Nivoi sposobnosti opažanja paranormalne aktivnosti našim šestim čulom

 Vrlo često na Internetu nailazimo na slike ili fotografije duhova. Te nam fotografije omogućuju samo zamagljeni blic pogled na paranormalne aktivnosti oko nas. U stvarnosti, mi smo veći deo vremena  u dodiru sa negativnim energijama, bili toga svesni ili ne. U nekim slučajevima, uticaj može da bude toliko snažan, da se zaposednuta osoba ponaša nasilno. Može da se desi i osećaj seksualnog napastovanja od  nevidljivog entiteta. U drugim slučajevima, negativne energije, stvaraju probleme u našem životu na suptilniji način, kao što su finansijski ili bračni problemi.

Snimanje paranormalne aktivnosti na filmu ili sposobnost da vidimo zamagljeno lice duha je samo vrh ledenog brega u shvatanju suptilne dimenzije. Ukratko, to je vrlo površan nivo shvatanja o aktivnostima duhova.  Kako se naše šesto čulo (sposobnost suptilnog opažanja) razvija, počinjemo obuhvatnije da shvatamo kako i zašto se ove aktivnosti događaju.

Hajde da proučimo razne progresivno dublje nivoe šestog čula (suptilnog opažanja) u odnosu na taj paranormalni svet duhova.

 • Nivo 1: Na ovom nivou sposobni smo da našim šestim čulom opazimo fizički uticaj negativnih energija. To može da bude u vidu shvatanja suptilnih uzroka specifičnih problema kao što su: bračni nesklad ili ogrebotina na koži ili zidu bez nekog očiglednog uzroka. U cilju razumevanja relativnih razlika između različitih nivoa, uzećemo da je sposobnost opažanja na ovom nivou jednaka 1 jedinici. Različiti tipovi obrisa duhova uhvaćenih na fotografskom filmu spadaju između nivoa 1 i nivoa 2.

 • Nivo 2: Na ovom nivou sposobni smo da opazimo detalj ili ukupnu suptilnu formu negativne energije.  Na primer, možemo detaljno da vidimo kako duh izgleda. U poređenju sa nivom 1, relativna sposobnost opažanja šestim čulom koja je potrebna za ovu vrstu opažanja iznosi 1000 jedinica.
 • Nivo 3: Na ovom nivou sposobni smo da opažamo detalje uma negativne energije, tj. njegova osećanja. Na primer, možemo da  opazimo da duh gleda ljutito na osobu koja je pod njegovim uticajem. Prirodna sposobnost opažanja šestim čulom potrebna na ovom nivou iznosi 100,000 jedinica u poređenju sa nivom 1.
 • Nivo 4: Ovo je još viši nivo, i na kojem smo sposobni da opazimo detalje intelekta negativne energije, kao npr.: duh ometa osobu sa određenim suptilnim oružjem. Sposobnost šestog čula ovde iznosi 10 miliona jedinica u odnosu na nivo 1.

 • Nivo 5: Ovaj nivo omogućuje da shvatimo razloge određenih postupaka duha. Ova sposobnost jednaka je količini od 1 milijarde jedinica.
 • Nivo 6: Ovaj nivo omogućuje opažanje superiornog duhaMantrika, koji je naredio duhu nižeg reda da ometa određenu osobu, i još superiornijeg duha koji  naređuje superiornom duhu, da ga snabdeva crnom energijom potrebnom za proces stvaranja ometanja. Ovakva sposobnost jednaka je beskonačnosti. Samo Bog ili Onaj (na najvećem duhovnom nivou) koji se spojio s Bogom može da  zna ovakve detalje.

Dijagram koji sledi pokazuje različite nivoe opažanja koje neko može da ima i relativnu sposobnost šestog čula koja nam je za to potrebna.

Iz prethodnog dijagrama možemo da uočimo postojanje različitih nivoa opažanja ometanja duhova. Da bi bili sposobni da opazimo i  različite nivoe faktora uzroka, potrebno nam je eksponencijalno povećanje sposobnosti šestog čula.

Neki tragaoci, koji obavljaju duhovnu praksu pod vođstvom Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF), mogu da opaze i opišu sledeće detalje o duhovima i njihovim aktivnostima.

 1. Vrsta negativne energije –  kao robot/marioneta – običan duh i njihov broj (koliko je duhova uključeno u tom određenom ometanju).

 2. Kom  suptilnom regionu pripadaju duhovi  koji ometaju.

 3. Količina crne energije koju je upotrebila  negativna energija

 4. Određeni čin ometanja/nesreće.

 5. Cilj ometanja.

 6. Mehanizam postupka ometanja:

  1. Upotreba pet kosmičkih elemenata  (pančamahabuta) i njihova količina

  2. Upotreba suptilne okultne nauke, mantre, itd.

  3. Upotreba različitih elemenata crne energije kao što su suptilne lobanje, kosturi i sl.

  4. Stvarni uticaj i njegove istaknute osobine

 7. Da li im u uticaju na dotičnu osobu pomažu drugi duhovi.

 8. Fizičke i suptilne posledice suptilnog uticaja.

 9. Smanjenje crne energije duha.

Kada se od različitih tragaoca koji se međusobno ne poznaju traži suptilno čitanje nekog događaja, njihovi rezultati se poklapaju kroz prethodno navedene različite varijabile.

Samo ako smo upoznati sa detaljima uticaja i duha koji stoji iza njega, možemo da isplaniramo efikasne mere protiv njega.