Duhovni život Nostradamusa – istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci

 Ukratko:

Ovaj članak nam pruža duhovnu perspektivu o životu slavnog vidovnjaka Nostradamusa. Duhovna svrha njegovog života bila je da prevaziđe vezanost za natprirodne moći koje je stekao kroz praktikovanje duhovne prakse tokom mnogih života. Zbog želje za slavom i prevelikom fascinacijom vlastitim natprirodnim moćima, skrenuo je sa puta svog duhovnog cilja u životu na Zemlji. Priča o njegovom životu služi kao upozorenje onima kojima su podarene natprirodne moći, ili  razvijeno šesto čulo.

Ovo istraživanje je obavljeno kroz aktivno i visoko razvijeno šesto čulo tragateljke SSRF-a, Anđeli Gadgil. Njenu duhovnu analizu je proverio i potvrdio Njegova Svetost Dr. Atavle.

 

1. Uvod

Nostradamus

Mišel de Nostradamus (1503 – 1566), poznat kao Nostradamus, bio je jedan od najpoznatijih svetskih vidovnjaka. Njegova proročanstva, za 500 godina u budućnost kao i za današnja vremena, fascinirala su celi svet. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) sprovela je istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci Nostradamusovog duhovnog života koje se odnosi na njegov izuzetan dar. Sadržaj ovoga članka dobijen je putem visoko razvijenog šestog čula (vančulnog opažanja – ESP).

U svim slučajevima u kojima osoba ima natprirodne sposobnosti ili može da predvidi budućnost, u suštini je to dar dobijen zbog duhovne prakse koju je osoba radila u prošlim životima. Način na koji koristimo taj dar može da utiče na naš duhovni put i na region u koji odlazimo posle smrti.

 

2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o razlogu za Nostradamusov dar

Pre svog života na Zemlji, obavljao je duhovnu praksu u suptilnom regionu Raja (Svargaloka). Kao rezultat te duhovne prakse, Nostradamus je dobio dva tipa natprirodnih moći:

  1. Natprirodnu moć vizije, tj. mogao je da vidi šta će se desiti u budućnosti.
  2. Natprirodnu moć govora, tj. mogao je da verbalizuje ono što je video ili čuo suptilnim putem, i to bi se i ostvarilo.

3. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o razlogu za Nostradamusovo rođenje

Ljudi koji poseduju natprirodne moći generalno teže da ih iskoriste za svetovne potrebe, bilo svoje, bilo društva. Prema istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci, upotreba natprirodnih moći za ispunjenje svetovnih želja ili za sticanje popularnosti može da ima negativan uticaj na duhovni razvoj osobe. Iz tog razloga ljudima koji imaju natprirodne moći savetuje se da ih koriste za duhovnu praksu sa ciljem Bogospoznaje i da ih koriste samo prema savetima duhovno uzvišenog vođe (Gurua). Guru usmerava učenika da koristi svoje duhovne moći za Bogospoznaju.

Nostradamus je morao da bude rođen na Zemlji da bi se oslobodio uticaja odnosno kontrole koje su njegove natprirodne moći imale nad njim. Njegov duhovni cilj bio je da dobije usmerenje u praktikovanju Duhovnosti i da nastavi duhovni put ka daljim pozitivnim regionima.

4. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci Nostradamusovog života iz duhovne perspektive 

Pomoću svojih natprirodnih moći Nostradamus je dao mnogo tačnih predviđanja. Mnogo je puta jasno čuo ili video budućnost pomoću zvuka ili vizije. Na samom početku njegovog puta kao vidovnjaka vodila su ga tri Božanska bića iz viših suptilnih regiona. Radili su to koristeći Nostradamusovu natprirodnu moć vizije kao medijum.

Tokom godina, Nostradamus je postao veoma ambiciozan i iz tih razloga ulagao je dosta vremena u svoj dar predviđanja budućnosti. Primao bi izvorne informacije o brojnim događajima kroz svoje Božanske natprirodne moći. Kada bi saopštio šta je video, ljudi bi saznali za buduće događaje tako da su mogli da preduzmu  zaštitne mere protiv njih. Ovo je ljutilo duhove, jer su tada njihovi planovi o nanošenju problema ljudima propadali. Zbog toga su Mantrici iz četvrtog regiona Pakla počeli da ometaju njegov mozak pomoću niti crne energije. Ovi Mantrici su posedovali sposobnost stvaranja prividnih formi.

Zbog ometanja duhova, njegov mozak je bio pod njihovim uticajem, što je prouzrokovalo prepreke da podražaji stignu do njega. Zbog toga je njegovo ponašanje postalo čudno i ekscentrično.

Kao rezultat toga, u kasnijim godinama patio je od napada depresije. Takođe, nije imao Gurua, a to je značilo da  nije imao kome da se obrati na duhovnom nivou. Zato nije imao ni duhovnu snagu Gurua koja bi ga štitila, niti njegovo duhovno vođstvo. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazuje da je njegov lični život bio pun duboke patnje koje ljudi oko njega nisu ni bili svesni.

