Put milosti Gurua - Gurukrupajoga

Za bolje razumevanje ovog članka, molimo vas, proučite –  Ko je Guru?

1. Uvod u Put milosti Gurua

Iako postoje brojni putevi ka Bogu, Put milosti Gurua (Gurukrupajoga) je najvažniji za postizanje konačnog cilja u duhovnom razvoju. U svakom vidu života najbolje je da imamo vođu ili Učitelja za razumevanje, učenje i napredak. Duhovno napredovanje nije izuzetak ovom univerzalnom pravilu i postiže se samo zahvaljujući milosti večnog Guru principa (princip Boga koji nas uči i vodi) koji deluje kroz Gurua u ljudskom obliku zbog kojeg učenik vrlo brzo raste duhovno.

Bez obzira na kojem smo duhovnom putu, ako sami učimo i sebe vodimo, možemo dostići samo određeni duhovni nivo. S druge strane, milost Gurua je apsolutna potreba, jer nas dovodi do sledećeg nivoa.

2. Definicija Puta milosti Gurua

Reč krupa izvedena je iz sanskrutske reči ‘krup’ koja znači biti milosrdan. Krupa označava milosrđe, inicijaciju ili blagoslov. Gurukrupajoga je duhovni put kroz koji Milošću Gurua utelovljena duša biva spojena s Bogom.

3. Važnost Puta milosti Gurua

3.1 Vreme napredovanja

  • Najvažnija prednost Puta milosti Gurua je brzina duhovnog rasta. Služenjem Guruovoj misiji kroz širenje Duhovnosti, učenik prima Njegovu milost i ostvaruje brz duhovni napredak. Iako ne postoji svetovno poređenje sa čim bi uporedili sticanje milosti Gurua, sledeći primer pomoći će u razumevanju prethodne rečenice. Zamislite studenta koji je siromašan, ali vrlo naporno radi pa ga zbog toga uoči neki milioner koji mu plati školarinu na najuglednijem fakultetu i vodi brigu o njegovoj budućoj karijeri. Tako će student da bude pošteđen godina sporog napredovanja u službi. Isto tako i tragalac za Istinom koji primi milost Gurua, ‘preskoči’ puno godina duhovne prakse u odnosu na bilo koji drugi duhovni put.

  • Duhovnom praksom bilo kojeg drugog puta prosečno se napreduje 0,25% godišnje. Ako neko radi duhovnu praksu prema savetu Gurua može napredovati 2-3% godišnje. Ako učenik stekne milost Gurua, može napredovati i 5-8% godišnje.

3.2 Napredak iznad određenog nivoa

  • Poznata rečica na Sanskrutu kaže: ‘Gurukrupa he kevalam šišiaparamangalam’. Ona znači da učenik može samo zahvaljujući milosti Gurua ostvariti konačnu blagodat odnosno duhovni razvoj.

  • Nemoguće je dostići nivo Sveca (tj. 70% duhovnog nivoa) i osloboditi um i intelekt ukoliko neko nema milost Gurua.
  • Bez obzira koji duhovni put neko sledi izuzev Puta milosti Gurua (Gurukrupajoga), nijedan od puteva ne može 100% pročistiti mentalno, kauzalno (intelekt), i nadkauzalno telo (ego). Stoga, nijedan od ostalih puteva nema kapacitet da omogući Konačno Izbavljenje (Mokša).
  • Ostali duhovni putevi, kao što su Put Akcije, Put Znanja, Put Bogoljublja, značajni su za život  tragaoca samo kada se dobije blagoslov Gurua. Tek tada, kada učenik obavlja duhovnu praksu prema savetu Gurua, samo Put milosti Gurua preostaje. Svi putevi ka Bogu na kraju, sticanjem Guruove milosti, kulminiraju u tragaocu i on se napokon spaja sa Bogom. 

4. Kako deluje milost Gurua

Milost Gurua može da deluje kroz dva mehanizma:

  • Odluka (Sankalp): Samo kada Guru odluči ‘Neka ovaj učenik napreduje duhovno’, učenik postiže pravi duhovni napredak. Ovo nazivamo milošću Gurua (Gurukrupa). Čak i sama misao poput ‘Neka se dogodi’ u Guruovom umu je dovoljna da se to i desi. Ništa drugo nije potrebno. Ipak, ovo je moguće samo u slučaju kada je u pitanju Svetac duhovnog nivoa iznad 80%. Sankalp Gurua na duhovnom nivou od 70%, uglavnom je ograničen na pomoć učenicima oko svetovnih stvari.

  • Prisutnost (Astitva): Sama prisutnost, blizina ili društvo Gurua dovoljna je da se duhovna praksa i napredak automatski dešavaju. Dobar primer je Sunce koje budi i podstiče rast cveća. To se dešava samim postojanjem. Sunce nikoga ne pita da li da ga probudi, niti traži cveću da cveta. Misija Gurua iznad 90% duhovnog nivoa takve je prirode.

5. Duhovna praksa prema Putu milosti Gurua

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) preporučuje Put milosti Gurua za brz duhovni napredak u ovom životu i da se iskoristi sadašnje vreme u kojem  možemo  vrlo brzo da napredujemo.

Put milosti Gurua sastoji se od sledećih 8 koraka:

 Detaljnije informacije o ovoj temi na stranici ‘duhovna praksa‘.