Šta je šesto čulo i kako opažamo suptilnu dimenziju?

1. Šta je šesto čulo?

Šesto čulo, ili sposobnost suptilnog opažanja, je sposobnost da opažamo suptilnu dimenziju ili nevidljivi svet anđela, duhova, raja i sl. Takođe uključuje našu sposobnost da razumemo suptilne odnose uzroka i posledica mnogih događaja, koji su izvan razumevanja intelekta. Nadčulno opažanje (ESP), vidovitost, predosećaj, intuicija su sinonimi za šesto čulo ili sposobnost suptilnog opažanja. Kroz ovaj sajt koristimo naizmenično izraze šesto čulo, nadčulno opažanje (ESP) i suptilno opažanje.

2. Kako opažamo i razumemo nevidljivi svet?Sesto culo - prozor u suptilni svet

Vidljivi svet opažamo pomoću pet fizičkih čula (mirisa, ukusa, vida, dodira i zvuka), kroz  um (svoje osećaje) i  intelekt (sposobnost donošenja odluka). Nevidljivi ili suptilni svet opažamo pomoću pet suptilnih čula, suptilni um i suptilni intelekt – poznatijih kao šesto čulo. Kada je šesto čulo razvijeno ili aktivirano, pomaže nam da doživimo suptilni svet ili suptilnu dimenziju. Takvo iskustvo zovemo “duhovno iskustvo”.

Na prethodnoj slici vidimo ženu koja je pomirisala buket ruža. To spada u iskustvo, jer postoji određen izvor mirisa tj. buket ruža. Na drugoj slici vidimo ženu koja pije svoju jutarnju kafu, razmišljajući o početku svog radnog dana. Iznenada, bez vidljivog uzroka, oseti jak miris sandalovine. U početku ga zanemaruje, jer ne može da vidi odakle dolazi i nastavlja da pije kafu. Međutim, miris je prati na posao i oseća ga celo jutro. Pita druge ljude da li i oni osećaju taj miris, ali ga niko ne oseća. To iskustvo predstavlja duhovno iskustvo. U ovom slučaju, žena je osetila miris koji je došao iz suptilne dimenzije kroz svoj suptilni čulni organ mirisa. Sposobnost opažanja ili doživljavanja suptilne dimenzije kroz pet suptilnih čula i suptilni intelekt poznato je kao šesto čulo.

3. Opažanje šestim čulom kroz pet suptilnih čulnih organa

Svet se sastoji od pet apsolutnih kosmičkih elemenata (pančamahabuta). Ti kosmički elementi su nevidljivi, ali je od njih sve stvoreno. Kada nam je aktivirano šesto čulo, počinjemo progresivno da opažamo te apsolutne elemente, od najgrubljih prema najfinijima. Tako možemo da opažamo elemente Apsolutne Zemlje, Vode, Vatre, Vazduha i Etra kroz suptilna čula mirisa, ukusa, vida, dodira i zvuka.

Sledeća tabela daje primere pozitivnih i negativnih duhovnih iskustava koje možemo da opazimo kroz šesto čulo, tj. posredstvom pet suptilnih čula.

sesto culo - pozitivna i negativna iskustva

Kada osoba nešto oseti kroz suptilni čulni organ, kao na primer miris, izvor može da bude od pozitivne energije kao što je Božanstvo ili negativne energije kao što je duh.

4. Kako razvijamo šesto čulo?

Suptilni svet je svuda oko nas, ali ne možemo da ga opazimo. Iako ga ne opažamo, on utiče na naš život. Da bismo se uključili u taj svet potrebna nam je “duhovna antena” tj. probuđeno šesto čulo. Šesto čulo nam se razvija kada radimo duhovnu praksu. Kroz redovnu duhovnu praksu prema šest osnovnih principa Duhovnosti, povećava se naš duhovni nivo i sve više možemo da opažamo i doživljavamo suptilni svet.

sesto culo - Univerzalni um i intelekt To je slično televizoru koji emituje crno-belu zamućenu sliku kada nije priključen na antenu. Iako TV stanica šalje signale, televizor ne može  da ih uhvati dok se ne priključi na antenu. Na isti način, suptilni svet i Božja prisutnost su stalno oko nas, ali ne možemo da ih opazimo dok ne počnemo duhovno da radimo na sebi, što daje podsticaj našem šestom čulu.

