Znanje primljeno od Univerzalnih Energija

1. Energije Univerzuma i knjige o Duhovnosti

Postoje tri tipa energija Univerzuma kojima može da se pristupi radi sticanja znanja kada se radi o pisanju knjiga o Duhovnosti. U zavisnosti od vrste energije kojoj pristupamo dobijaćemo različite dubine duhovnog uvida i različite nivoe Božanske svesnosti (Čaitanije).

1.1 Energija Univerzuma Apsolutne Volje (Ića-šakti)

Prilikom sticanja znanja o Duhovnosti na nivou Ića-šakti , osoba ima pristup znanju o duhovnoj dimanziji opažanjem njenih osobina, oblika i boje.

Da bismo ovo razumeli možemo da uzmimo primer žene koja ne može da zatrudni iz duhovnih razloga tj. ometanja od suptilnog tela preminulog pretka. Medicinska nauka ovde neće moći da pronađe vidljivu patologiju tj. uzrok problema. U takvim slučajevima duhovni uzrok bi mogao da se ispolji i kao fizički uzrok kao što su zapušeni jajovodi ili benigni tumor materice. Obično u takvim slučajevima, i pored uspešnog tretman i tretiranja onog što se vidi kao uzrok, taj problem (tj. neplodnost) ne bude rešen.

Kako god, medicinska nauka ne bi mogla da opiše uzroke problema na duhovnom nivou. Sada pretpostavimo da je osoba sa razvijenim šestim čulom koja ima pristup Ića-šakti  ispitivala slučaj te žene. Takva osoba bi, na primer, bila sposobna da opazi uticaj u vidu tamnog oblaka crne energije koji oblaže ženinu matericu (uterus). Takvo  znanje bi omogućilo dovoljno detaljan opis pravog  uzroka  problema. Što je dublje znanje o uzroku, šanse za njegovo otklanjanje su veće.

1.2 Energija Apsolutne Akcije (Krija-šakti)

Prilikom pisanja o Duhovnosti na nivou Energije Apsolutne Akcije, osoba shvata odnos uzroka i posledice neke pojave.

U istom primeru koji smo predhodno naveli, osoba razvijenog šestog čula koja ima pristup  na ovom nivou  bila bi sposobna da vidi da li je tamni oblak crne energije prouzrokovan od suptilnog tela preminulog pretka.

1.3 Energija Apsolutnog Znanja (Nijan-šakti)

Kada se duhovnom znanju pristupa na nivou Nijan-šakti, osoba je sposobna da shvati duhovnu nauku koja leži iza uzroka i posledice neke pojave.

Uzmimo i ovde isti, već spomenuti primer. Osoba sa razvijenim šestim čulom koja može da pristupi  Energiji Apsolutnog Znanja bila bi sposobna da vidi razloge zbog kojih je suptilno telo preminulog pretka uticalo ženu. Na primer, razlog za uticaj bi bio neki neizmiren račun uzimanja-davanja među njima. Ova osoba bi takođe bila sposobna da navede detalje, kao na primer, tačnu prirodu karmičkog računa, kada je počeo, u kom životu, kako može da se reši, itd.

2. Ko ima pristup ovim Energijama Univerzuma radi pisanja knjiga o Duhovnosti?

Kada je osoba obdarena šestim čulom, ima pristup ovim Energijama Univerzuma,shvata da je  šeto čulo  razvijeno zahvaljujući duhovnoj praksi u ovom ili u nekom od prethodnih života.

Energijama Univerzuma  može najefikasnije da se pristupi  na sledećim duhovnim nivoima.

Energija Univerzuma Duhovni nivo
Energija volje 70-80%
Energija akcije 80-90%
Energija znanja 90-95%

Napomena:

  • Energija Univerzuma Apsolutne Želje (Ića-šakti) počinje  biti dostupna kada se osoba nalazi oko duhovnog nivoa od 50%.

  • Osoba kojoj su dostupne više Energije Univerzuma ima takođe pristup i ovim nižim. Na primer, osoba koja ima pristup Energiji Apsolutne Akcije (Krija-šakti) može pristupiti i Energiji Apsolutne Volje (Ića-šakti)

3. Nivo Božanske svesnosti (Čaitanije) u knjizi o Duhovnosti u zavisnosti od pristupa energijama Univerzuma

Sposobnost pristupa Energijama Univerzuma postaje sve važnija pri pisanju knjiga o Duhovnosti. Kako osoba ima pristup višim Energijama Univerzuma tako može da pristupi i većoj količini Božanske svesnosti (Čaitanije). Što je više Božanske svesnosti (Čaitanije)  knjiga bolje komunicira sa onim što je iznad reči i na taj način utiče na čitaoca i donosi mu dobrobiti koja nadilazi sam pisani tekst. Obične knjige mogu  komunicirati samo kroz reči. Kada su knjige pisane na osnovu pristupanja Energiji Univerzuma, one mogu čitaocima doneti duhovna iskustva. Ta duhovna iskustva su iskustva duhovne emocije (bhav), Blaženstva (Anand), itd. Ova duhovna iskustva jačaju čitaočevu veru u Duhovnost  i tako ubrzavaju njegovo duhovno putovanje. Sledeća tabela prikazuje Božansku svesnost (Čaitaniju) koju sadrži knjiga pisana uz pomoć pristupa različitim Energijama Univerzuma.  Tabela takođe prikazuje nivoe na kojem je knjiga sposobna da komunicira (prenese) Duhovnost čitaocu.

Energija Univerzuma % Čaitanije Nivo na kojem komunicira/ deluje
Energija volje 5% Uglavnom reč
Energija akcije 30% Reč i Božanska svesnost (Čaitanija)
Energija znanja 100% Reč i Božanska svesnost (Čaitanija)

 

Savet autorima duhovnih knjiga: I ako je neko sposoban da dođe do znanja iz duhovne dimenzije, preporučuje se da pristupa pisanju knjige samo pod usmerenjem duhovno uzvišene osobe ili Sveca. To je zbog toga što negativne energije mogu da utiču na primljeno  znanje i na taj način smanje duhovnu efektivnost knjige. One to obično čine tako što šire crnu energiju na tekst koji sadrži primljeno znanje što dalje može da dovede do neprijatnosti kod čitaoca ili tako što daju delimično ili u potpunosti neispravne informacije.