, održavanja i uništenja su prilično dramatične. Uništenju doprinose povećan broj prirodnih nesreća, bolesti i ratova. Mi se nalazimo u sredini najniže faze uništenja, u jednom od mini razdoblja Kalijuge (Era razdora). Svako mini razdoblje traje otprilike 1000 godina.

Poslednje mini razdoblje može biti čak i pogoršano ako ljudski rod poveća rađu i tamu  u svetu. Ovo je razmotreno u odeljku 2.2.

2.2 Uzroci klimatskih promena i prirodnih katastrofa – veza između ljudskog roda i prirode: 70%

Čovek i priroda utiču jedno na drugo. Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci smo saznali da ljudi vrše uticaj na prirodu do 90%, dok priroda reaguje loše na ljudski uticaj samo u meri do 10%.

2.2.1 Činjenice globalnog zagrevanja: Uticaj čoveka na prirodu

Zapitali smo se odakle proizilazi taj snažan uticaj čoveka na prirodu i saznali da je fizičke, psihološke i duhovne prirode.

Na fizičkom nivou: 19%

Globalno zagrevanje - fizički nivo

To se događa zbog prekomerne seče stabala, izlivanja nafte, emisije gasova iz fabrika i sl.

Na psihološkom nivou: 19%

Globalno zagrevanje - psihološki nivo

Zašto ljudi povećavaju efekat staklene bašte i zagađuju planetu? Odgovor leži u ljudskom umu.

osnovne suptilne komponenteSvako od nas se sastoji od tri osnovne suptilne komponente (trigune). Različite kombinacije ove tri osnovne suptilne komponente određuju čovekovu osnovnu prirodu (ličnost).

Kvaliteti nečije ličnosti kao što su urednost, čistoća, iskrenost, smirenost, velikodušnost, poniznost i sl. oslikavaju dominantnost satva komponente.

Međutim, danas u prosečnoj osobi dominira tama komponenta koju karakterišu mane karaktera kao što su sebičnost, pohlepa, bes, agresivnost, posesivnost, itd.

Zato ljudi besomučno izrabljuju prirodne resurse na Zemlji.

 

 

Na duhovnom nivou: 25%

Globalno zagrevanje - duhovni nivo

Globalno zagrevanje - pravičnost

Naše ponašanje je u velikoj meri uslovljeno našom duhovnom zrelošću, ili duhovnim nivoom.

Na primer, Svetac na 70% duhovnog nivoa po pravilu poštuje sva živa bića, jer u njima vidi Boga i s ljubavlju brine o svemu, od živih bića do neživih objekata. Štaviše, duhovna ljubav Sveca prema celom čovečanstvu neguje, inspiriše i motiviše i druge da razviju takvu vrstu ekspanzivnosti u sebi.

Nasuprot tome, ljudi na nižem duhovnom nivou (npr. 20%) imaju visok ego i sebično žele da ostvare samo sopstvenu sreću, često na račun prirode, ljudi, i drugih živih bića. Njihovo ponašanje i niska duhovna svest dovodi do nepravičnosti u današnjem svetu.

Kao posledica toga, povećava se rađa-tama u okolini, što je poznato i kao duhovno zagađenje. Negativne energije iz suptilnih ili duhovnih dimenzija iskorišćavaju povećanje rađe i tame u ljudima. Njima je relativno lako da zaposednu ljude koji su skloniji rađi i tami i nateraju ih da se ponašaju kao životinje. Time se dodatno povećavaju rađa i tama u društvu.

Pročitajte članak: Kako negativne energije ometaju ili zaposedaju osobu?

2.2.2 Činjenice globalnog zagrevanja : Uticaj prirode na čoveka: 7%

Uticaj prirode na čoveka nije ništa drugo nego odgovor prirode na ljudsko loše ponašanje.

Primer 1: Kao posledica zagađenja okeana izlivanjem nafte dolazi do sve manjeg isparavanja vode.

> Primer 2: Ako je voda zagađena, biljke koje stvaraju kiseonik stradaju i dolazi do smanjenja količine kiseonika na Zemlji.

Priroda može da reaguje na ljudsko izrabljivanje na bilo koji drugi način. Njena reakcija ne mora obavezno biti u onom obliku u kome je čovek uticao na nju.

2.2.3 Činjenice globalnog zagrevanja: Šta se događa kada se povećaju rađa i tama komponente?

Kao što prljavština i dim zagađuju na fizičkom nivou, tako su rađa i tama zagađivači na suptilnom, neopipljivom nivou. Kao što smo ranije spomenuli, opšte odsustvo duhovne prakse i nepravičnost povećavaju rađu i tamu celokupnog čovečanstva, a time i prirode.

Povećanje rađa-tama osnovnih suptilnih komponenti znači povećanje suptilnog neopipljivog duhovnog zagađenja sveta. Baš kao što i mi s vremena na vreme pokušavamo da očistimo prljavštinu na fizičkom nivou u prostorijama koje koristimo, i priroda iziskuje čišćenje suptilnog neopipljivog zagađenja rađom i tamom u okolini.

Čim dođe do poremećaja ravnoteže u korist rađe i tame, prekomerna rađa-tama vrši svoj uticaj kroz medijum pet Apsolutnih kosmičkih elemenata. Delovanje kroz Apsolutne kosmičke elemente ispoljava se povećanjem prirodnih katastrofa kao što su zemljotresi, poplave, vulkanske erupcije, cikloni itd. Pogledajte dijagram koji sledi.