Моlimo Vas dа pročitate naš članak o duhovnoj praksi zа rаzvijanje  šestog čula ili suptilne sposobnosti percepcije. 

Ponekad primećujemo ljude koji imaju sposobnost opažanja suptilnog sveta od ranog uzrasta, premda nisu radili duhovnu praksu. To je zato što su stekli potreban duhovni nivo putem duhovne prakse u prošlim životima. Drugi mogući razlog je taj, da su od detinjstva zaposednuti duhom (Mantrik). U tom slučaju u pitanju je šesto čulo tog duha.

5. Šesto čulo i duhovni nivo

sesto culo - odnos suptilnog sveta u odnosu na grubi svet Kako se naš duhovni nivo povećava, možemo progresivno da opažamo sve više suptilnog sveta putem svoje suptilne sposobnosti tj.šestog čula. Sledeća tabela pokazuje kako se šesto čulo razvija sa povećavanjem duhovnog nivoa.

sesto culo - razvijenost prema duhovnom nivou

Iz prethodne tabele vidimo da se maksimum koji možemo da osetimo suptilnim čulnim organima postiže na duhovnom nivou od 70 %. Dakle, sa daljim povećanjem duhovnog nivoa nema daljeg povećavanja sposobnosti kroz suptilne čulne organe. Međutim, suptilni um i intelekt nastavljaju da se uključuju u Univerzalni Um i Univerzalni Intelekt dok se ne dostigne duhovni nivo od 100 %. Tabela koja sledi pokazuje minimalni duhovni nivo potreban za doživljaj svakog od pet pojedinačnih suptilnih čula, kada se nečije šesto čulo posmatra čisto kao funkcija duhovnog nivoa. Na primer, neko može da oseti suptilni miris na duhovnom nivou od 40%.

sesto culo - minimum duhovnog nivoa potrebnog za opazanje

Ovaj grafikon služi kao objašnjenje direktnog odnosa između duhovnog nivoa i šestog čula, pa je važno da se primeti sledeće:

 • Kada neko stekne duhovno iskustvo suptilnog mirisa, to ne mora da znači da je stigao do duhovnog nivoa od 40%. Češće je to slučaj trenutnog ili prolaznog podizanja duhovnog nivoa ili sposobnosti, zbog intenzivne duhovne prakse na primer pojanja Božjeg imena, boravak u društvu Svetaca, boravka u društvu Istine i sl.
 • Neki drugi faktori mogu da doprinesu iskustvu. Na primer, ako negativna energija želi da osoba oseti miris urina oko kuće da bi je uplašio, može da iskoristi svoju duhovnu energiju da se to i dogodi. U tom slučaju duhovni nivo osobe se neće podići.
 • Ne mora da znači da će sve osobe na duhovnom nivou od 40 % da osete suptilni miris. Duhovni nivo neke osobe je funkcija zbira mnogih karakteristika; šesto čulo je samo jedno od njih. Molim vas pogledajte članak duhovni nivo.
 • Takođe ne znači da će osoba da opazi 100% svih mogućih varijacija suptilnih mirisa, ili da može da oseti sve vreme ili u svakom trenutku.
 • Takođe ne znači da će osoba na duhovnom nivou iznad 40% ili više, nužno da oseti suptilni miris. Osoba može da postane Svetac (da dostigne duhovni nivo od 70%) bez da je ikada imala opažanje putem pet suptilnih čula. Jedan od razloga što se takvo iskustvo nije dogodilo mogao bi da bude da ih je osoba proživela u prošlom životu i da joj sada nisu potrebna. Međutim, svi Sveci imaju šesto čulo koje pripada suptilnom umu i intelektu.

Iz grafikona se takođe vidi da se suptilni osećaji dodira i zvuka  mogu da opaze na višim duhovnim nivoima. Razlog tome je da su oni suptilniji među pet suptilnih čula.

