Molitve Bogu – dobrobiti

 • Poboljšava duhovnu praksu: Molitve Bogu utiču na našu duhovnu praksu na tri nivoa: na nivou akcije, misli i stava:

  • Na nivou akcije: Sve radnje koje slede molitvu za duhovnu dobrobit se obavljaju sa duhovnom emocijom, tako da se u obavljanju tih radnji manje greši. Stoga, molitve Bogu za obavljanje duhovne prakse, kao što je pojanje, satsang, satseva, itd. čine da se te radnje odvijaju na način na koji Bog želi da se odvijaju.

  • Na nivou misli: Sve dok je um aktivan i misli će da se pojavljuju. One predstavljaju prepreku u razgradnji uma. Bespotrebne misli prouzrokuju i rasipanje energije. Molitve su izuzetno korisno sredstvo za prevenciju ovih pojava, one smanjuju brige i poboljšavaju razmišljanje (kontemplaciju).

  •  Na nivou stava: Molitve Bogu sa duhovnom emocijom započinju proces kontemplacije u tragaocu za Istinom i pomažu da se postane introvertan.

 • Povećava snagu pojanja Božjeg Imena: Tragalac za Istinom poje Božje Ime sa ciljem da spozna Boga. Samo sa jakom motivacijom za Bogospoznaju i duhovnom emocijom će Ime koje poje biti zaista efektno. Svetac bi bio toliko posvećen pojanju da bi postao nesvestan sveta oko sebe. Retko možemo sresti osobu koja je u stanju da poje Božje Ime sa tako intenzivnom duhovnom emocijom. Međutim, stalne molitve Bogu za blagoslov i kvalitet pojanja zajedno sa pojanjem Božjeg Imena pomažu u stvaranju duhovne emocije i čine da naše pojanje stigne do Boga.

 • Božanska pomoć u duhovnoj praksi: Kada se tragalac za Istinom iskreno moli Bogu da određenu akciju, misao, stav, koji se odnosi na njegovu duhovnu praksu, Bog uradi kroz njega (tragaoca), na izgled nemoguć zadatak.

 • Dobijanje oproštaja za greške: Ako smo počinili grešku i posle toga se pomolimo i predamo Bogu, On nam oprašta grešku. Ipak, molitve i predavanje bi trebalo biti srazmerno počinjenoj grešci (nisu toliko važne same reči nego stav sa kojim ih izgovorimo).

 • Smanjenje ega: Kada se molimo skrušeni smo pred Bogom, stoga ostavljamo ponos i ponizno priznajemo potrebu i zavisnost od Boga. Na taj način ego se brže smanjuje. Pogledajte članak ‘Zašto je važno moliti se?’.

 • Zaštita od negativnih energija: Molitve Bogu su moćno oružje i pomažu u zaštiti od negativnih energija i formiraju zaštitni omotač oko nas.

 • Povećanje vere: Kada je molitva uslišena, vera u Boga raste. Vera je jedina valuta na našem duhovnom putu.