Globalno zagrevanje - kako dolazi do povećanja

Napominjemo da pod duhovnom praksom podrazumevamo onu duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Za više detalja pogledajte – SSRF učionicu.

Zemljotresi su prouzrokovani uticajem Apsolutnog elementa Zemlje. Povećano izlivanje vode (kao što su poplave, ekstremno padanje snega, dolazak ledenog doba) ili nedostatak vode (tj. suša) su prozrokovani delovanjem Apsolutnog elementa Vode.

Prethodno navedene katastrofe su fizički vidljive i zbog toga smo svesni njihovog postojanja. No, povećanje rađe i tame  ima daleko štetniji uticaj na telo, um i intelekt čoveka. S obzirom da je taj uticaj suptilan i neopipljiv, ne može lako da se prepozna i čovek ga postaje svestan samo onda kad se ispoljava u obliku vrlo opipljivih klimatskih promena. Na žalost, u tom trenutku većina promena biva nepopravljiva.

Trud koji su svetski lideri uložili npr. u Kopenhagenu  2009.  godine i kasnije, mogu smanjiti problem samo na fizičkom nivou. Ovo je taj deo u kom ljudski rod deluje na prirodu (tj. onih 19% na dijagramu koji objašnjava uzroke klimatskih promena prema istraživanju Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci – SSRF-a). Ostali uticaji koje ljudski rod ima na prirodu, a koji se dešavaju na mentalnom, ili duhovnom nivou nisu prepoznati i zbog toga niko i ne pokušava da ih promeni.

Stvarni uzrok klimatskih promena

Ako ne promenimo naše mentalne i duhovne navike (zajedno sa fizičkim merama kao što je smanjenje emisije izduvnih gasova), neminovno ćemo osetiti neviđene prirodne katastrofe i katastrofalne ratove tokom sledeće decenije. Samo duhovna praksa može zaprljani ljudski um učiniti čistim.

Zato je neophodno razumevanje osnovnih uzroka ovakvih katastrofa i ulaganje odgovarajućeg truda (na fizičkom, mentalnom i duhovnom nivou) da bi se duhovno zagađenje rađom i tamom u svetu iskorenilo. Na ovaj način bismo istinski radili na trajnoj i sveobuhvatnoj dobrobiti za ljudski rod. Korake koje svako od nas može da preduzme objasnili smo u članku  “Šta mogu da učinim?”

2.2.4 Činjenice globalnog zagrevanja: Uloga negativnih  energija

U današnje vreme vodi se intenzivna suptilna i nevidljiva bitka između dobra i zla. To smo detaljno objasnili u člancima ‘Borba između dobra i zla’ i Armagedon’.

Pokretač većine ovih mračnih događaja o kojima u današnje vreme slušamo u vestima, prevashodno je delovanje snažnijih negativnih energija (Mantrika). Snažniji duhovi koriste rađu i tamu u ljudima da bi ih zaposeli. Oni se vežu na mane ljudi kao što je mržnja prema drugima i teraju ih da čine najstrašnija dela prema svojim sugrađanima. Sve to nadalje povećava rađu i tamu. Duhovi mogu da se pobede jedino duhovnim merama kao što je redovna duhovna praksa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

3. Kada će ove čudne klimatske promene početi da se smanjuju?

U našem članku Armagedon, opisali smo kolika je verovatnoća da će se katastrofalni događaji velikog intenziteta desiti, ako se ljudski rod ne promeni, ne usvoji način života koji je više satvik  i ako ne počne sa obavljanjem duhovne prakse u skladu sa šest univerzalnih osnovnih principa duhovne prakse.

Ovakvi katastrofalni događaji će se pojaviti u obliku neviđenih prirodnih nepogoda i ratova. Razaranje koje sledi će biti čišćenje planete od ljudi koji po svojoj prirodi imaju više rađe i tame. Čudne vremenske prilike i rezultat klimatskih promena prvo će se pogoršati, pa tek onda početi da se popravljaju.

Da bismo čitaocima omogućili bolje razumevanje stepena razaranja koje će da sledi, cunami koji je 2004. godine pogodio Aziju je izazvao uništenje koje je približno 1/1000 uništenja koje će se dogoditi u čišćenju planete od rađe i tame. Klima će početi da se stabilizuje posle 2025. i vratiće se u normalu 50-60 godina posle 2025. godine.

4. Biološke katastrofe

Još jedna zanimljivost do koje smo došli našim istraživanjem jeste da su snažniji duhovi pravi uzrok mnogih bioloških katastrofa na Zemlji kao što su smrtonosni virusi poput virusa HIV-a, ebole i ptičjeg gripa. Posle 2025. godine, kada borba između dobra i zla dođe do kraja u ovom mini-ciklusu Kalijuge, više se nećemo susretati sa novim smrtonosnim virusima. Stvoreni virusi će ostati na Zemlji i lek za njih će morati da se pronađe.

5. Zaključak

  • Nedavne klimatske promene na planeti i prirodne katastrofe koje su nas uznemirile su samo početak perioda duhovnog čišćenja čiji je cilj oslobađanje sveta od rađe i tame. U ovom procesu intenzivnog razaranja tokom sledećih 10-15 godina duhovna svest čovečanstva će porasti i postaćemo bliži Bogu.
  • U našem članku ‘Šta ja kao građanin ovog sveta mogu da učinim?’ detaljno smo obrazložili šta mi kao ljudi možemo da učinimo da bi se umanjile posledice ovog ciklusa uništenja koji se približava.