Šta su čakre?

Čakre su centri duhovne energije koji su usklađeni sa Sušumna nadi, središnjim kanalom Kundalini sistema. Postoji sedam glavnih Kundalini čakri  koje su raspoređene kroz  Sušumna nadi i prenose suptilnu energiju kroz funkcije telesnih organa, um i intelekt. Čakre su prvenstveno  povezane sa suptilnim telom osobe. Nazivi čakri odozgo prema dole:

Broj

Sanskritski nazivi Kundalini čakri

Srpski nazivi   Kundalini čakri

1

Sahasrara-čakra

Čakra na temenu glave

2

Adnja-čakra

Čeona čakra  ili treće oko

3

Višuda-čakra

Grlena čakra

4

Anahata-čakra

Srčana čakra

5

Manipura-čakra

Pupčana  ili čakra solarnog pleksusa

6

Svadištana-čakra

Sakralna čakra

7

Muladara-čakra

Bazična čakra

Grafički prikaz položaja pojedinih čakri.

SERB_Chakras_modified

Bramarandra je suptilni otvor (kanal) iznad Sahasrara čakre kroz koji se prima Božanska energija. Kada Kundalini energija prolazi kroz Bramarandru to govori da je osoba dostigla vrhunac duhovnog razvoja, odnosno spoj sa Bogom. Bramaradra je istovremeno i otvor kroz koji duhovno uzvišeni ljudi napuštaju telo u momentu smrti.