Knjige o Maji (velikoj iluziji) i Duhovnosti

Definicija knjiga o Maji ili Velikoj Iluziji i knjiga o Duhovnosti

  • Knjige o Maji ili Velikoj Iluziji su knjige o stvorenom Univerzumu. Sve knjige o umetnosti, nauci, filozofiji, fikciji, itd.,spadaju u ovu kategoriju knjiga. Pročitajte članak koji objašnjava više o Maji. Ove knjige su u potpunosti doživljene kroz pet čula, um i intelekt.
  • Knjige o Duhovnosti su knjige koje informišu o različitim aspektima Duhovnosti. One sadrže teorijsko znanje i znanje o praktičnim aspektima Duhovnosti. Da bi duhovni tekst imao imalo Čaitanije ili Božanske svesnosti u sebi, autor bi trebalo da bude na  duhovnom nivou od najmanje 50%. Ukoliko duhovni tekst daje smernice o duhovnoj praksi za duhovni rast, mora biti u skladu sa 6 osnovnih principa duhovne prakse. Duhovni rast je prevazilaženje pet čula, uma i intelekta, i doživljavanje Duše ili Božanskog Principa unutar svakog od nas. Pročitajte članak – Od čega se sastojimo?

1. Uvod u raspravu o knjigama o Maji i Duhovnosti

Ceo članak je napisan iz perspektive ostvarenja osnovnog duhovnog cilja u životu to jest Bogospoznaje. Sve knjige su generaloo razvrstane u dve kategorije: knjige o Maji  i knjige o Duhovnosti.

U ovom članku raspravljamo o razlikama između knjiga o Duhovnosti i Maji, kao i njihovim dobrobitima za čitaoca, autora knjige i okruženje.

2. U odnosu na osnovne ciljeve života

Duhovne knjige usmeravaju ljude ka osnovnim ciljevima života. Pomažu nam da prevaziđemo naših pet čula, um i intelekt, i da shvatimo našu pravu prirodu. Vode nas ka razumevanju, zatim iskustvu da je naša prava priroda Duša, ili Božji Princip unutar nas samih. Ukoliko čitalac  uputstvo iz knjige primeni u praksi, doživeće duhovni rast. Autor takođe doživljava duhovni rast jer postaje instrument u pomaganju čovečanstvu da duhovno raste.

Sa druge strane, knjige o Maji povećavaju fokus autora i čitaoca na samu Maju. Zato se i autor i čitaoci još više upetljavaju u Maju, te se povećava njihova vezanost za pet čula, um i intelekt. To ih odvraća od shvatanja i doživljavanja njihove prave prirode Duše (Božjeg Principa) unutar njih samih. Ukoliko impresije nastave da se razvijaju, najverovatnije će osoba provesti mnoge živote ispunjavajući različite snove iz Maje tipa karijere, porodice, itd., umesto da ispunjava stvarni razlog rođenja,  tj. Bogospoznaju i izlazak iz kruga umiranja i rađanja.

3. Doživljaj sreće naspram Blaženstva

The Mind

Knjige o Maji  su napravljene da se dožive kroz pet čula, um i intelekt i maksimalna emocija koja se može doživeti je ona koju um i intelekt mogu da nam ponude. Čitajući knjigu o Maji i spuštajući pročitano u praksu, maksimalna pozitivna emocija koja se može doživeti je sreća. Sreća je emocija koja potiče iz uma  i koja uvek zavisi od podražaja. Nažalost, stvari (podražaji) na kojima temeljimo sreću su podložni promenama, zbog toga sreća iz Maje nije održiva.

Sa druge strane, kada neko obavlja duhovnu praksu vođen knjigama o Duhovnosti može naposletku da doživi Dušu (Božji Princip) unutar samog sebe. Kao rezultat toga čovek doživi Blaženstvo koje je kvalitet Duše. Blaženstvo je nenadmašno pozitivno iskustvo iznad sreće koje ne zavisi od bilo kakvog spoljašnjeg izvora. U početku se doživljavaju samo kratki trenuci Blaženstva, ali sa razvojem Duhovnosti doživljavanje Blaženstva biva sveprisutno.