Nostradamus je u početku, pomoću svoje natprirodne moći vizionarstva, kroz vizije/scene dobijao znanje. Vremenom, slava i hvalospevi ljudi su ga poneli. Ova mana u njegovoj ličnosti oslabila je njegovu duhovnu stranu. Mantrik je iskoristio ove njegove slabosti. Mantrici koji stvaraju vizije su prekidali neke od Nostradamusovih vizija, ubacujući u njih svoje vizije. Ometali su Nostradamusa crnom energijom utkanom u prividne vizije kojima su ga snabdevali. Ovo je delotvorna metoda koju duhovi koriste da bi ometali proroke. Kao posledica toga, oči su mu poprimale oštar i agresivan izgled  i uticaj crne energije Mantrika je postajao očigledan.

Zbog suptilnog uticaja duha i Nostradamusove lične želje za slavom, atmosfera oko njega je počela da odiše suptilnom nečistotom. Umesto da se osećaju pozitivno u njegovu društvu, ljudi su počeli da se osećaju neprijatno. Mnogi od satvik ljudi, koji su mu bili prijatelji i kolege, počeli su da se udaljavaju od njega. Mantrik je želeo da se upravo to i desi.

Nostradamus je koristio slobodnu volju ne bi li se još više učvrstio u svojoj fascinaciji i natprirodnim moćima, kao i u svojoj slavi. Zbog toga je sebe lišio dalje duhovne prakse na Zemlji. Uticaji negativnih energija samo su pogoršali sveukupno stanje. Postepeno su se zalihe duhovne energije stečene duhovnom praksom iz prethodnih života istrošile. Zbog toga je, u vreme njegove smrti, onaj isti Mantrik zarobio Nostradamusovo suptilno telo i zadržao ga u regionu Čistilišta. Ukratko, umesto da je koristio vreme na Zemlji da radi duhovnu praksu, čime bi dosegnuo više pozitivne regione, on je, posle života na Zemlji, pao sa nivoa suptilnog regiona Raja u suptilni region Čistilišta.

5. Mere opreza koje bi trebalo da preduzmu osobe sa natprirodnim moćima

Naš duhovni put može da bude i klizava putanja ispunjena opasnostima zbog naših mana karaktera. Iako su Nostradamusu bile podarene natprirodne moći, nije ih koristio kako bi poboljšao svoj duhovni rast. Predviđanje budućnosti ne spada u duhovnu praksu. Da je njegov primarni fokus bio na duhovnoj praksi, budućnost bi mu zasigurno bila drugačija.

Nije dovoljno da posedujemo natprirodne moći, već je neophodno da osoba u kontinuitetu obavlja duhovnu praksu, potrebno je da radi na smanjenju svog ega, razgradnji uma i intelekta. Pod razgradnjom uma i intelekta podrazumevamo prevazilaženje površnosti naših svetovnih osećaja i misli, jer na taj način omogućavamo pristup višem, Božanskom Univerzalnom Umu i Intelektu. Naš um i intelekt uslovljeni su našim iskustvima i navikama, tako da ne mogu da izađu izvan okvira vremena, ni izvan prošlosti, ni izvan budućnosti. Univerzalni Um i Intelekt su Božanski, funkcionišu kroz Apsolutno Znanje, tako da ni prošlost ni budućnost nisu ograničene ličnim iskustavima. Univerzalni Um i Intelekt nas oslobađa vezanosti za našu volju i omogućava nam razumevanje Božje volje. Zato osoba može da zaviri u sopstvenu dušu (Boga u svakome od nas) i dostigne vrhunac u Duhovnosti – da se sjedini sa Bogom.

Više o ovome pogledajte u odeljku duhovni nivo pokazuje da se sa povećavanjem duhovnog nivoa razgradjuje um i intelekt.

Na primer, neki tragaoci SSRF-a koji imaju razvijeno šesto čulo, koriste ga tako što crtaju crteže zasnovane na duhovnom znanju kako bi edukovali društvo o duhovnoj dimenziji. Oni to čine kao deo svoje duhovne prakse prema savetima  Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Ni pod kojim uslovima ne koriste svoj dar u cilju zarade novca ili slave. Oni su konstantno na oprezu kako ne bi postali ponosni na svoj dar te kao posledicu, doživeli porast ega.

Istorija je prepuna priča o duhovno uzvišenim ljudima koji su duhovno nazadovali jer ih je ponela demonstracija njihovih natprirodnih moći. Postali su idealne žrtve Mantrika koji su ih namamili i zatim ostavili zarobljene u tom stanju tokom mnogih života. Nostradamus je primer jedne duhovno uzvišene osobe koja je nazadovala duhovno, jer se vezala za ličnu demonstraciju natprirodnih moći.