Duhovni nivo i buđenje kundalini energije

Buđenje Kundalini duhovne energije, kao i buđenje i aktiviranje čakri  je proces koji je usko povezan sa duhovnim nivoom pojedine osobe. Sledeća tabela sadrži rezultate istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, u kojoj se vidi da samo određeni duhovni nivo pokrene Kundalini koja protiče Centralnim kanalom budeći različite čakre. Buđenje Kundalini duhovne energije počinje kada osoba dostigne duhovni nivo iznad 60%.

Duhovni nivo Čakra koja se budi

65%

Muladaračakra

70%

Svadištanačakra

75%

Manipuračakra

80%

Anahatačakra

85%

Višudačakra

90%

Adnjačakra

95%

Sahasrara-čakra

Iznad 95%

 Bramarandra

 

U današnje vreme, posebno u nju ejdž krugovima, često se razgovara o čakrama. Spominje se da su  pojedine čakre otvorene ili zatvorene i diskutuje se o tome kako pojedinu čakru treba da stavimo u ravnotežu. Ovo je pogrešno verovanje jer (pogledati prethodnu tablicu ) se čakre ne aktiviraju sve dok duhovni nivo osobe ne poraste do gore spomenutog, određenog duhovnog nivoa. Kod većine ljudi, čakre  su uglavnom mirne i neaktivne. Ono što se  ustvari oseća je aktiviranje ćetne, koja je poznata i kao pran-šakti, ili vitalna energija. Na primer, aktiviranje ćetne, koja se snažno oseća u području srca, pogrešno se tumači kao aktivnost čakre.