Kundalini energija

 1. Šta su suptilni energetski sistemi u telu?

Univerzum se održava Božjom sveprisutnošću. Prema Putu kundalinija, Božanska energija korišćena u stvaranju (tj. u stvaranju, održanju i uništenju) Univerzuma je Čaitanija (Božanska svesnost). Deo Božanske energije (Čaitanije) potreban za funkcionisanje ljudskih bića je poznat kao ćetna.

Postoje dve vrste ćetne i u zavisnosti od stanja njene aktivnosti, koriste se dva različita naziva.

 • Aktivna ćetna – takođe poznata kao prana-šakti ili vitalna energija. Vitalna energija ili prana-šakti održava i daje energiju fizičkom telu, umu, intelektu i suptilnom telu. Ona protiče suptilnim kanalima zvanim nadiji. Nadiji se protežu celim telom i prenose energiju ćelijama, nervima, arterijama, limfom, itd. Pogledati članak – Od čega se sastoje ljudska bića?
 • Neaktivna ćetna poznata kao kundalini energija (duhovna energija). Kundalini energija leži uspavana u osobi sve dok se ne aktivira opisanim načinima.

Sledeći dijagram pokazuje raspodelu ukupne suptilne energije na vitalnu i na kundalini energiju.

kundalini energija i čakre

 

2. Za šta se koristi kundalini energija?

Kundalini energija ili neaktivna ćetna se pre svega koristi za duhovni rast. Ona se ne koristi, niti ima učešća u svakodnevnim telesnim funkcijama.

 3. Kako se aktivira kundalini energija?

Kundalini energija se aktivira duhovnom praksom ili duhovnim prenosom energije.

 3.1 Aktiviranje kundalinija duhovnom praksom

Ovo uključuje prakse koje spadaju u opšte duhovne puteve ka Bogu kao što su Put Akcije (Karmajoga), Put Bogoljublja (Baktijoga), Put Podvižništva (Hatajoga) i Put Guruove milosti (Gurukrupajoga). Praksa na Putu Hatajoge uključuje celibat, pranajam (vežbe disanja), vežbe joge i druge duhovne vežbe.

Neki ljudi pokušavaju da aktiviraju kundalini ulažući trud na Putu Podvižništva (Hatajoge). Međutim, to može da dovede do štetnih efekata, a nekad čak i do mentalnih poremećaja.

 3.2 Prenos energije ili šaktipat

Šaktipat se odnosi na poklanjanje duhovne energije jedne osobe drugoj osobi, na primer najčešće Gurua, duhovno razvijene osobe Njegovom učeniku. Šaktipat može biti prenet Svetim rečima, mantrom, pogledom, mišlju ili dodirom – ovo poslednje obično dodirom Adnja čakre, čakre između obrva primaoca. To se smatra postupkom milosti Gurua zaslužnom učeniku. Ovaj prenos sam po sebi inicira buđenje kundalinija.

Nakon što je probuđena, brzina kojom se kundalini energija uzdiže zavisi od toga da li se učenik neprestano i sve više trudi u duhovnoj praksi.

3.3 Preporučen način buđenja i kanalisanja kundalinija

Nezavisno od duhovnog puta, kada se događa duhovni rast i kundalini energija raste. SSRF preporučuje redovnu duhovnu praksu na bazi šest osnovnih principa duhovne prakse radi prirodnog aktiviranja kundalinija. Na taj način neispoljeni Guru princip ili Božji princip Učenja aktivira kundalini energiju. Aktivirana Guruovom milošću, ona se dalje automatski kreće naviše i duhovno menja tragaoca.

Sa druge strane, ukoliko je duhovna energija preneta tragaocu putem šaktipata, tj. kada je neko iznenada dobio pristup većoj količini duhovne energije – što je vrlo primamljivo iskustvo i može da gotovo izazove zavisnost – samo stalno kvantitativno i kvalitativno povećanje duhovne prakse je garancija da će neprekidna milost Guru principa voditi kundalini pravim putem i pojačavati veru tragaoca.

