Andjeli

Rezime: Anđeli su fascinirali ljudski rod još od drevnih vremena. Oni se pojavljuju u religioznim, mitološkim i ostalim spisima kroz sve kulture. Uvek su prikazani sa krilima. Mnogi se ljudi i mole anđelima. Uradili smo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci različitih aspekata anđela uz pomoć ekstračulnog opažanja (ESP) tj. šestog čula. Uz pomoć otkrića do kojih smo došli koristeći metodologiju istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, ovaj članak će demistifikovati temu anđela i ponuditi novi pogled na njih.

Copyright © 2007 Spiritual Science Research Foundation Inc,  sva prava zadržana.

Ni jedan deo ovog sajta ne sme biti reprodukovan na bilo koji način.
Ni jedna slika ili tekst ne smeju biti replicirani ili kopirani bez pismenog odobrenja urednika Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci

1. Uvod

Metodologijom istraživanja zasnovanom na duhovnoj nauci proučili smo različite tipove anđela. Ovaj članak odgovara na često postavljana pitanja o anđelima i pruža uvid u njihov svet. Podelili smo sa vama i crteže, zasnovane na znanju o duhovnoj dimenziji, nekih vrsta anđela viđenih suptilnim vidom tj. šestim čulom.

2. Ko su anđeli?

Anđeli postoje od početka Stvaranja. Oni su bića iz nižih suptilnih područja Raja (Svargaloka – treći region od sedam pozitivnih regiona gde se doživljava sreća). Najniži su u hijerarhiji pozitivnih suptilnih bića. Oni prvenstveno obavljaju ulogu glasnika za Božanstva nižeg reda u nižim suptilnim područjima Raja. Božanstva komuniciraju jezikom svetlosti, dok mi ljudi koristimo jezik zvuka. Anđeli prenose poruke Božanstava nižeg reda i prevode ih dostojnim bićima na njima razumljiv jezik. To se događa pre svega ubacivanjem misli u njihov um. Pod dostojnim bićima misli se na ljude na Zemlji i suptilna tela u Nižem području Čistilišta (Buvaloka,) koja imaju neke zasluge ili su obavljali duhovnu praksu. Poruke su većinom vezane za snalaženje u nekom svetovnom problemu. U oko 5% slučajeva anđeli sami daju svetovne savete. Budući da je njihova dužnost prvenstveno na Zemlji, većinu vremena provode u području Zemlje. Kada ne prenose poruke, njihov život se sastoji u uživanju plodova nižih suptilnih područja Raja.

3. Slike anđela i koje sve vrste anđela postoje?

Postoji oko 30-tak vrsta anđela. U sledećoj tabeli izložili smo neke od poznatijih vrsta i njihove duhovne nivoe.

Andjeli - Hijerarhija

Razlog postojanja toliko vrsta anđela je što svaki od njih radi na drugačijoj frekvenciji. Time im je omogućen prenos poruka različitim karakterima ljudi u zavisnosti od toga koji karakter najviše odgovara njihovoj frekvenciji.

3.1 Duhovni nivo anđelaDuhovni nivo - andjeli

Većina anđela ima duhovni nivo između 29-34%. Minimalni duhovni nivo ljudi treba da bude 60% da bi posle smrti dospeli u Raj. Uprkos uporedivo nižem duhovnom nivou, anđeli borave u nižim suptilnim područjima Raja. Kao što na Zemlji zajedno s ljudima žive životinjske i biljne vrste nižeg duhovnog nivoa, tako i u Raju zajedno sa suptilnim telima ljudi višeg i Božanstvima nižeg duhovnog nivoa, borave i anđeli.

3.2 Slike anđela i kratak opis nekih vrsta

Slede slike anđela zasnovane na duhovnom znanju  koje je nacrtala gospođa Joje Vale, tragalac Fondacije za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF). Ona je sposobna da vidi duhovno carstvo kao što mi vidimo fizičko. Slike su zbog tačnosti potvrđene od  Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

Pogledajte članak ‘Šta podrazumevamo pod crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?’

Napomena: Duhovi mogu da imaju uticaj na svaki suptilni crtež. Zaštitni okvir je stavljen oko slika anđela radi zaštite od negativnih energija pri opažanju i kopiranju suptilnih slika koje rade tragaoci sa razvijenim šestim čulom.

 

Slike andjela - Heruvim
Slike andjela - Gospodstva
Slike andjela - Sile
Slike andjela - Serafim
Slike andjela - prestoli
Andjeli - arhanđel

3.3 Kako to da prethodno prikazani anđeli nemaju krila?

Anđeli su tradicionalno prikazivani s krilima. Međutim, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci sprovedeno od Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je pokazalo da samo 30% anđela ima krila, dok 70% anđela nema. Tih 30% koji s krilima pripadaju najnižem redu anđela. Oni komuniciraju s ljudima na nivou ispunjavanja vrlo prostih svetovnih želja. Viši anđeli nemaju krila.