6. Šesto čulo (ESP) i pol

Žene, uopšte, imaju jače šesto čulo od muškaraca. Sposobnost vančulnog opažanja (ESP) mnogo prirodnije dolazi ženama i one su podložnije intuiciji od muškaraca. Jedan od glavnih razloga za to je taj što su muškarci više intelektualno orijentisani i  teže više racionalnoj strani.

7. Duhovna iskustva koja uključuju suptilni um i suptilni intelekt

Ponekad doživimo čudan osećaj ‘povratka kući’ kad ugledamo neku potpuno nepoznatu kuću, predosetimo nadolazeću katastrofu ili osetimo beskrajnu ljubav prema osobi, koja nam se inače ne bi svidela. Ta iskustva dolaze kroz suptilni um. U tom slučaju ne možemo da shvatimo uzroke tih osećaja. Ponekad čujemo o ljudima koji dobijaju informacije iz suptilne dimenzije i koji opšte s bićima sa suptilnih nivoa. Sledeći odeljci će da objasne detaljnije taj fenomen.

7.1. Kako ljudi opažaju te informacije?

Ljudi koji primaju znanje iz suptilnih dimenzija, obično ih primaju na tri načina:

 • Dozvoljavaju suptilnom entitetu da koristi njihovu ruku za pisanje poruke (poznato kao automatsko pisanje)
 • Pomoću vizije, kad mogu pred očima jasno da vide reči ili odlomke
 • Putem misli

Od ovih metoda, primanje odgovora u mislima je najsuptilniji od ova tri načina.

7.2. Izvor znanja

Ljudi koji primaju znanje iz suptilne dimenzije dobijaju ga:

 • Automatski, zahvaljujući svojoj sposobnosti da urone u Univerzalni um i intelekt, ili
 • Kao odgovore na pitanja koja su posebno postavili suptilnim entitetima. Oni to mogu da učine pomoću šestog čula posredstvom svog suptilnog uma i intelekta.

U oba slučaja osoba razume suptilnu dimenziju, ali samo duhovno razvijena osoba može da razlikuje da li je znanje primljeno na prvi ili drugi način. U većini slučajeva osoba komunicira sa suptilnim telima koja su iz različitih suptilnih područja poput Čistilišta i Pakla, a vrlo retko sa Božanstvom ili Bogom, putem Univerzalnog uma i intelekta.

Vrsta i stepen odnosno nivo primljenih informacija zavise od duhovnog nivoa osobe koja ih prima.

sesto culo - pristup suptilnom znanju prema duhovnom nivou

Informacije iz nižih izvora:

sesto culo - Božansko znanjeInformacije dobijene od suptilnih tela koja pripadaju nižim područjima, kao što su Čistilište ili Pakao, uglavnom su svetovne prirode i imaju značaj samo za ograničeni deo sveta i za kratko vremensko razdoblje. Primer za to bi bilo dobijanje informacije hoće li se neko udati ili dobiti posao. Još jedan primer informacija koja se dobijaju od suptilnih tela iz nižih suptilnih regiona bi bio koja će politička stranka da pobedi na izborima u nekoj zemlji.

.

 

Informacije koje je primio Nostradamus su primer ove kategorije. Nostradamus, koji je sam bio na duhovnom nivou od 50%, primao je informacije od suptilnog tela koje je bilo na duhovnom nivou od 40%. Mnogi mediji spadaju u ovu kategoriju primanja znanja.

Suptilno telo duhovnog nivoa od 40% može da dobije znanje koje je van njegovog dometa od suptilnih tela višeg nivoa. Isto tako, suptilna tela istog ili malo višeg nivoa, ako imaju potrebno znanje, mogu da ga prenesu dalje. To je kao da zidar traži znanje o arhitekturi ili tesarstvu od druge osobe.

Znanje iz viših izvora:

sesto culo - od čega je svemir sastavljenZnanje primljeno od suptilnih tela iz viših regiona poput Mahaloka (četvrti od sedam pozitivnih regiona Univerzuma) je duhovne prirode. Znanje koje se tako dobije ima progresivno sve univerzalniju upotrebu i trajniju vrednost u smislu vremenskog raspona od nekoliko vekova. Primanje Božanskog znanja od Univerzalnog Uma i Intelekta (to znači Umnog i Intelektualnog aspekta Boga) je najkvalitetnije. Ono je omogućeno samo Svecima, kao što je prikazano na prethoj slici. Primer toga je znanje sadržano u Svetim Vedama kojeg su dobili Mudraci drevne Indije (Barata).

