Šta su problemi sa suptilnim telima preminulih predaka?

Prema duhovnoj nauci, a ono što je nepoznato modernoj nauci, 50%  problema u našem životu su prouzrokovani isključivo duhovnim faktorima dok je preostalih 30% prouzrokovano duhovnim, psihološkim i/ili fizičkim faktorima.

 

uticaj nakon smrti kao stvarni uzrok problema u zivotu

 

Molimo Vas pročitajte članak  ‘Stvarni duhovni uzroci problema u životu

Jedan od oblika životnih problema ukorenjenih u duhovnoj dimenziji su teškoće koje potomcima stvaraju suptilna tela njihovih preminulih predaka i to pogađa celo čovečanstvo na ovaj ili onaj način. Pre nego što objasnimo zašto bi nama preci želeli da naprave bilo kakav problem, ispitaćemo vrste teškoća koje ljudi mogu da iskuse,  a koje su prouzrokovane suptilnim telima preminulih predaka.

Suptilna tela preminulih predaka mogu da nam stvaraju prepreke u svetovnom životu kao i u duhovnoj praksi. U nekim slučajevima može da  izgleda kao da se nad celom porodicom nadvio neki crni oblak, pa veliki broj članova porodice trpi različite probleme uprkos velikom trudu da ih prevladaju. Ometanja koja stvaraju suptilna tela preminulih predaka  mogu da se pojave  u raznim oblicima. Navešćemo neke primere:

 • Nemogućnost sklapanja braka
 • Nesklad u braku
 • Bolesti zavisnosti (u proseku 70% bolesti zavisnosti su prouzrokovane probemima sa suptilnim telima preminulih predaka)
 • Neuspeh na ispitima uprkos tome što smo se dobro pripremili
 • Gubitak posla
 • Nemogućnost začeća
 • Pobačaj
 • Rađanje mentalno zaostale dece ili dece sa posebnim potrebama
 • Smrt tokom detinjstva

Pobačaji, smrt u detinjstvu, itd. se događaju kada se problemi sa suptilnim telima preminulih predaka spoje sa drugim duhovnim uzrocima kao što je sudbinski određena mogućnost smrti. Ovo ne može da se dogodi samo zbog ometanja koja su prouzrokovana suptilnim telima preminulih predaka. Iako problemi spomenuti gore na listi mogu da budu snažni pokazatelji problema sa suptilnim telima preminulih predaka, samo Svetac ili Guru (duhovni učitelj) može sa sigurnošću da kaže šta je glavni uzrok problema.

Na intelektualnom nivou možemo da koristimo dva načina kako bi utvrdili da li je uzrok patnje duhovne prirode:

 • Nijedan lek nije uspeo da reši problem. Ovo naročito važi za slučaj kada bi problem trebalo da bude lako rešiv pomoću moderne nauke, kao što je osip na koži, bol u grudima, itd.
 • Nekoliko članova porodice, (npr. 4 od 5 osoba) istovremeno pati zbog jednog od prethodno navedenih problema. (Članovi iste porodice su pogođeni ovim problemima jer imaju iste pretke).