Video: Prethodne slike je nacrtala tragalac koja radi duhovnu praksu po savetima SSRF-a. Sledi odlomak iz razgovora sa gospođom Jojom Vale za vreme crtanja suptilnih slika anđela zasnovanih na duhovnom znanju.

Video ima prevod jer je Joja osoba oštećenog sluha i oslabljenog govora. (Za gledanje ovog snimka potrebna je novija verzija Adobe Flash Plajer-a. Pritisnite ovde za skidanje zadnje verzije.)

3.4 Uticaj duhova na suptilnim slikama

Često se negativne energije predstavljaju kao anđeli pogrešno savetujući ljude i stvarajući lažne slike anđela s krilima. Na taj način duhovi  pokušavaju da obmanu ljude koji imaju duhovne sposobnosti (mediji). Kako mnogi mediji savetuju društvo, negativne energije ih obmanljuju, kako bi oni ne znajući doveli u zabludu ljude koje vode. Zbog toga se u 90% slučajeva kada medijum vidi anđela radi o duhu. Zato je jako važno da osoba sa razvijenim šestim čulom proveri dobijenu suptilnu sliku s duhovnim učiteljem čiji je duhovni nivo najmanje 70%.

3.5 Anđeli čuvari – da li oni postoje?

Anđeli čuvari ne postoje. Neki preci koji imaju veliku naklonost ka porodici javljaju se kako bi pomogli članovima porodice u svetovnim stvarima. Ovi preminuli preci mogu da budu pogrešno shvaćeni kao anđeli. Preci duhovnog nivoa između 20-30% mogu da pomognu samo u pogledu svetovnih zadovoljstava. Samo preci duhovnog nivoa iznad 50% mogu da pomognu u pogledu duhovnog napretka.

3.6 Da li su anđeli muškog ili ženskog pola?

Anđeli mogu da budu muškog i ženskog pola. Samo suptilni entiteti i suptilna tela u višim suptilnim oblastima koja su iznad Raja tj. u  Mahaloku  i više, zbog višeg duhovnog nivoa od preko 60% (samašti) ili 70% (vijašti) nemaju određeni pol.

3.7 Koji je sastav anđela po osnovnim suptilnim komponentama?

Andjeli - odnos tri osnovne suptilne komponente

Procenti odnosa tri osnovne suptilne komponente u anđelima dat je na grafikonu desno.

Pogledati članak Satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne komponente u Univerzumu

 

4. Ostala česta pitanja o anđelima

4.1 Možemo li videti anđele?

Budući da su anđeli suptilna bića nije ih moguće videti golim okom. Oni se ne prikazuju pred nama. Mogu da se vide samo pomoću razvijenog i aktiviranog ekstračulnog opažanja (ESP) tj. šestog čula. Mehanizam njihove komunikacije s nama (ljudima) je stavljanje misli u naš um.

4.2 Koliko anđela postoji?

Ima ih bezbroj.

4.3 Koliko su anđeli blizu Bogu?

S obzirom na njihov relativno nizak duhovni nivo (od 29-34%), oni su veoma daleko od Boga. (Treba biti na duhovnom nivou blizu 100% da bi se bilo blizu Bogu.)

4.4 Imaju li anđeli moć da odgovore na naše molitve o ispunjavanju zemaljskih želja?

Ne, anđeli nemaju sposobnost da odgovore na molitve, tj. oni sami ne mogu da pomognu niti da urade ništa za ljude. Najviše što mogu je da upute ljude o svetovnim pitanjima stavljajući im misli u um. To se događa u oko 5% slučajeva. 

4.5 Kada se molimo anđelima, ko odgovara ako ne oni?

Na molitve odgovaraju naši preminuli preci ili duhovi. Oni koriste molitvu kako bi se ostvarenjem te male želje dodvorili ljudima i pridobili kontrolu nad njima za zadovoljenje svojih želja. Međutim, procesom ispunjenja te želje osobu proguta njihova negativna energija. Ovo im daje kontrolu nad osobom i negativno deluje na nju.

Pogledati članak Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?

4.6 Da li nas anđeli štite od negativnih energija?

Anđeli se zbog niskog duhovnog nivoa ne mogu boriti čak ni sa duhovima nižeg nivoa tako da ne mogu da nam pruže zaštitu.

4.7 Da li su anđeli dostojni obožavanja?

Kako ne mogu da nam odgovore na naše molitve u vezi duhovnog rasta, oni nisu dostojni obožavanja.

5. Rezime

  • Anđeli su najniži u pozitivnoj suptilnoj hijerarhiji Univerzuma. Njihova jedina uloga je prenošenje poruka Božanstava nižeg reda iz suptilnog područja Raja zaslužnim ljudima ili suptilnim telima u Čistilištu.

  • Budući da ne mogu da nas vode duhovno niti da nam pruže zaštitu od negativnih energija, oni nisu dostojni obožavanja.

  • Negativne energije stalno koriste fascinaciju ljudskog roda anđelima. Poprimajući oblik anđela oni pogrešno navode medije koji kao posledicu toga zavode društvo.