Da bi mogla ispravno da odredi izvor znanja ili njegovu tačnost, osoba treba da bude na vrlo visokom duhovnom nivou tj. Svetac na nivou od 90% ili višem.

O svim suptilnim nivoima i područjima, reći ćemo nešto više u članku ‘Život posle smrti

7.3. Kako osoba zna da li je primljeno znanje iz spoljašnjeg izvora ili iz njenih vlastitih podsvesnih misli?

Postoji nekoliko pokazatelja koji ukazuju da je znanje primljeno iz spoljašnjih izvora, za razliku od sopstvene imaginacije:

 • Kad je sadržaj znanja potpuno stran području znanja onom ko prima znanje. Na primer, tragalac za Bogom, koji se jedva provukao kroz srednju školu, sad prima složene dijagrame mašina.
 • Količina nakupljenog znanja je drugi pokazatelj. Tragateljka SSRF-a prima Božansko znanje iz suptilne dimenzije od 28. oktobra 2003. godine. Svakog dana ona prima znanje u količini većoj od 15-20 stranica veličine A4. To duhovno znanje se upravo sada analizira i kategorizuje, za dobrobit čovečanstva.

7.4. Faktori koji odlučuju koja osoba prima znanje kroz suptilni intelekt

Postoji kombinacija faktora koji učestvuju u odlučivanju o tome koja osoba prima znanje iz suptilnog. Duhovni nivo osobe je jedan od ključnih faktora u odlučivanju koja osoba prima znanje iz suptilnog. Osim duhovnog nivoa, faktori koji odlučuju o sticanju viših duhovnih iskustava, poput primanja znanja, su:

 • Motivacija i intenzivna žudnja osobe
 • Neophodnost Božje misije
 • Odluka i Blagoslov Gurua (duhovni učitelj i vodič, iznad 70% duhovnog nivoa)
 • Sudbina osobe

Treba naglasiti da ako je osoba s višeg duhovng nivoa zainteresovana za dobijanje znanja koje je po svojoj prirodi inferiorno, na primer ako je zanimaju svakodnevni događaji na Zemlji, iako je sposobna da primi znanje od suptilnih tela s viših nivoa, ona će da primi takvo znanje od suptilnih tela nižeg nivoa. Nasuprot tome, ako osoba na srazmerno nižem nivou, na primer 50%, ima duboku motivaciju da nauči više principe duhovne prakse, dobiće znanje od viših suptilnih tela ili od suptilnih tela iz viših područja, naročito kada ima Blagoslov Gurua.

7.5. Šesto čulo, predosećaji, vreme i prostor

Ponekad ljudi imaju predosećaje da će  neke stvari da se dogode ili neki unutrašnji osećaj događaja koji su se dogodili u prošlosti. To je moguće na dva načina:

 1. Kroz suptilna tela: Predosećaj (informacije) su u njihov podsvesni um stavila suptilna tela. U većini slučajeva, suptilna tela ili entiteti su duhovi iz Čistilišta ili Pakla. Ta suptilna tela ponekad imaju sposobnost da vide kroz vreme. Ako oni sami nemaju tu sposobnost, informacije dobiju od duhova s višeg nivoa (Mantrik) koji imaju tu sposobnost.
 2. Pristupom Univerzalnom umu i intelektu: Postoji sedam slojeva Univerzalnog uma i intelekta. Zavisno od stepena razvijenosti njenog šestog čula, osoba  može da se uključi u niži ili viši sloj Univerzalnog uma i intelekta.

U skoro svim slučajevima predosećaja (upozorenja za budućnost), vidovitosti (informacije primljene iz udaljenog mesta) i predskazanja (informacije primljene iz udaljenog vremena), informacije su primljene od suptilnih tela, a ne zahvaljujući nečijoj sposobnosti pristupa Univerzalnom umu i intelektu. Koju štetu mogu da prouzrokuju suptilna tela objašnjeno je u sledećem poglavlju.