4. Izvor znanja

Kada Svetac ili Guru napišu knjigu o Duhovnosti, Oni prenose znanje iz Univerzalnog Uma i Intelekta kroz njihovo šesto čulo. Zato Im ne trebaju nikakve reference. Sa druge strane, kada osoba piše knjigu o Maji, prilikom njene izrade treba da potraži nekoliko referenci.

Kada autor knjige o Maji  ima intenzivnu želju za slavom ili znatiželju u vezi određene stvari, često dobije pomoć suptilnih tela iz Čistilišta (Buvaloka) ili Raja (Svargaloka). Ova suptilna tela takođe imaju želju da učine nešto na Zemlji. Sa druge strane, Sveci ne pišu zbog slave ili bogatstva već zbog duhovnog rasta društva. Zbog njihovog niskog ega, jedino ih Bog inspiriše da napišu knjigu o Duhovnosti. Pozitivne energije iz Mahaloka (pozitivni suptilni region iznad Raja) dolaze u pomoć autoru kroz njegovo šesto čulo, a priroda datog znanja je o tome kako da spoznamo Boga.

5. Ograničenja i dostignuća

Ispoljavanje fizičkog naspram suptilnog:

Pisanje o Maji  je ograničeno ispoljavanje (fizičkim) obeležjima. Opisuje svet kakvim ga vidimo na fizičkom, psihološkom i intelektualnom nivou. Prenos znanja je najčešće na nivou reči, a kroz tekst se ne može pružiti duhovno iskustvo.

Pišući o Duhovnosti, autori iznad 50% duhovnog nivoa  pišu koristeći snagu Univerzalne Energije: Ičćašakti ili Energija Apsolutne Volje, Krijašakti ili Energija Apsolutne Akcije i Nijanašakti ili Energija Apsolutnog Znanja i u mogućnosti su da spoznaju duhovne uzroke različitih pojava. Molimo vas pročitajte članak Univerzalne Energije korišćene pri pisanju o Duhovnosti.

 

Značaj i vreme

Knjige o Maji se stalno razvijaju, pa se stalno revidiraju i dopunjuju. Na primer, ljudi su nekada mislili da je Zemlja ravna. Međutim, kasnije, sa razvojem moderne tehnologije je dokazano da je Zemlja zaista okrugla. Takođe, trenutna dešavanja u svetu više interesuju svetsku populaciju od događaja koji su se desili u nekoj prošlosti.

Osnovni principi izneti u knjigama o Duhovnosti su bezvremeni i daju smernice za naše duhovno putovanje u kojem god veku živeli. Knjige o Duhovnosti ne zahtevaju bilo kakvu reviziju temeljnih koncepata. Mogu da se izdaju  novija izdanja sa savremenijim detaljima, ali se osnovna struktura znanja sama po sebi ne menja. Načini i metode za ostvarenje cilja na duhovnom putovanju mogu da se menjaju  kako bi se prilagodili duhovnom kapacitetu društva. Zbog toga kažemo da su duhovne knjige bezvremene i bitne za sve generacije.

Molimo vas pročitajte Neformalni razgovor sa Njegovom Svetosti Dr. Atavleom o tome zašto sada piše knjige o Duhovnosti, koji daje dodatni uvid u ove koncepte.

6. Uticaj na društvo i svet

Čaitanija ili Božanska svesnost emitovana iz duhovnih tekstova ima satvik uticaj na okolinu. Sledeći suptilni dijagram pokazuje duhovnu pozitivnost emitovanu iz knjiga o Duhovnosti koje su napisali Sveci.

Subtle reading - Saint book

Righteousness

Satvik uticaj ovih knjiga sadi seme duhovnog tragalaštva za Bogom u ljudima i u društvu, koje eventualno sa vremenom raste i pomaže im da postanu duhovni učenici, a zatim Sveci. Sveci su duhovni svetionici u društvu koji usmeravaju ljude prema Pravičnosti. Sveci čine sve da bi društvo obilovalo većom količinom satva komponente.