Da bismo ovo bolje razumeli, poslužićemo se analogijom:

 • Ulagati trud u redovnu duhovnu praksu je poput teškog rada posle kojeg stičemo bogatstvo.
 • Buđenje kundalinija direktnim prenosom energije je kao da se rodimo kao dete milionera kojem je otac osigurao novac.

Između ove dve mogućnosti, sticanje bogatstva (duhovnog bogatstva) vlastitim trudom uvek je stabilnija i sigurnija opcija za budući razvoj.

 3.4 Ključni aspekti kundalinija

Baš kao što je srce centralni organ krvotoka, a mozak nervnog sistema, slično i suptilni energetski sistem ima različite centre (čakre), kanale i prolaze.

Postoji 72.000 energetskih kanala (nadija). Od tih kanala, tri osnovna kanala su:

 • Sušumna nadi, središnji kanal koji se proteže od središta kičme do vrha glave,
 • Pingala ili surija (Sunce) nadi, kanal koji protiče desno od sušumna nadija  i
 • Ida ili čandra (Mesec) nadi, kanal koji protiče levo od sušumna nadija.

kundalini energija

Vitalna energija se prenosi telom kroz surija (sunčani) nadi i čandra (mesečev) nadi i ostale manje nadije. Vitalna energija teče naizmenično između surija (sunčanog) nadija i čandra (mesečevog) nadija.

Kundalini je duhovna energija i ona u osnovi leži uspavana, uvijena u korenu sušumna nadija kod prosečne osobe. Duhovnom praksom ona počinje da raste od središta kičme kroz sušumna nadi tačno do vrha glave. Dok se to događa, kundalini energija aktivira sve čakre na tom putu.

Kako kundalini prolazi svaku čakru duž sušumna nadija, mora probiti tanku suptilnu pregradu koja postoji na svakoj čakri da bi nastavila svoj put naviše. Kako ona nastavlja da gura kroz taj zid, ponekad se dogodi povećanje dotoka količine suptilne energije iz sušumna nadija u tu čakru. Nemajući kuda, ona ponekad ističe kroz okolne suptilne kanale i biva preinačena u pran-šakti ili vitalnu energiju. U tom vremenskom periodu, osoba može osetiti pojačanu aktivnost u predelu vezanom za tu čakru. Na primer, pojačan pran-šakti ili vitalna energija u predelu Svadištan čakre može izazvati povećanje seksualnog nagona.

Kao što smo pomenuli ranije, kundalini energija raste obavljanjem duhovne prakse na bilo kom duhovnom putu. Međutim, kakve će reakcije biti zavisi od duhovnog puta.

Na primer, kada kundalini energija prolazi kroz Anahatčakru:

 • Prema Putu Bogoljublja, tragalac je dostigao stanje ispoljenog bhava što je stanje ispoljene duhovne emocije.
 • Međutim, prema Putu Znanja, tragalac tada počinje da oseća Čaitaniju ili Božansku svesnost.

Prema članku Dejvida Istmana iz 1985.godine objavljenom u Joga Žurnalu, neki od najčešćih pokazatelja i simptoma probuđenog kundalinija  uključuju:

 • Nehotični trzaji, drhtanje i trešenje
 • Intenzivna toplina, posebno uz doživljaj energije koja prolazi kroz čakre
 • Spontane pranajame, asane, mudre i bande
 •  Povremene vizije i zvuci povezane sa određenom čakrom
 •  Intenzivan osećaj zadovoljstva
 •  Emocionalno čišćenje u kojem određena emocija postaje dominantna u kratkom vremenskom periodu

Izvor: Kundalini, Wikipedia.org, Sep 2010

Napomena SSRF urednika: Ovi su efekti češće primećeni u šaktipatu  kao vidu buđenja kundalinija. Tragaoci koji su ozbiljni po pitanju duhovnog rasta treba da budu svesni da su ova iskustva, iako deluju veoma opipljivo i privlačno, samo uvodni pokazatelji i iskustva izazvana iznenadnim prenosom duhovne energije i ni u kom slučaju ne predstavljaju kraj same duhovne prakse ili ispunjenje svrhe života.