Sistemi suptilne energije u telu

Telo fukncioniše putem različitih sistema kao što su kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, probavni sistem, itd. Slično tome postoji i sistem koji osigurava energiju, kako fizičkom tako i suptilnom telu. Komponente suptilnog tela su navedene pored zvezdica u sledećem dijagramu. 

Ostale sisteme možemo da vidimo ako seciramo fizičko telo. Sistemi suptilne energije, međutim, ne mogu da se vide  fizičkim okom. Mogu da ih  vide samo oni ljudi koji imaju aktivno šesto čulo. Neki ljudi izjednačavaju ovaj sistem suptilne energije sa nervnim sistemom, ali to nije tačno.

SERB_Sp-Energy_modified

Isto kao što je srce glavni centar (organ) kardio-vaskularnog sistema, a mozak nervnog sistema, sistem suptilne energije ima različite centre. Oni su poznati kao cevčice (granti) i centri (čakre). Sve cevčice i centri su smešteni u Centralnom kanalu (Sušumna nadiju). U člancima koji slede detaljno razmatramo ove sisteme suptilne energije.