7.6. Tačnost znanja koje se dobija iz suptilnog sveta

Osoba obično prima znanje od suptilnih tela s duhovnog nivoa koji je isti kao i kod te osobe, pa je tačnost i stepen znanja takođe isti. Za razumevanje tog koncepta, zamislite skalu od 0 do 100%, pri čemu je neznanje 0%. Najniže znanje shvaćeno intelektom je 1%, a ono dostupno od Univerzalog Intelekta je 100%.

 • Osoba na duhovnom nivou od 40% uglavnom prima znanje od suptilnog tela odgovarajućeg duhovnog nivoa tj. 40%, međutim njegova tačnost je 40%, a stepen znanja je takođe 40%.
 • Do duhovnog nivoa od 70% znanje se najverovatnije prima od negativnih energija i prema tome, delimično je povezano s crnom energijom. Oni koji nisu svesni mehanizma primanja znanja mogu da budu  neupućeni u ovaj aspekt i zbog toga mogu slepo da veruju u doslovce svo znanje koje su dobili. Ako je znanje primljeno od suptilnih tela, postoji velika mogućnost da bude delimično ili potpuno neispravno. Suptilna tela obično daju deo ispravnog znanja kao polaznu tačku za stvaranje poverenja. Kad jednom uspostave poverenje, nastavljaju da daju netačne i zavaravajuće informacije različitih stepena tačnosti.
 • Drugi važan faktor koga treba da uzme u obzir je da je znanje primljeno od suptilnih tela uvek ogrnuto crnom energijom. To utiče štetno na primaoca na različite načine, poput urušavanja zdravlja, psihološke slabosti, pomračenja intelekta itd. Ali taj proces je vrlo postepen, tako da se izbegne pažnja te osobe ili njene porodice i prijatelja. Ako takav proces primanja znanja potraje neko vreme, osoba polako postaje bukvalno lutka u rukama suptilnog tela, koje je onda koristi na različite načine za svoje dalje interese.
 • Međutim, iznad duhovnog nivoa od 70%, kad znanje daju pozitivna suptilna tela poput Svetaca i Mudraca iz viših područja iznad Raja ili je primljeno posredstvom Univerzalnog uma i intelekta, nema crne energije koja bi pratila to znanje.
 • Posle postizanja duhovnog nivoa od 70% primalac počinje da prima Apsolutno znanje iz Univerzalnog uma i intelekta.

Postoje različiti nivoi razumevanja negativnog aspekta suptilne dimenzije poput negativne energije, zaposednutosti  ili ometanja duhova. Često je ono što ljudi mogu da dožive samo vrh ledenog brega. Jedino je na duhovnom nivou od preko 90% moguće da se shvati čitav spektar suptilne dimenzije.

O tome ćemo nešto više reći u članku o sposobnosti shvatanja paranormalnih aktivnosti pomoću šestog čula.

8. Zloupotreba šestog čula (ESP)

Šesto čulo treba da koristimo jedino za duhovni rast koji vodi ka Spoznaji Boga, što je konačni cilj duhovnog rasta. Iz čisto duhovne perspektive, smatra se zloupotrebom kada se ono koristi za bilo šta drugo, poput svetovnih stvari. Drugim rečima, ako medium koristi svoje sposobnosti da bi doznao da li će se neka osoba udati ili dobiti posao, to se iz duhovne perspektive smatra zloupotrebom.

Kad osoba koja je medium zloupotrebljava šesto čulo (ESP), s vremenom se događaju dve stvari:

 1. Gubi te sposobnosti. To se obično događa u razdoblju od 30 godina.
 2. Postaje meta snažnije negativne energije (Mantrika). Mantrici u početku daju neke prave informacije, dovoljne da zadobiju poverenje te osobe. Međutim, kasnije je zavaravaju, kao i ljude koje taj medium vodi. U tim slučajevima njena sposobnost traje duže i može da se čini da se s vremenom povećava. Ali ta sposobnost predviđanja nije povezana s vrlinom te osobe nego je rezultat  Mantrika koji vodi taj medium. U tim slučajevima, taj retki dar šestog čula koji je osoba mogla  da iskoristiti za Spoznaju Boga, uzalud je potrošen na nevažne stvari.