Sposobnost opažanja duhovne dimenzije

Sposobnost opažanja duhovne dimenzije

Tokom duhovne prakse naše šesto čulo počinje da se budi. Putem šestog čula smo u stanju da spoznajemo duhovnu dimenziju.

Ali, šta prvo počinjemo da prepoznajemo u duhovnoj dimenziji?

U nastavku su prikazani stadijumi u razvoju sposobnosti da se osete frekvencije/vibracije iz duhovne dimezije.

 • Prve vibracije i frekvencije koje možemo da osetimo iz duhovne dimenzije su frekvencije negativnih vibracija. Razlog za to je što su vibracije duhova najnižeg nivoa najopipljivije (najmaterijalnije) i najlakše mogu da se spoznaju preko šestog čula. Frekvencije duhovno viših nivoa zahtevaju vrlo razvijeno šesto čulo.

 • Sledi prikaz stadijuma prepoznavanja pozitivnih frekvencija:

  • Prvi nivo pozitivnih frekvencija koje možemo da osetimo dolazi od pozitivne duhovne energije (šakti).

  • Posle frekvencija pozitivne duhovne energije (šakti) osoba može da oseti frekvencije duhovne emocije (bava).

  • Sledeće u hijerarhiji pozitivnih frekvencija su frekvencije Božanske svesnosti (Čaitanije).

  • Četvrti stepen po suptilnosti su frekvencije Blaženstva (Ananda).

  • Najsuptilnije frekvencije u duhovnoj dimenziji su frekvencije Spokoja (Šantija) i one imaju kvalitet principa Vrhovnog Boga.

 Sveci emituju frekvencije pozitivnih vibracija  u zavisnosti od njihovog duhovnog nivoa. U nastavku je prikazano koje vrste frekvencija oni emituju.

 • Svetac na 70% : Duhovna energija (Šakti)

 • Svetac na 80% : Blaženstvo (Anand)

 • Svetac na 90% : Spokoj (Šanti)

Prosečan medijum (duhovni nivo od 30-35%) može da oseti samo vibracije koje emituju niži duhovi kao što je obični duh. Oni uglavnom ne mogu da spoznaju i osete pozitivne frekvencije. U najvećem broju slučajeva, pozitivne energije koje oni osećaju su u stvari negativne energije koje se pretvaraju da su pozitivne. Prosečni vidovnjak / medijum ne može da oseti vibracije Sveca.