Vrsta duha – Običan duh (Bhut)

 

1. Uvod

 

Običan duh je najniži na skali u hijerarhiji duhova. Ima relativnu snagu 1. (Za bolje razumevanje molimo vas da pogledate članak – Vrste duhova). U današnje vreme i do 2025.godine oko 30% ljudi je pod uticajem, ili je zaposednuto običnim duhom.                                                          .

2. Slika običnog duha (Bhuta)

An illustration of the Common Ghost (Bhoot)

Molimo vas da  imate u vidu da je ovo samo gruba slika, jer duh može da se pojavi u bilo kom obliku u zavisnosti od cilja koji želi da postigne. Takođe vam preporučujemo da pogledate Zašto postoje zaštitni okviri?

3. Glavne karakteristike običnog duha

3.1 Mesto boravka na Zemlji

Duhovi najčešće borave u prostorima koji imaju istu frekvenciju kao i suptilni nivo iz koga duhovi vode poreklo (iz rađa-tame), tj. rađa-tama vibracije odgovaraju njihovim vibracijama. To je razlog zašto obični duhovi borave u oronulim kućama, kafićima, zabavnim centrima u kojima je dominantna rađa-tama (da zadovolje svoje želje), jarkovima, kanalima, kućama u kojima stanari imaju navike i želje slične duhovima. Mogu da se svaki dan sele sa mesta na mesto.

3.2 Oblici pojavljivanja običnog duha 

 • Obični duhovi mogu da poprime bilo koji oblik i boju u zavisnosti od toga šta žele da postignu i koliko žele da se otkriju.
 • Često njihov oblik odgovara njihovom prvobitnom obliku kada su boravili na Zemlji. Kada žele da uplaše ljude poprimaju amorfni oblik  prikazan na prethodnoj slici.
 • Zbog svoje ograničene duhovne snage oni nemaju moć da svoj oblik menjaju drastično.
 • Oni su po pravilu vezani za Zemlju i većinom se nalaze blizu tla.

3.3 Mentalne karakteristikee običnog duha 

 • Zadržavaju se u istom okruženju: Sećanja na porodicu i prijatelje im ostaje i posle života. Obični duhovi sa sličnim vibracijama i karakteristikama i iz istog područja se drže zajedno. Ukratko, oni teže životu u grupama.
 • Nemirna priroda:
 1. Ne ostaju dugo na jednom mestu. Stalno su u pokretu.
 2. Njihove oči su nemirne.
 • Želje:  Naklonjeni su svetovnim uživanjima
 • Ponašanje u trenutnim aktivnostima: Kada se ispoljavaju u zaposednutoj osobi, viču ispuštajući glasne zvuke, tražeći  pažnju i odobravanje pljeskajući rukama, praveći šale, nestašluke, nezgode, saplićući drugima noge uz vrisku.
 • Stav u odnosu na misli: Ljudima stalno stvaraju neprilike i onda se zabavljaju posmatrajući ih. Obično ne napadaju ljude. Uglavnom u ljudima izazivaju strah, ili  kroz njih ispunjavaju sopstvene želje.

3.4 Duhovne osobine običnog duha

 • Obični duhovi ne rade duhovnu praksu da bi prikupili više crne energije, već gotovu energiju dobijaju od superiornijih duhova.
 • Ne deluju sami za sebe, jer im vlastiti kapacitet to onemogućava. Sve rade pod vođstvom raznih  vrsta negativnih energija, obavljajući razne zadatke, kao na primer: prenošenje poruka duhovima višeg nivoa i pružajući im informacije o različitim mestima.

4. Kako obični duhovi napadaju ljude?

Običan duh i preminuli predak (koji nije postao duh) imaju podjednaku  duhovnu snagu. Jedina  razlika između njih je što preminuli predak ometa svoje potomke u skladu sa računom uzimanja i davanja koji ima sa njima, dok običan duh uznemirava bilo koju osobu koristeći svoju crnu energiju bez obzira da li se radi o potomcima ili ne.

4.1 Na koji način prave probleme:

Obični duhovi ometaju ljude na razne načine:

 • Zaposedajući osobu kako bi ispunili sopstvene želje kao što su konzumiranje alkohola, hrane, seksa i drugo.
 • Ispoljavajući se ispred osobe.
 • Privremeno ulazeći u životinje kako bi ometali, ili plašili ljude.

4.2 Kroz okruženje

 • Suptilno povećavajući pritisak u životnom okruženju posle čega atmosfera postaje puna suptilnih oblaka ili crne magle. To onda prouzrokuje probleme u porodici u vidu svađa, prepirki ili smanjenja sposobnosti.

4.3 Materijalno/Svetovno

 • Obični duhovi kvare hranu.
 • Sakrivaju stvari tako da ih ljudi teško pronalaze. Često ruše stvari.
 • Kradu stvari iz kuća prema uputstvima viših duhova.
 • Proizvode čudne zvuke u kućama skačući po zidovima i plafonu. Mogu da proizvedu zaglušujuće zvuke kroz medijum negativnih frekvencija.

4.4 Na fizičkom nivou

 • Neočekivano gurnu nekoga dok hoda.
 • Pričanje u snu
 • Noćno mokrenje
 • Vrtoglavica propraćena osećajem suptilnog dodira (duha).
 • Lupanje rukama i nogama zaposednute osobe, kada je podvrgnuta duhovnom isceljivanju.

4.5 Na mentalnom nivou

 • Iskustvo iznenadnog prolaska bele izmaglice u tamnoj prostoriji propraćeno zaboravljanjem posla koji se obavljao u tom trenutku i smetenošću.
 • Osećaj prisustva nekog entiteta.
 • Iskustvo iznenadnog podizanja tela osobe u ležećem položaju ili podizanje sa tla.
 • Nastupi gneva, korišćenje pogrdnog govora, vikanje.
 • Izazivanje bolesti  zavisnosti.
 • Osoba zaposednuta običnim duhom može da oseća strah od poseta Svetim mestima. Tada obični duhovi osećaju povećan strah.
 • Kada zaposednuta osoba posećuje Sveta mesta, bučno razbacuje stvari, baca stvari koje se koriste prilikom Bogosluženja i svojim  ponašanjem ometaju sam obred.

5. Mere

 • Na individualnom nivou: Upaliti mirišljavi štapić od jasmina, upotreba Svetog pepela i prskanje Svetom vodom
 • U okruženju: Prskanje Svete vode po prostorijama i pročistiti prostor tamjanom

Napomena: Duhovni nivo duhovnog iscelitelja trebalo bi da bude bar 20% veći od duhovnog nivoa duha koji zaposeda osobu koju iscelitelj pokušava da isceli. Isceljivanje eksternim duhovnim merama deluje izvesno vreme. Međutim, da bi se zaposednuta osoba rešila ovog problema trajno (koji u mnogim slučajevima prati istu osobu kroz mnoge živote), važno je da osoba obavlja duhovnu praksu. To dovodi do interne akumulacije konstantne i trajne pozitivne duhovne energije u osobi. Tada osoba nije više zavisna od eksternih izvora energije isceljivanja. Samo duhovna praksa garantuje trajno isceljenje.