O nama

 

1. Zbog čega postojimo?

Cilj Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF-a) je da obrazuje ljude o duhovnoj dimenziji i njenom uticaju na naš život. Mi objavljujemo istraživanja i prenosimo znanje o duhovnoj dimenziji da bismo ljudima pomogli da je razumeju, odgovaramo na pitanja onih koji su radoznali da je i sami dožive, kao i onih  koji imaju intenzivnu želju za duhovnim rastom i spoznajom Boga.

2. Kome se obraćamo?

Svakom ljudskom biću čiji radoznali um želi da istraži duhovnu dimenziju.

S vremena na vreme dobijamo pitanja od skeptika koji sumnjaju i u samu mogućnost postojanja duhovne dimenzije. Svi mi u SSRF-u smo potpuno svesni da duhovna dimenzija postoji i da svakodnevno utiče na naš život. Zato umesto da trošimo vredne resurse ubeđujući skeptike o postojanju duhovne dimenzije, mi usredsređujemo pažnju i vreme na one koji imaju duhovnu radoznalost i želju za spoznajom Boga.

3. Video o nama: “Živeti svestan život” (15’13”)

Muzika u ovom videu je delo Stivena Burdžesa (www.aquadio.com) i drugih.

4. Naša inspiracija i kako je sve počelo

http://www.spiritualresearchfoundation.org/aboutus/images/HH-Dr-Athavale2.gif

Njegova Svetost Dr. Đajant Balađi Atavle

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci osnovana je uz blagoslov Njegove Svetosti Dr. Đajanta Balađija Atavlea, psihijatra i kliničkog hipnoterapeuta iz Mumbaja u Indiji. On je sprovodio obimna istraživanja o kliničkoj hipnozi u Indiji i Velikoj Britaniji, gde je boravio sedam godina, od 1971. do 1978. godine. Tokom svoje medicinske prakse, primetio je da do izlečenja dolazi kod 70% pacijenata. Međutim, 30% njegovih pacijenata nije se potpuno oporavilo. Vremenom je shvatio da su se neki od pacijenata s kojima je imao vrlo malo uspeha, oporavili posle primene duhovnih lekova kao što su: posete svetim mestima, boravka u prisustvu duhovno uzvišenih osoba (Svetaca) ili posle obavljanja određenih religijskih obreda.

Iako je Njegova Svetost Dr. Atavle u to vreme bio ateista, taj fenomen ga je veoma zainteresovao i podstakao da preduzme korake kako bi shvatio razloge na kojima se zasnivaju ta izlečenja. Posećivao je Svece sa različitih duhovnih puteva širom Indije. Postavljao im je pitanja o teoriji i praksi duhovne nauke i sistematično zapisivao odgovore. Postepeno je počeo da shvata da je duhovna nauka daleko nadmoćnija u odnosu na prirodne i društvene nauke. Medicinske nauke su ograničene na bavljenje fizičkim i do određene mere psihološkim aspektima pacijenta, i tako potpuno izostavljaju duhovnu dimenziju. Sveci su mu rekli da je Duhovnost nauka koja se može naučiti ne samo čitanjem knjiga, već njenom primenom u praksi. Njegova Svetost Dr. Atavle je bio spreman da učini sve kako bi usvojio takvo znanje koje bi pomoglo potpunom izlečenju njegovih pacijenata. Stoga je učinio upravo ono što su mu savetovali Sveci, tj. i sam je započeo duhovnu praksu pod Njihovim vođstvom. Kao rezultat toga, dobio je blagoslov svog Gurua (duhovnog učitelja) Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa.

http://www.spiritualresearchfoundation.org/aboutus/images/PP-Baba-2-copy.gif

Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

Kad je naučene duhovne tehnike počeo da primenjuje na svojim pacijentima, primetio je naglo povećanje u stopi izlečenja. Takođe je shvatio da duhovna nauka nije ograničena samo na pružanje pomoći pacijentima, već je to znanje koje može pomoći čitavom čovečanstvu. Razlog tome je činjenica da duhovni uzroci ne dovode samo do bolesti pacijenata, već prouzrokuju i glavne događaje i većinu problema u životu.

Vremenom je počeo da prenosi znanje koje je stekao putem predavanja o duhovnoj nauci. Teme je izlagao na tako jednostavan, naučan i praktičan način da su ljudi počeli da praktikuju Duhovnost i odmah osetili dobrobiti koje je Duhovnost unela u njihov život.

Od 1985. godine do danas, Njegova Svetost Dr. Atavle koristeći naučni pristup neumorno radi na polju Duhovnosti kako bi čovečanstvu preneo svoje istraživanje usmereno na razumevanje duhovne dimenzije. Uz Njegov blagoslov predstavićemo Njegova naučna otkrića tokom godina koristeći jednostavan, svima razumljiv jezik. Koncepti duhovne nauke objašnjeni su pomoću grafikona, dijagrama i tabela radi lakšeg razumevanja.

Ova internet stranica je rezultat  volonterskog rada velikog broja tragalaca za Istinom različitih vera koje vodi Njegova Svetost Dr. Atavle i koji su iz prve ruke doživeli duhovnu nauku.